Debat: Er der plads i Danmark til et multikulturelt lokalsamfund?

DEBAT: Den multikulturelle ungdoms største udfordring er, at de oplever, at de er uønskede og ikke en del af det danske fællesskab. Vejen frem er at lytte og droppe fordommene, skriver Mahmoud Halimah.

Af Mahmoud Halimah
Stifter og initivtager, Bispehavens Initiativgruppe

Jeg er en ung mand, der lever i et parallelsamfund, men hvem gør ikke det?

Parallelt til hvad? Og hvad er det rigtige samfund?

Det danske samfund er opbygget af en masse små parallelsamfund. Der er i Aarhus rigmandsghettoen, Risskov, som har sit eget værdisæt og holdninger til verden samt sine egne sociale problemstillinger – skjult bag dannelse og god økonomi.

Vi har satellitghettoer som Lystrup, der har sine egne værdier, sociale problemer og velfungerende, men kriminelle miljøer. 

Danmark er et samfund, der bliver mere og mere opdelt i enklaver og sociale klasser. I denne opdeling har Danmark fået en fælles fjende: ”det multikulturelle”, der lever i de udsatte boligområder.

Det er et område, en kultur og en gruppe mennesker, som ingen af de danske samfundsklasser forstår.

Jeg er en af de multikulturelle og udenforstående, som gerne vil spørge danskerne, om de forstår sig selv? Er Danmark et højt fungerende demokrati, hvor der er plads til alle, eller er det en lille unik samfundsperle, som skal beskyttes mod den farlige verden?

Multikultur er uønsket
I Bispehaven i Aarhus Vest, hvor jeg er opvokset og arbejder, er vi helt klart et parallelsamfund – og det elsker vi! Vi elsker vores multikulturelle beboersammensætning bestående af 80 forskellige nationaliteter, der forsøger at danne et multikulturelt lokalsamfund.

Vi forstår hinanden, men ikke det danske. Er vi de 80 kulturer, der tager fejl, eller er det det danske samfund, som ikke kan finde plads til os? 

Den multikulturelle ungdom kæmper for at definere sig selv. Vi skaber vores egen dialekt og egne værdisæt, som rummer vores komplekse kulturelle ophav. Vores største udfordring er, at det store danske fællesskab ikke er klar til os. Der bliver ofte givet udtryk for, at det multikulturelle er uønsket – at vi er uønskede!

I stedet for at værdsætte den faldende kriminalitet og den øgede beskæftigelse i de udsatte områder så bruger politikerne deres taletid på at skændes om, hvorvidt politiet skal flå niqabben af de 160-200 kvinder i Danmark, der bærer den.

Jeg bor i ghettoen, men det er en sjældenhed, at jeg møder en kvinde, som faktisk bærer niqab.

Virkelighedsfjernt billede af samfundet
De politiske angreb og debatter, som ikke tager udgangspunkt i virkeligheden, skaber en modreaktion, hvori den multikulturelle ungdom søger væk fra det danske og i stedet finder sin identitet i et misforstået billede af deres egen kultur.

De udsatte boligområder begynder at definere sig igennem udsatheden, hvor de finder inspiration fra amerikanske ghettoer. De unge identificerer sig med den afroamerikanske undergrundskultur, som ironisk nok ligger uendeligt fjernt fra deres ofte mellemøstlige ophav. Vi sidder i vores kælderlokaler og har et lige så virkelighedsfjernt billede af det danske samfund, som det danske samfund har af os. 

Glem fordommene, og lyt til os
Men hvad er løsningen?

Vi har som danskere, både nye og gamle, et ansvar for kulturskabelsen fremadrettet. Vi har brug for at få defineret Danmark og dets holdning til det multikulturelle.

Burde vi ikke gøre, som Danmark har gjort de sidste 100 år, og vise det gode eksempel på, hvordan sociale udfordringer løses?

I de udsatte boligområder har vi brug for danskerne til at give os en forståelse af den danske åbenhed og omsorg for vores næste. Vi vil lære om de friheder, der er i samfundet, og hvordan man bruger dem.

Vi vil lære om foreningslivet og frivillighed. Men vigtigst af alt, så skal politikerne begynde at lytte til os, ikke til deres egne fordomme. Jeg vil gerne være med til at fjerne eventuelle misforståelser.

Ønsker Danmark at være et land, hvor regeringen bestemmer:

  • Hvordan vi går klædt
  • Vores religion
  • Hvor vi bor

Diktatur er med rette danskernes frygt, men man tyr alligevel til at bruge totalitære værdier til at styre os, der er uønskede.

Forrige artikel Jysk børneforsorg: Frivillighed skal være for alle Jysk børneforsorg: Frivillighed skal være for alle Næste artikel Indvandrer Kvindecentret: Civilsamfundet kan tilbyde fællesskab Indvandrer Kvindecentret: Civilsamfundet kan tilbyde fællesskab