Bogorme skal ruste udsatte børn til skolen og livet

BOGSTØTTE: Egmont Fonden vil bekæmpe ulighed i læring ved at give udsatte børn adgang til bøger. En tidlig indsats kan give store resultater, fortæller forsker. Men det er vigtigt, at der følger viden og støtte med bøgerne.

Placeholder image
Børn, der får bøgernes univers ind fra helt små, er langt foran børn fra mindre boglige hjem, når de starter i skole.  Foto: Christian Als/Ritzau Scanpix

Med bøger skal ulighed fordrives.

Med tre nye donationer vil Egmont Fonden give bøger en tungere placering i kampen mod den sociale ulighed, der medfører, at de svageste børn halter flere år efter de stærkeste, allerede når de starter i folkeskolen.

”Der er op til to et halvt års forskel mellem de 15 procent, der klarer sig bedst, og de, der klarer sig dårligst, når vi måler på sprog og socioemotionelle kompetencer. Og her er bøger centrale, fordi de både stimulerer sproget og styrker kompetencer som empati og evnen til at sidde stille og koncentrere sig,” siger programchef Camilla Damgård fra Egmont Fonden.

Bøger alene gør det ikke
Bøger er fællesnævneren for de nye donationer.

Udsatte og fattige børn hører 30 millioner færre ord end børn, der kommer fra overskudsforældre fra middelklassen, inden de fylder tre år.

Rachel Röst, Stifter, Læs For Livet

I de hjem, de dårligst stillede børn kommer fra, er en bog ofte et fremmedlegeme. Men ved at støtte organisationer, der arbejder med bogpakker, vil Egmont Fonden bidrage til at give børnene en fært af det boglige univers, inden de begynder i skolen.

Men bøger alene skaber ikke stærke børn. Det er lige så vigtigt, at forældrene har overskud til at læse højt for børnene og snakke om det, bøgerne rummer, påpeger Camilla Damgård.

”Når små børn sidder og læser med forældrene, oplever de en nærhed og en styrket relation til forældrene. Samtidig lærer de noget om at håndtere vrede eller at være en god ven. Litteraturen er bagtæppet for meget af det, vi foretager os,” siger hun.

Familievenner skal uddannes til bogorme
Med inspiration fra England giver Egmont Fonden 1,7 millioner kroner til et program, der skal drives af HOME-START Familiekontakt.

Organisationen sender såkaldte familievenner ud for at give praktisk hjælp og venskabelig støtte til småbørnsfamilier, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Og pengene skal blandt andet bruges til at uddanne såkaldte Bogorme, der skal være ressourcepersoner og bindeled mellem familievennerne og de lokale biblioteker. Tanken er så, at bibliotekerne skal sammensætte nøje udvalgte bogpakker, som familievennerne kan tage med ud til de familier, de hjælper.

Sekretariatsleder i HOME-START Tine Jerris fortæller, at familierne enten ikke har bøger i hjemmet, eller at de bare ikke har overskud til at læse med børnene.

”Så det giver god mening, at vi tager bøger med ud til de familier, som vores familievenner har opbygget et fortrolighedsforhold til,” siger hun.

Familievennerne kan så enten selv læse med børnene eller snuppe opvasken og lave mad, så forældrene har tid til at læse med børnene. På den måde håber HOME-START, at familierne selv begynder at opsøge biblioteker, så bøger får en mere permanent plads i hjemmene.

”Vi har afholdt en fokusgruppe med nogle af de familier, vi hjælper. Og de siger, at sådan et tilbud er meget kærkomment. Det er jo ikke, fordi de ikke ved, at læsning er vigtigt. Men de er selv for pressede til at få gjort noget ved det,” siger Tine Jerris.

Boggaver til anbragte børn
Der følger ingen bogorme med i boggaverne fra Læs For Livet. Og så alligevel.

For med en donation på tre millioner kroner fra Egmont Fonden vil Læs For Livet styrke rammerne om nogle af de allermest sårbare børn – nemlig børn, der enten er blevet anbragt hos en plejefamilie eller i risiko for at blive det.

”En berømt, amerikansk undersøgelse viser, at udsatte og fattige børn hører 30 millioner færre ord end børn, der kommer fra overskudsforældre fra middelklassen, inden de fylder tre år. Det vil vi gerne være med til at lave om på,” siger Rachel Röst, som er stifter og leder af Læs For Livet.

Organisationen indsamler bøger fra private og forlag og laver bogsamlinger ude, hvor de anbragte børn bor. Med den nye portion fondsmidler vil organisationen uddanne plejefamilier til at bruge bøger målrettet i at stimulere børnenes udvikling.

Samtidig skal de kommunale familiekonsulenter og familiebehandlere uddannes til at spotte de børn, der kunne have gavn af boglig stimulans, og hjælpe dem ind i bøgernes verden.

Tanken er testet af hos de kommunale familiebehandlere i Glostrup – og med succes, fortæller Rachel Röst.

”Familiebehandlerne har tit en bussemandsrolle, så det her været fantastisk for dem at have en gave med ud til de udsatte familier og opmuntre forældrene til at være sammen om bøgerne, når børnene kommer hjem fra børnehaven,” siger hun.

Lolland går foran
Den nye indsats fra Læs For Livet skal i første omgang prøves af i tre kommuner. Herefter er det planen, at indsatsen skal evalueres og spredes til flere kommuner, som kan forsyne udsatte familier og plejefamilier med bøger.

Lolland Kommune, som er indehaver af den triste danmarksrekord i indberetninger på børn, er en af de tre foregangskommuner. Her håber Michael Vinther Hansen, souschef i Børn og Unge Sektoren i Lolland Kommune, at hans medarbejdere kan sætte gang i en god udvikling ved at have bøger med ud til nogle af de udsatte børn.

”En ting er jo at sige, at det er en god ide at læse bøger. Men nu nøjes vi ikke med det. Nu kommer mine medarbejderne med en bogpakke og en viden om læsning, som de kan give videre til forældre og plejeforældre,” siger Michael Vinther Hansen.

Han pointerer, at der vil blive opstillet mål og fulgt op på, om bøgerne faktisk bliver brugt, og hvordan børn og forældre oplever det.

”Mit håb er, at vi får bragt en ny kultur ind i nogle af de udsatte familier og får åbnet et univers for børnene. Jeg har en ret stærk tro på, at vi får stærkere læsende og mere vidende børn, som har bedre forudsætninger for at starte i skole,” siger han.

Forsker: Vigtigt at bruge eksisterende viden
På Aarhus Universitet er en af landets førende eksperter i børns sproglige udvikling, professor Dorthe Bleses, begejstret for de nye tiltag.

”Det er af stor betydning, at der bliver prøvet mange forskellige metoder af, for der er ikke noget, der tyder på, at der findes én metode, der virker for alle,” siger hun.

Dorthe Bleses påpeger, at en tidlig indsats har stor betydning for, hvad børnene kan, når de starter i skolen.

”Der er rigtig god evidens for, at man ved at sætte tidligt ind kan styrke de forskellige forudsætninger for læsning, der skal være til stede for, at børnene er klar til at lære at læse, men også generelt for at kunne modtage undervisning,” siger Dorthe Bleses.

Der er meget at hente i at skabe hyggelige situationer, hvor børn og forældre sidder sammen og læser. Og læringsværdien bliver markant større, hvis man er bevidst om, hvordan man kan hjælpe børnene til at tage de nye ord og indtryk ind.

”Det er vigtigt at trække på den viden, der ligger om, hvordan man bedst kan understøtte forældre til at sidde med børn og få nogle meningsfulde, sprogrige samtaler, som aktivt inddrager børnene – og at få stillet spørgsmål, som lukker samtalerne op,” siger Dorthe Bleses.

Egmont: Vi vil skabe forandring
Også Dansk Flygtningehjælp har fået penge fra Egmont Fonden. De skal bruges til at bringe bøger og undervisningshæfter ud til 450 flygtningebørn i alderen 6-16 år. På længere sigt er det planen at kunne tilbyde bogpakkerne til alle flygtningebørn i Danmark.

Hos Egmont Fonden håber programchef Camilla Damgård, at fonden kan give bøger en mere central placering i arbejdet med socialt udsatte børn.

”På den store klinge vil vi gerne bidrage til en mere systematisk samfundsforandring, der ser på bøgers værdi for udsatte familier,” siger Camilla Damgård og fortsætter:

”Vi håber, vi kan bidrage til, at bøger og højtlæsning tænkes ind i socialsystemet. At det bliver en naturlig del af det at være plejefamilie, og at også civilsamfundsorganisationer vil tage bøger til sig. Et mål kunne også være at skabe en stærkere forbindelse mellem de sociale og de kulturelle organisationer, så flere bidrager til at støtte de små børn.”

Omtalte personer

Dorthe Bleses

Professor, TrygFondens Børneforskningscenter, professor, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
cand. mag. (Syddansk Uni. 1992), ph.d. (Syddansk Uni. 1999)

Rachel Rost

Stifter og leder, Læs for Livet
Cand. mag., Litteraturvidenskab

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser