Civilsamfundet til debat: Samspillet mellem frivillige og sekretariat

PRÆSENTATION: Et stærkt panel af debattører fra civilsamfundet vil i den kommende tid sætte fokus på, hvilke udfordringer og fordele samspillet mellem frivillige og sekretariat i en organisation kan indebære. Læs mere og mød panelet her.

Samspillet mellem frivillige og et sekretariat, der i de fleste tilfælde består af professionelle, er en central del af mange organisationers dagligdag.

I nogle organisationer ledes det professionelle sekretariat af en bestyrelse bestående af frivillige, demokratisk valgte medlemmer. I andre er sekretariatet dybt afhængigt af frivillige kræfter til at udføre organisationens kerneopgaver.

Men hvordan får man egentlig samspillet mellem sekretariat og de frivillige til at fungere? Hvilke udfordringer bringer det med sig? Og hvordan kan de løses?

Det tager Altinget: civilsamfund nu op til debat!

Mød panelet her:

Hans StavnsagerHans Stavnsager, seniorkonsulent på Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA)
Hans Stavnsager er seniorkonsulent på Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der er det nationale videns-, kompetence- og udviklingscenter om frivilligt socialt arbejde. Her arbejder han med rådgivning og konsulentbistand om frivillig indsats og foreningers drift, ledelse, udvikling og samarbejde. Hans har i mere end 20 år arbejdet som professionel og frivillig i en lang række danske organisationer, blandt andet som generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd.

Thomas KirkeskovThomas Kirkeskov, generalsekretær for KFUM-Spejderne
Thomas Kirkeskov er generalsekretær for KFUM-Spejderne i Danmark. Her er han ansvarlig for 32 medarbejdere og bindeled mellem den politisk valgte ledelse og det ansatte sekretariat. Sekretariatets primære opgave er at servicere de 25.000 medlemmer og alle de dygtige frivillige, der hver dag lægger mange timer i at give børn og unge et fritidstilbud, der rækker længere end blot underholdning.

Amalie UtzonAmalie Utzon, landsformand i Ungdommens Røde Kors (URK)
Amalie Utzon er landsformand i Ungdommens Røde Kors. Her leder hun den strategiske og politiske udvikling af organisationen og tegner organisationen eksternt. Siden 2010 har hun været formand for landsstyrelsen, som er den øverste myndighed mellem organisationens landsmøder. Amalie er sociologi- og statskundsskabsstuderende på Københavns Universitet og har en diplomuddannelse i ledelse fra Danmarks Tekniske Universitet.

Anders Folmer BuheltAnders Folmer Buhelt, sekretariatschef i Ungdommens Røde Kors
Anders Folmer Buhelt er sekretariatschef i Ungdommens Røde Kors. Her er hans ansvar strategisk ledelse af sekretariatet, sikring af den bedst mulige betjening af Ungdommens Røde Kors' Landsstyrelse, udvikling og forhandling af partnerskaber samt udvikling og sikring af en sund økonomi. Anders er cand.jur. fra Københavns Universitet og har senere taget NGO Lederuddannelsen.

Margrethe WivelMargrethe Wivel, forstander i Settlementet
Margrethe Wivel er forstander i Settlementet på Vesterbro, der siden 1911 har stået for frivilligt socialt og kulturelt arbejde i bydelen. Margrethe har tidligere været direktør i Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro og medlem af Borgerrepræsentationen for Det Radikale Venstre. Hun er cand.mag. i religionshistorie og har både taget en lederuddannelse og er blevet certificeret coach ved New York University. I New York har hun desuden arbejdet som frivillig på Jacob Riis Settlementet i Queens.

Veronika Ahrensbøll SchultzVeronika Schultz, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)
Veronika Schultz er forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Hun har været aktiv i uddannelsespolitik, fra hun som 15-årig blev engageret i Danske Skoleelever. Veronikas politiske virke er i høj grad præget af egne og klassekammeraters oplevelser med et uddannelsessystem, hvor man som elev er dybt afhængig af sine forældres baggrund. Netop derfor er en af hendes politiske mærkesager at arbejde for mere mangfoldige uddannelser, der formår at rumme og løfte alle slags elever.

Lars LinderholmLars Linderholm, afdelingschef i Ældre Sagens frivilligafdeling
Lars Linderholm er afdelingschef i Ældre Sagens frivilligafdeling og oplægsholder om frivillighed. Ældre Sagen har 216 lokalafdelinger med over 17.000 frivillige fordelt over hele landet. Lars har har tidligere været leder af Ungdommens Røde Kors og udviklingschef i Røde Kors' frivilligafdeling. Han har en kandidatgrad i statskundskab fra Aarhus Universitet og har deltaget i 'Executive Program in Leadership: The Effective Use of Power' i USA.

Forrige artikel DGI: Foreningslivet er en vigtig nøgle til det danske samfund DGI: Foreningslivet er en vigtig nøgle til det danske samfund Næste artikel CFSA: Frivilliges ledelse af professionelle er ikke problemfri CFSA: Frivilliges ledelse af professionelle er ikke problemfri