Christian Friis Bach: ”Vores egenkapital har en fornuftig størrelse. Måske endda i den lidt beskedne ende”

Q&A: En omsætning på 2,9 milliarder i 2016 og en egenkapital på næsten en halv milliard kroner er ifølge generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Christian Friis Bach, en nødvendig polstring af organisationen for at kunne handle hurtigt, når krisen rammer.

Hvad er årsagen til, at I endnu et år har øget jeres omsætning?
”Desværre skal den primære årsag jo findes i de store kriser i verden, som driver flere mennesker på flugt end nogensinde. Det er en af de grundlæggende forklaringer.

En anden forklaring bunder i den stigende fokus på flygtninge og migration i verden som følge af den europæiske krise, hvor en række lande jo har indset, at hvis vi vil gøre noget for flygtninge og fordrevne, så må der investeres flere penge i det. Derfor er der en række donorer, der har øget deres budgetter til at løse flygtninge- og migrationsudfordringerne. Det afspejler sig i en stigende aktivitet hos os.”

Hvis man kigger på jeres egenkapital, så er den på knap 0,5 milliard. Hvad er årsagen til, at I polstrer jer?
”Det er der flere grunde til. Jeg mener, det er en egenkapital af en fornuftig størrelse – måske endda i den lidt beskedne ende. En af grundene til dens størrelse er, at vi gerne vil kunne agere meget hurtigt, og det er også vist, at det er hele grundlaget for den succes, Dansk Flygtningehjælp har, at man netop har været gode til at få pengene, og at man har været sparsommelige og gode købmænd. For hvis man ikke er det, og hvis man ikke formår at opbygge en egenkapital og har plads til investeringer, så kan man ikke rykke hurtigt og stærkt nok ud, når kriserne rammer.”

”Den anden grund er de store risici, som man ser i vores operationer rundt omkring i verden. Det er risici omkring politiske forhold, sikkerhedsmæssige forhold og valuta. Omkring det politiske handler det også om alt fra skat og lokale forhold, som kan være svære at forudsige. Der er ekstremt store risici, når du opererer i Somalia, Yemen, Syrien og Sydsudan. Det kræver, at man er solid og har en fornuftig egenkapital til at stå imod, hvis der sker ændringer af negativ karakter”.

Men kan man ikke hente pengene hjem ved at spørge danskerne, når katastrofen opstår?
”Jeg tror, det vil være svært at lave en indsamling, hvis der eksempelvis sker en nedskrivning af den yemenitiske møntfod eller andre former for risici. Og derfor skal vi være velpolstrede. Men det er rigtigt, at vi kan lave indsamlinger til akutte kriser, og det gør vi også, men før vi får stablet en indsamling på benene, får pengene ind og får etableret et investeringsgrundlag, så kan der gå flere uger.”

Du føler ikke, at når folk kigger på jeres store omsætning og egenkapital, at det gør det sværere at spørge danskerne om penge?
”Jeg tror, danskerne har fuld forståelse for, at det vigtige er, at man er effektiv og hurtig, når det gælder den akutte nødhjælp og de store flygtningestrømme. Og samtidig at vi er robuste nok, så vi ikke taber de penge, som danskerne giver os, men at vi er robuste nok til at sikre, at vi kan bruge dem fornuftigt, selvom der er kortsigtede svingninger eller usikkerheder. Derfor ser jeg ikke et misforhold mellem en høj egenkapital og behovet for at samle penge ind. Tværtimod.”

Hvor går grænsen for, hvor meget I kan tillade jer at polstre jer?
”Vores vurdering er, at balancen mellem vores omsætning og egenkapital lige nu er fornuftig. Så går omsætningen op, skal egenkapitalen følge med. Det vil være min klare holdning. De næste år vil man se, at vi foretager en række store investeringer i hele vores økonomistyring og digitalisering, der gør, at vi kan bruge informationsteknologien meget stærkere til at lave effektivitet i vores operationer.”

Du har ikke en beløbsgrænse for, hvor store I må blive?
”Nej, men jeg har et forhold mellem omsætning og egenkapitalen. Og der er vurderingen lige nu, at vi ligger fornuftigt. Der var en for lav egenkapital tidligere, men nu er vi ved at være på et fornuftigt niveau. Det er som en virksomhed: Man køber ikke aktierne, hvis man ikke ved, at der er styr på økonomien.”

Forrige artikel Læger uden Grænser: 23 nødhjælpsmillioner indefrosset hos Civilstyrelsen Læger uden Grænser: 23 nødhjælpsmillioner indefrosset hos Civilstyrelsen Næste artikel DF vil se på humanitære organisationers store formuer DF vil se på humanitære organisationers store formuer