Alternativet: Nyt DUF-system skaber kannibalisme

TIPSMIDLER: Kulturordførerne fra Alternativet og Dansk Folkeparti angriber det tilskudssystem, Dansk Ungdoms Fællesråd netop har haft i høring. Begge afviser samtidig at pille ved armslængden til de unges paraplyorganisation.

Placeholder image
Rasmus Nordqvist er skeptisk over for DUF's nye tilskudssystem. Foto: Folketinget

Kritikken af ny model til fordeling af tipsmidlerne fortsætter. 

Dansk Ungdoms Fællesråd lægger op til at give flere penge til spejdere og ungdomspartier, mens sociale ungdomsorganisationer får færre penge. Samtidig mister foreninger med under 500 medlemmer al tilskuddet. Og det er et problem, mener Alternativets kulturordfører, Rasmus Nordqvist.

"Jeg synes, det er uheldigt, at man laver den prioritering. Det er selvfølgelig dejligt, at spejderbevægelsen og ungdomspartierne kan få flere midler, men det er på bekostning af nogle rigtig vigtige organisationer,” siger han.

Den samlede kage med tipsmidler bliver ikke større, og derfor polstrer de store spejderorganisationer sig reelt ved at tage fra de små foreninger, lyder det.

“Der bliver sådan en kannibalisme på området, som ikke rigtig bringer noget godt med sig," siger Rasmus Nordqvist, der er bekymret for udsigten til, at foreninger med under 500 medlemmer står til at miste al DUF-støtten.

"De mindre organisationer, som måske også har få lokalafdelinger, kan jo sagtens udføre et stykke arbejde for en niche, som er rigtig, rigtig vigtigt,” siger han.

Alternativets kulturordfører mener samtidig, at de sociale ungdomsorganisationer som Ungdommens Røde Kors leverer en værdifuld indsats, og at det bør honoreres.

“De er inde og arbejde med civilsamfundet på en helt anden måde. Altså hvor ungdomspartierne er meget politiske, er de sociale ungdomsorganisationer ude på en helt anden måde og lave socialt arbejde for at skabe en sammenhængskraft,” siger Rasmus Nordqvist.

Afviser kritikken
DUF-formand Kasper Sand Kjær afviser dog, at det foreslåede tilskudssystem er et udtryk for "kannibalisme".

"Når vi hæver grænsen for antallet af medlemmer og lokalforeninger, så gør vi det jo, fordi vi gerne vil sikre, at de organisationer, der får et tilskud til at dække en landsdækkende organisation, også er til stede i hele landet og er bredt repræsenteret," siger han.

DUF's sekretariat vil gøre alt, hvad de kan for at hjælpe medlemsorganisationerne med at blive gearede til det nye tilskudssystem, forsikrer Kasper Sand Kjær.

"Der vil være en god overgangsordning for de foreninger, som i dag vil falde udenfor. Og derfor er det jo vigtigt for os at sige, at det ikke handler om at smide nogen ud. Det handler om at give organisationerne god tid til at omstille sig til det nye regler," siger han.

DF: Støt Dansk Skoleskak
Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen, er også ude med riven over for Dansk Ungdoms Fællesråd og det nye tilskudssystem. 

Dansk Skoleskak vurderer, at de står til at falde helt uden for tilskudssystemet, og det undrer Alex Ahrendtsen.

"Jeg kan se, at de politiske ungdomsorganisationer, de får mere, mens Dansk Skoleskak slet ikke kan få. På trods af at Dansk Skoleskak gør et kæmpe arbejde for de unge ude på skolerne. Så et eller andet er der galt," siger han.

"Dansk Skoleskak er afhængige af de midler, så de kan nå ud til mange flere skoler. Der er en kæmpe efterspørgsel efter foreningsbåren skoleskak, og det vælger DUF at se stort på. Det tyder på, at der er et eller andet galt i Dansk Ungdoms Fællesråd," siger han.

DUF-formand Kasper Sand Kjær mener dog, at det er en postgang for tidligt at tage diskussionen om Dansk Skoleskak. De nye regler introducerer et gruppesystem med fem forskellige kategorier. Og organisationerne vil først blive placeret i kategorierne, når tilskudssystemet er endeligt vedtaget.

"Efter de nye regler er vedtaget, vil der være en proces, hvor Tipsudvalget skal gruppere alle organisationer. Så det er ikke en diskussion, man kan tage stilling til på nuværende tidspunkt," siger Kasper Sand Kjær.

Holder fast i armslængden
Altinget ville gerne have spurgt Socialdemokraternes og Venstres kulturordførere, hvad de mener om DUF's foreslåede tilskudssystem. Men Mogens Jensen (S) afviser at kommentere, før han har læst høringssvarene, og vi har forgæves forsøgt at kontakte Britt Bager (V) af flere omgange.

Men selvom de deler Dansk Folkeparti og Alternativets skepsis, er det tvivlsomt, om det vil få nogen konsekvens.

Folketinget har af hensyn til armslængdeprincippet ingen indflydelse på, hvordan Dansk Ungdoms Fællesråd fordeler de 120 millioner fra tipsmidlerne blandt ungdomsorganisationerne. Tipsungdomsnævnet kontrollerer, at reglerne er gennemsigtige, og der ikke tildeles støtte på et såkaldt "usagligt grundlag". Men de politiske prioriteringer er overladt til DUF selv, og sådan skal det blive ved med at være, mener Rasmus Nordqvist. 

"Jeg mener ikke, at der skal være politisk indblanding. Vi kan godt påpege, at der sker noget, vi synes er uhensigtsmæssigt. Men jeg synes, det er fint, at det bliver holdt i DUF’s fora," siger han.

Alex Ahrendtsen bakker op, men løfter samtidig pegefingeren.

“Jeg har svært ved at se, hvordan vi ellers kan gøre det. Men det kræver jo så, at dem der fordeler pengene er sig deres ansvar bevidst,” siger DF's kulturordfører.

Kasper Sand Kjær er glad for, at ordførerne fastholder, at DUF prioriterer fordelingen af tipsmidlerne blandt landets ungdomsorganisationer.

"Jeg vil gerne kvittere for, at de fastholder det vigtige i armslængden, når de nu vælger at blande sig i denne her diskussion," siger han.

Dokumentation

DUF har netop haft en stærkt kritiseret tilskudsmodel i høring, som rummer flere markante ændringer.

Flere lokalafdelinger
Først og fremmest skærper man kravet til lokal forankring. Indtil nu har man kunnet nøjes med at have fem lokalforeninger i fire forskellige regioner. Nu vil man kræve, at organisationerne har minimum seks lokalforeninger, og at man har en lokalafdeling i alle landets regioner.

Flere medlemmer
Samtidig strammer man skruen i forhold til medlemstallet. Indtil nu har man kunnet nøjes med 300 medlemmer for at leve op til medlemskravene, men den grænse står til at blive rykket til 500.

Nyt gruppe-system
Herudover lægger man op til at droppe sondringen mellem de såkaldt samfundsengagerende og foreningsengagerende foreninger. I stedet vil man inddele de landsdækkende ungdomsorganisationer i fem forskellige kategorier.

Gruppe A (Ungdomspartierne)
- Får støtte baseret på antal medlemmer og lokalforeninger.- Bonus på 2 procent oven i grundtaksten.
- Tilskudsloft på 8.5 millioner.

Gruppe B (Spejdere og kirkelige organisationer)
- Får støtte baseret på antal medlemmer og lokalforeninger
- Bonus på 1 procent oven i grundtaksten.- Tilskudsloft på 8.5 millioner.

Gruppe C (Sociale og humanitære organisationer)
- Får støtte baseret på antal lokalforeninger og et skøn med udgangspunkt i aktiviteter.
- Tilskudsloft: 5 millioner.

Gruppe D (Kulturelle ungdomsorganisationer)
- Får støtte baseret på et skøn med udgangspunkt i aktiviteter.
- Tilskudtsloft: 2.5 millioner.

Gruppe E (Ungdomshandicaporganisationer)
- Har lempeligere tilskudskrav. DUF kræver 150 medlemmer og minimum 2 lokalforeninger.
- Støtte baseres på antal medlemmer og lokalforeninger. Dog med en anden takstmodel end gruppe A og B.
- Tilskudsloft: 1 million.

Modellen har været i høring frem til 1. februar, og DUF's styrelse skal behandle høringssvarene på et møde 2. marts og lægger op til at vedtage reglerne 9. marts.

Herefter skal det nye tilskudssystem endeligt godkendes af Tipsungdomsnævnet.Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser