Civilian-grundlægger: Husk de impulsive ildsjæle i det frivillige arbejde

DEBAT: Ildsjæle er ofte de første til at se muligheder og forløse positive kræfter i civilsamfundet, herunder aktivering af frivillige. Så kære Frivilligråd, ministre og fonde, glem ikke ildsjælene i jeres daglige arbejde, skriver Henning Rasmussen

Af Henning Rasmussen
Konsulent, foredragsholder og stifter af Civilian

Det tegner rigtig godt for det nye Frivilligråd med de udmeldinger, der fra de valgte er kommet her på Altingets netavis. De frivillige foreninger gør et stort og vigtigt arbejde.

Frivilligt arbejde svarede i 2012 til cirka 5 procent af arbejdsstyrken eller cirka 112.000 fuldtidsstillinger. Økonomisk svarer det til cirka 2,3 procent af bruttonationalproduktet (BNP) eller cirka 42 milliarder kroner.

Der er flere af de valgte, som vil inddrage flere borgere i det frivillige arbejde, og det giver god mening. Der er plads til mange flere frivillige. Men det er også et gode for dem, der arbejder frivilligt. For cirka 85 procent af dem, der arbejder frivilligt, gør det for at gøre en forskel/hjælpe andre.

Og gør du noget for andre, får du det også selv godt. Det gør godt at gøre godt.

Plads til impulsive ildsjæle
Men med den store fokus på frivillighed, hvor der især i de store frivilligorganisationer tales meget om kompetenceudvikling og langsigtet planlægning, kan man godt blive bekymret på ildsjælenes vegne. Ildsjæle er af natur agile og autonome.

Det veldefinerede og rammesatte arbejde i organisationerne levner ikke megen plads til nytænkning og igangsætning af nye ideer, som er ildsjælenes kendetegn og som er med til at ”disrupte” og nytænke frivilligområdet. Ildsjæle er af uvurderlig betydning for velfærd, bosætning, turisme og dermed også velstanden i samfundet.

Ildsjæle er ofte en overset ressource ikke mindst i frivillighedsdebatten, men der er masser af eksempler på ildsjæle, der har gjort en stor forskel lige fra enkelte projekter over landsbyer og landsbyklynger til hele det kommunale samfund:

Af ildsjæleprojekter kan for eksempel nævnes: Forundringens Have i Velling, Kunstnerlavet KIT i Skælskør, Fællesgartneriet i Brabrand, Havhaven Ebeltoft Vig og Ryslinge Skulpturpark.

Ildsjæle sætter gang i udkanten
Ildsjæle i Ugelbølle har med deres store engagement blandt andet omkring etablering og bygning af friskole og anlæggelse af bypark været en vigtig årsag til, at indbyggertallet i landsbyen de seneste 10 år er vokset med cirka 22 procent, hvilket er mere end i både København og Aarhus.

Ildsjæleprojektet Mols i Udvikling har på ganske få år vendt tendensen med faldende børnetal, fraflytning og tiltagende mat ”udkantsstemning” på Mols og Helgenæs til i dag at være et område i rivende udvikling med mange tilflyttere, et spirende kreativt og innovativt miljø og et stærkt lokalt fællesskab på tværs af områdets mange landsbyer.

Der er samarbejde om festivaler, fælleshaver, brygkoner, madhus, kreative fodspor, it, lokale fødevarer, ridning i naturen, surfklub og så videre.

Ildsjælene på Samsø har nærmest overtaget udviklingen af øen. Ildsjæleaktiviteterne bygger på fællesskaber. Øens energiforsyning er på kort tid omlagt til 100 % vedvarende energi. Næste målsætning for Samsø er en fossilfri kommune med 100 % bæredygtig energi og et samfund med cirkulær bioøkonomi. Hvilket har affødt grupper af ildsjæle, der blandt andet arbejder med en økologisk jordbrugsfond, permakultur og levefællesskaber, og tiltrukket nye tilflyttere, turister og forskere fra hele verden.

Ildsjæle er ofte de første til at se muligheder og forløse positive kræfter i civilsamfundet, herunder aktivering af frivillige og skabelse af meningsfyldte fællesskaber (selv om de ikke har det som et formål). Så kære Frivilligråd, ministre og fonde, glem ikke ildsjælene i jeres daglige arbejde.

Forrige artikel Handicap-formand: Frivilligrådet skal sikre inklusion Handicap-formand: Frivilligrådet skal sikre inklusion Næste artikel Konsulent: Foreningerne bløder, fordi de frivillige holdes udenfor Konsulent: Foreningerne bløder, fordi de frivillige holdes udenfor