Danskerne: Frivillige vil løse flere velfærdsopgaver i fremtiden

GRATIS ARBEJDE: Et stort flertal af danskerne mener, at flere af de velfærdsopgaver, som udføres af offentligt ansatte i dag, overgår til frivillige i fremtiden. Halvdelen af de adspurgte bryder sig ikke om ideen.

Placeholder image
Flere frivillige hjælper til på plejecentrene. Foto: Casper Christoffersen/Scanpix

Om 10 år kommer frivillige til at løfte flere af de velfærdsopgaver, som offentligt ansatte har ansvaret for i dag. Det mener 7 ud af 10 danskere ifølge en ny måling, som Voxmeter har foretaget på vegne af Røde Kors. Meningsmålingen, som er foretaget blandt 1015 repræsentativt udvalgte danskere, viser at over halvdelen af de adspurgte er negativt indstillede over for ideen.

Præsident i Røde Kors, Hanna Line Jakobsen, er enig i, at frivillige vil overtage flere velfærdsopgaver i fremtiden. Hun understreger, at det bunder i et større behov for hjælp og støtte blandt borgerne.

”På den ene side oplever vi, at flere ældre, syge og for eksempel flygtninge har brug for mere hjælp og omsorg. På den anden side står tusindvis af frivillige klar til at hjælpe disse mennesker. Derfor ser vi intet problem i, at vi faciliterer den proces,” siger Hanna Line Jakobsen.

Målingen viser, at 53 procent af danskerne er skeptiske i forhold til, at frivillige skal løfte velfærdsopgaver. Og formand for FOA Dennis Kristensen deler deres bekymring.

Han frygter, at frivillige vil erstatte offentligt ansatte i fremtiden. Ifølge FOA's seneste medlemsundersøgelse fra januar 2016, har hver tredje oplevet, at frivillige overtager jobfunktioner, som blot et år tidligere blev udført af offentligt ansatte.

”Ser man på den generelle udvikling de seneste 10 år, så er de frivillige gået fra hovedsageligt at være et supplement til at blive en erstatning for offentligt ansatte. Det, synes vi, er bekymrende,” siger Dennis Kristensen.

Dennis Kristensen medgiver, at de frivillige er med til at øge livskvaliteten blandt borgerne, og at flere offentlige institutioner ikke ville fungere, hvis ikke de frivillige var der. Men der er brug for mere kontrol med hvilke opgaver, frivillige må udføre.

Det er Hanna Line Jakobsen ikke enig i. Det er på ingen måde intentionen, at frivillige skal erstatte offentligt ansatte, men at de skal supplere dem, forklarer hun.  

Hanna Line Jakobsen understreger, at når frivillige udfører velfærdsopgaver, er det fordi der er et behov hos borgerne.

”Når ældre mennesker for eksempel er fuldkommen ensomme og dør alene, venter vi ikke på, at kommunen finder penge og ansætter folk. Der går vi ind og hjælper de mennesker,” siger Hanna Line Jakobsen.

Forsker maner til ro
Professor og centerleder for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen, sidder med aktuel forskning på området. Han nedtoner målingens resultater og påpeger, at danskernes forestillinger om samfundsforhold ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med virkeligheden.

”Der er ingen tvivl om, at frivilliges aktivitetsomfang og samarbejde med det offentlige er ved at ændre sig, men forestillingen om, at kommunerne ønsker decideret at lade de frivillige overtage arbejdet fra offentlige ansatte, er vildt overdrevet.”

Ikke desto mindre har kommunerne større fokus på at øge samarbejdet med frivillige, pointerer han og tilføjer, at de frivillige kun udgør en minimal del af den offentlige sektor i dag.

Bjarne Ibsen understreger, at de frivillige organisationer oftest er aktive på områder, hvor det offentlige enten ikke har ressourcer til at engagere sig eller nedprioriterer.

”Fordi nogle frivillige udfører bestemte opgaver inden for det offentlige regi, er det ikke ensbetydende med, at kommunen havde ansat nogle medarbejder til opgaven, hvis ikke de frivillige var der,” siger Bjarne Ibsen.

LA tørner sammen med Enhedslisten
På Christiansborg er der stor uenighed om, hvilken rolle frivillige skal spille i fremtidens velfærd. Hos Enhedslisten lægger Pernille Skipper ikke skjul på partiets modvilje mod at lade frivillige overtage opgaver fra offentligt ansatte.

”Vi synes, at det er et kæmpestort problem, at frivillige overtager opgaver, som det offentlige burde varetage. Og det hænger direkte sammen med, at kommunerne har været tvunget til at spare på kerneområderne de seneste mange år.”

Hun anerkender de frivilliges engagement i samfundet, men understreger samtidig, at det ikke må overlappe de kommunale og statslige opgaver.

Diametralt modsat forholder det sig hos Liberal Alliance, skriver socialordfører Danny K. Malkowski i en mail til Altinget.

”Vi ser intet problem i, at frivillige overtager opgaver inden for det offentlige, så længe kvaliteten ikke forringes, og man ikke erstatter fagpersonale,” skriver han.


    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser