Børns Vilkår: Det frivillige engagement er en hjørnesten i velfærdssamfundet

DEBAT: Jeg stiller op til Frivilligrådet for at sikre, at de frivillige organisationer kan komme til at spille en større rolle i udviklingen af vores velfærdsamfund. Organisationerne har brug for gode rammer, og det vil jeg kæmpe for, skriver Helle Tilburg Johnsen.

Af Helle Tilburg Johnsen
Vicedirektør i Børns Vilkår og kandidat til Frivilligrådet

Vi frivillige organisationer er afgørende for at løfte velfærden, fordi vi har en særlig evne til at komme tæt på de mennesker, der lever i udenforskab i vores samfund – hvad enten det handler om hjemløshed, misbrug, udsatte børn eller bare følelse af håbløshed og ensomhed.

Sammen med mennesker, der synes, de er havnet i en blindgyde, kan vi åbne nye døre. Netop fordi vi ikke repræsenterer det offentlige, og fordi vi investerer noget af os selv med vores frivillige arbejde, kan vi opnå tillid hos mennesker, der føler sig svigtet af myndigheder og andre.

Tilliden, engagementet og gensidigheden har altid været afgørende for Børns Vilkårs virke og de forandringer, vi har skabt for vores brugere. Det, tror jeg på, gælder for alle vi frivillige organisationer.

Frivilliges vilkår er ofte trængt
Jeg stiller op til Frivilligrådet, netop fordi jeg vil arbejde for at skabe nye veje for, at de frivillige organisationer kan komme til at spille en større rolle i udviklingen af vores velfærdssamfund med de særlige egenskaber og den dybe specialisering, som vi frivillige organisationer hver især repræsenterer.

For de frivilliges vilkår bliver ofte trængt – der, hvor bureaukratiske krav bliver en snubletråd frem for et springbræt. Vi frivillige organisationer løfter en kæmpestor indsats – lokalt og på landsplan. Men vores indsats må aldrig blive på bekostning af det offentliges, men et supplement, fordi vi forener personligt engagement med professionalisering. 

Jeg vil især arbejde for at:

  • Vi frivillige organisationer har gode rammer for vores virke.
  • Vi som organisationer får bedre muligheder for at videndele og løfte kvalifikationerne hos vores frivillige på tværs.
  • Vi arbejder hen imod et mere mangfoldigt frivilligt Danmark, så vi rekrutterer nye frivillige fra samfundsgrupper, der ikke har tradition for frivillighed.
  • Vi har en høj grad af kvalitet i det frivillige arbejde, som både bygger på det frivillige arbejdes særkende og engagementet og professionalisme.

Forrige artikel Handicaporganisationer: Frivilligrådet skal styrke mangfoldigheden Handicaporganisationer: Frivilligrådet skal styrke mangfoldigheden Næste artikel FitforKids-stifter: Der er brug for outsidere i Frivilligrådet FitforKids-stifter: Der er brug for outsidere i Frivilligrådet