Center for medborgerskab: Et videnscenter for demokratiudvikling kan styrke borgerdeltagelsen

DEBAT: Et nyåbnet Folketing, en ny regering og en erklæret målsætning om at føre borgernær politik bør atter slå dørene op for forslaget om at åbne et center for demokratiudvikling, skriver Sofia Katrine Svensson.

Af Sofia Katrine Svensson
Leder af Center for medborgerskab

Selvom Danmark har en høj valgdeltagelse, og der er stor tillid til vores demokrati, er troen på politikere lav. Det er et alvorligt problem for vores demokrati.

Derfor er der brug for at åbne et nationalt videnscenter for demokratiudvikling.

Fem partier i Folketinget fremsatte i foråret et forslag om sådan et videnscenter, men siden folketingsvalget er debatten blevet glemt igen. Det er en skam, for der er mange gode grunde til at tage udfordringen alvorligt.

Langt fra Christiansborg
Center for medborgerskab har talt med mange borgere, som føler sig langt fra Folketinget, og som ofte undrer sig over regeringens politik. Især unge er ofte skeptiske, og mange undlader at gøre brug af deres stemmeret.

Borgere med korte uddannelser, socialt udsatte og nydanskere er underrepræsenteret i demokratiet. Deres stemmer bliver ikke hørt, hvilket medfører manglende engagement.

Især kvinder undgår at deltage i debatter på de sociale medier af frygt for trusler på liv og familie. Dette er en ladt pistol mod den demokratiske debat, hvor vi burde kunne udveksle synspunkter og komme med argumenter uden at blive truet.

Mange af de politikere, som Center for medborgerskab har talt med, efterlyser redskaber til at gøre det bedre. De vil – i større eller mindre grad – gerne være borgerinddragende, men føler ofte, at de drukner i administration og pres.

Et nationalt center kan formidle ny viden
Med et nationalt center for demokratiudvikling kan vi undersøge og formidle viden om borgerinddragelse vs. borgerindflydelse, sociale mediers indflydelse på den demokratiske debat og andre landes modeller for demokrati såsom borgerråd, borgerstyrede budgetter og direkte demokrati.

Ved at undersøge disse metoder kan vi udvikle vores demokrati og finde vore egne metoder til at støtte demokratisk dialog og mindske afstanden mellem borgere og politikere.

Centeret skal både formidle viden og praktisk hjælp til borgere, politikere, administrationer og virksomheder, som kan gøre dialogen og samarbejdet bedre.

Borgerne er jo ofte dem, der ved mest om deres lokalsamfund, og som kan give politikerne indsigt og rådgivning. Centeret skal også praktisk afprøve nye metoder for demokrati, udvikle workshops og rådgive politikere og borgere i, at et levende demokrati er noget, vi skaber sammen.

Mere støtte til borgernes deltagelse
I mange danskeres selvforståelse er vi moderne, innovative og ressourcestærke, men paradoksalt nok har vi har et meget umoderne demokrati.

Moderne borgere er aktive og kritiske og vil gerne deltage og medinddrages, og måske er tiden moden til, at der gives mere støtte til borgernes deltagelse, og til at de selv kan komme med forslag og blive hørt.

Som det er nu, et det som regel Folketinget, der suverænt træffer de beslutninger, som kommunerne skal gennemføre, og ikke omvendt. For hvorfor ikke lige så godt lade kommunerne komme med forslagene og lade Folketing og regering om at omsætte disse til praktisk og mere borgernær politik?

Center for medborgerskab har god kontakt til organisationer og tænketanke, eksperter og konsulenter, der tilsammen kan danne grundlaget for et nationalt center for demokratiudvikling.

Vi har kontaktet flere politiske partier, som alle har udvist forståelse for sagen. Et nyåbnet Folketing, en ny regering og en erklæret målsætning om at føre borgernær politik bør atter slå dørene op for forslaget om at åbne et center for demokratiudvikling.

Center for medborgerskab stiller sig velvilligt til rådighed, når erklæringerne omsættes til handling, og ovenstående skal gennemføres.

Forrige artikel Debat: Mindre snak og mere aktion på verdensmålene i små og mellemstore organisationer Debat: Mindre snak og mere aktion på verdensmålene i små og mellemstore organisationer Næste artikel Borgmester: Sådan bliver udsatte børn en del af Foreningsdanmark Borgmester: Sådan bliver udsatte børn en del af Foreningsdanmark