“Der er et kæmpe potentiale i at få flere socialt udsatte ind i foreningslivet”

CIVIL STRATEGI: Børne- og socialminister Mai Mercado vil hjælpe udsatte borgere ind i frivillige fællesskaber og samtidig styrke det lokale foreningsliv. Ambitionerne får ros fra en stribe organisationer.

Det har været børne- og socialminister Mai Mercados (K) kongstanke, lige siden hun i forsommeren lancerede planerne om at lave en ny civilsamfundsstrategi. Og en rundtur i foreningsdanmark de sidste mange uger har kun bestyrket hende i troen.

At en del af løsningen med at hjælpe socialt udsatte er at få dem engageret i foreningsfællesskaber.

“Der er et kæmpe potentiale i at få flere socialt udsatte ind i foreningslivet,” siger hun.

Mandag præsenterede hun så sammen med innovationsminister Sophie Løhde 12 nye initiativer, som skal styrke den frivillige, sociale indsats. Her er det en rød tråd, at borgere, som har mødt modgang i livet, skal have en lettere vej ind i frivilligheden.

"Noget af det fineste, der kan ske, er, når brugerens rolle udvikler sig, så den socialt udsatte pludselig bliver den frivillige og er en ressource, som fællesskabet trækker på," siger Mai Mercado, som peger på en oplevelse, hun havde hos Kirkens Korshær for nylig.

Her mødte hun en borger, som tidligere havde haft ondt i tilværelsen og modtaget julehjælp. Nu havde personen fået vendt rundt på sin tilværelse og var selv frivillig og pakkede julekasser sammen med ministeren.

"Det er fantastisk, når sådan noget kan ske," siger Mai Mercado.

Styrker lokal indsats
Regeringen vil bruge i alt 112 millioner fra satspuljen, og en stor portion af midlerne skal gå til at give det lokale foreningsliv vind i sejlene.

Man har afsat 20 millioner til innovation af frivillige løsninger, der kan virke lokalt. Man vil øremærke fire millioner fra landdistriktspuljen til at styrke civilsamfundet i randområderne. Derudover afsætter man 15 millioner til at styrke de lokale frivilligcentre og 26,5 millioner til at kompetenceudvikle de små lokalforeninger.

Dermed læner Mai Mercado sig op ad sin taskforce, som i midten af september afleverede deres anbefalinger til regeringens civilsamfundsstrategi.

“Det er en udfordring for de lokale frivilligorganisationer at skabe økonomi, så det er godt, at der er et stort fokus på det,” siger Vibe Klarup.

Hun håber, at den nye strategi kan sparke gang i lokaldemokratiernes debat om civilsamfundet.

“Det ville være spændende, hvis man kunne styrke den politiske diskussion om frivillighed i kommunerne,” siger Vibe Klarup.

Mødrehjælpens direktør Mads Roke Clausen var ligeledes medlem af taskforcen. Han kvitterer også for regeringens endelige udspil.

"Det er positivt, at der tages initiativer for at styrke civilsamfundet i yderområderne, således at støttekronerne ikke hovedsageligt går til de større byer. En enkelt ildsjæl kan gøre så utrolig meget, også i et lille samfund langt væk fra de store byer," siger han.

Går man regeringens udspil efter i sømmene, er der også forskelle i forhold til taskforcens anbefalinger. Den mest centrale er nok, at taskforcens lagde op til, at Center for Frivilligt Socialt Arbejde skulle stå for at kompetenceudvikle frivilligcentrene. Den passage faldt Frivilligcentrene meget for brystet. 

"Vi kan konstatere, at der i taskforcens anbefalinger nok er lagt op til en styrkelse af frivilligcentrenes kvalitet, men samtidig en alvorlig indskrænkelse af frivilligcentrenes uafhængige virke som civilsamfundsaktører," skrev Frivilligcentrenes formand John Hebo Nielsen i et debatindlæg til Altinget, efter taskforcens anbefalinger var blevet offentliggjort.

Nu kan man så konstatere, at regeringen i sit udspil undlader at konkretisere, hvem der får en sæk penge på 15 millioner, som skal gå til at styrke frivilligcentrene. Den opgaver ligger nu hos Folketingets satspuljeordførere, som starter forhandlingerne om civilsamfundsstrategien fredag.

Mere samskabelse
Her skal de også afgøre, om de bakker op om regeringens begejstring for partnerskaber. Mai Mercado har lagt op til at give 24 millioner til samarbejder mellem kommuner og foreninger, som skal hjælpe mennesker på kanten af samfundet. Børne- og socialministeren er blandt andet inspireret af et stort samskabelses-projekt mellem en række kommuner, DBU og Red Barnet, hvor man hjælper børn af udsatte forældre i gang med at spille fodbold.

Derfor er Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm også glad for regeringens forslag.

“Man lægger op til en mere helhedsorienteret indsats op imod udsatte borgere; altså at myndighedsindsatsen og frivilligindsatsen hænger bedre sammen,” siger han og fortsætter.

"Vi ved af erfaring i Red Barnet, at det virker, når kommuner og vi samskaber – så 2+2 bliver 5 for barnet. Vi får simpelthen meget bedre løsninger, der matcher det enkelte barns behov. Med regeringens strategi vil vi kunne yderligere styrke dette vigtige samarbejde med kommuner landet over."

Mindre bureaukrati
Børne- og socialminister Mai Mercado vil også undersøge, hvordan man kan forenkle den statslige støttestruktur for at lette administrative byrder fra foreningslivet.

Forslaget ligger i forlængelse af anbefalingerne fra taskforcen, som også undlod at komme med konkrete forslag til, hvordan man skal indrette de landsdækkende, sociale organisationers rammevilkår.

Der er ellers bred enighed om, at frivilligorganisationer spilder store ressourcer på at jagte kortsigtede puljer. Og på at udfylde blanketter, dokumenter og formularer til blandt andet Socialstyrelsen. Men det er uklart, hvordan man smartest befrier dem for de administrative byrder, mener Frivilligrådets formand Vibe Klarup.

Derfor er det nødvendigt at få et overblik over de sociale foreningers finansieringskilder, inden man griber til handling.

"Vi skal have et grundlag at stå på, før vi begynder at diskutere økonomi. Vi ved simpelthen for lidt om, hvordan tingene hænger sammen i dag," siger Vibe Klarup.

Børne- og socialminister Mai Mercado slår samtidig fast, at analysen skal munde ud i konkrete handlinger.

“Det skal være mindre bureaukrati forbundet med at udføre frivilligt arbejde,” siger hun.

Civilsamfundsstrategien er en del af innovationsminister Sophie Løhdes (V) sammenhængsreform, og hun er på linje med sin konservative ministerkollega.

"Vi skal have fjernet noget af det bureaukrati, som betyder, at foreningerne skal bruge for meget tid på papirarbejde. Det gælder f.eks. kravene til dokumentation."

Minister-signaler, som glæder Jonas Keiding Lindholm fra Red Barnet.

“Regeringen har kigget meget nøje på taskforcens anbefalinger og har haft fokus på, hvordan vi kan afbureaukratisere det her område, så de frivillige organisationer kan bruge flere af deres ressourcer på det borgernære,” siger han.

Forrige artikel DF roser regeringens civilsamfunds-strategi DF roser regeringens civilsamfunds-strategi Næste artikel Ny analyse: Her er de stærkeste trends i den europæiske fondsverden Ny analyse: Her er de stærkeste trends i den europæiske fondsverden