Dansk Flygtningehjælp: Borgere med flygtningebaggrund både kan og vil hjælpe

DEBAT: Flygtninge, som har været i Danmark i længere tid, kan med deres viden og erfaringer hjælpe med integrationen af nyankomne flygtninge, skriver sektionschef i Dansk Flygtningehjælp, Mette Blauenfeldt.

Af Mette Blauenfeldt
Sektionschef, Dansk Flygtningehjælp

Integration af flygtninge i Danmark er som udgangspunkt en offentlig opgave, som dog i de senere år er suppleret og bakket op af frivillige kræfter. Også flygtninge, som har været i Danmark i længere tid, kan med deres viden og erfaringer hjælpe nyankomne.

Erfaringsudveksling virker
Mange flygtninge, der har været i Danmark i længere tid, vil meget gerne hjælpe – og forløbet MindSpring giver dem muligheden for at gøre det. MindSpring-metoden handler om at organisere gruppeforløb med flygtningeforældre eller -unge og i disse grupper drøfte problematikker, som er relevante netop for dem.

Det handler om de problematikker, som der gør sig gældende, når man kommer hertil som flygtning. Problemstillinger for forældre som opdragelse i en ny kultur, når man selv er opdraget i en anden. Normer og værdier, identitet og identitetsforandring, stress og traumer og håndtering heraf. For de unge er det særligt ensomhed og identitetsudvikling, ud over emnerne stress og traumer og håndtering heraf.

Metoden indebærer otte gruppemøder af to timer. Alle gruppemøder følger en manual, som detaljeret beskriver de enkelte møder med temaer, oplæg og øvelser, som kan anvendes i grupperne. Det er korte oplæg med efterfølgende erfaringsudveksling blandt deltagerne.

Det er nemlig meningen med MindSpring, at gruppemøderne skaber mulighed for, at deltagerne udveksler erfaringer, og at MindSpring-træneren spiller ind med egne erfaringer - ikke for at belære, men for at berige. Møderne foregår på deltagernes modersmål, så der ikke er sproglige barrierer, og alle føler sig trygge.

Frivillige med flygtningebaggrund
Det særlige ved MindSpring-trænerne er, at de er frivillige med flygtningebaggrund og erfaringer i Danmark. De taler samme modersmål som deltagerne og deler kulturbaggrund. De er frivillige i Kompetencecenter MindSpring og indgår med centerets medvirken aftaler med en lokal myndighed, institution eller lignende om at være MindSpring-træner for en gruppe flygtninge. Pt. har vi i Dansk Flygtningehjælp 67 frivillige tilknyttet og uddanner flere de kommende år.

De frivillige MindSpring trænere kommer forud for gruppeforløbene på et intensivt træningskursus hos Kompetencecentret, så de er godt klædt på til opgaven. Ved deres side har MindSpring-trænerne en professionel fagperson. Disse medtrænere kan være familiekonsulenter fra integrationsafsnit i kommunerne, pædagoger fra daginstitutioner, boligsociale medarbejder fra udsatte boligområder, folkeskolelærere eller andre, som i tæt samarbejde med den frivillige MindSpring-træner skal gennemføre gruppeforløbet.

En ny måde at tænke frivillighed på
MindSpring indebærer en ny måde at tænke og anvende frivilligt arbejde. Et meget tæt samarbejde mellem en frivillig og en professionel med klart afgrænsede roller og opgaver. Det er den frivillige, der leder gruppeforløbet med oplæg og øvelser. Medtrænerne supplerer med faktuelle oplysninger, for eksempel om lokale forhold, hvor man kan få yderligere hjælp med videre.

MindSpring betyder "En ny begyndelse" og signalerer, at de deltagere, der indgår i gruppeforløbene, får ny viden og øget bevidsthed om temaerne (awareness) samt nye handlekompetencer (empowerment). På den måde bliver det en ny begyndelse i forhold til livstemaer, som kan være vanskelige at håndtere.

MindSpring-programmet har kørt siden 2010 i Dansk Flygtningehjælp med støtte fra Socialstyrelsen, og kompetencecentret er støttet af Det Obelske Familiefond.

Forrige artikel Cevea: Civilsamfundets ressourcer er gået tabt i konkurrencestaten Cevea: Civilsamfundets ressourcer er gået tabt i konkurrencestaten Næste artikel Cevea: Nytårsforsæt: Bliv aktiv i politik! Cevea: Nytårsforsæt: Bliv aktiv i politik!