DGI-formandskandidat Charlotte Bach Thomassen: Bevæg dig for livet-visionen skal have tid til at virke

VALGKAMP: På grund af det tætte samarbejde med DIF om Bevæg dig for livet-visionen, afviser Charlotte Bach Thomassen ikke et endnu tættere samarbejde med Danmarks Idrætsforbund i fremtiden, hvis hun bliver formand for DGI. Hun vil yderligere arbejde for at tilknytte de løst organiserede motionsfællesskaber som hybridmedlemmer til foreningslivet.

For nylig blev formandskandidat Charlotte Bach Thomassen mindet om det igen. Forskellen på DGI og Danmarks Idrætsforbund. Nye medlemstal fra Danmarks Idrætsforbund viser nemlig, at antallet af kvindelige fodboldspillere er faldet med 16.000 siden 2011. Og hvor Dansk Boldspil Union, der hører under Danmarks Idrætsforbund, udtrykte bekymring for medlemstilbagegangens betydning for rekrutteringsmulighederne til landsholdet, lå Charlotte Bach Thomassens bekymring et helt andet sted.

"Jeg begræder det i stedet, fordi der er færre, der så kommer til at opleve det gavnlige fællesskab, som fodbold i foreningslivet tilbyder," siger hun.

Men på trods af de forskellige tankesæt, der ifølge den afgående generalsekretær i Det Danske Spejderkorps præger de to idrætspolitiske mastodonter, så er der mere, der binder dem sammen, end der adskiller dem. Om man tænker bredde eller elite, så er det fællesskabet, der binder de to organisationers formål sammen, som hun ser det. Det kommer særligt til udtryk i Bevæg dig for livet-visionen, og Charlotte Bach Thomassen afviser ikke en fremtidig fusion af de to idrætsorganisationer. Men en fusion er ikke aktuel for hende lige nu.

"Det vil vise sig i fremtiden, om vi skal fusionere. Jeg synes, det er er et åbent spørgsmål, som jeg vil forholde mig nysgerrigt til," siger hun.

"Jeg ser dog ikke nogen anledning lige nu til at bringe det spørgsmål op," understreger hun dog i samme moment. Det er Bevæg dig for livet-visionen, der igen har bragt de to organisationer tæt på hinanden, siden de forliste fusionsplaner i 2008, og såfremt Charlotte Bach Thomassen bliver valgt som formand, vil hun investere endnu mere energi og ressourcer i at få ambitionerne i Bevæg dig for livet til at lykkes. Dog ikke for enhver pris.

Tættekammen kommer
For det går ikke hurtigt nok med medlemsfremgangen i Bevæg dig for livet, som det ser ud nu. Der er langt fra den nuværende medlemsfremgang de seneste to år af projektets levetid på cirka 40.000 medlemmer til visionens mål om at indlemme 325.000 danskere i foreningslivet i 2025.

Charlotte Bach Thomassen tvivler ikke på visionen. Men tempoet skal op. Det ved hun godt. Og hun er klar til at bruge endnu flere ressourcer på at føre visionen ud i livet, hvis hun vælges som formand. For det tager tid, før de mange nye motionskoncepter kommer til at virke, og Bevæg dig for livet er stadig i en indkøringsfase, understreger hun.

Men opbakningen til visionen har også en udløbsdato. Også selv om Charlotte Bach Thomassen ikke har fastsat en dato for, hvornår det bliver.

"Men indholdet af visionen og de konkrete aftaler får en overhaling med en tættekam, hvis det viser sig, at det er fuldstændig urealistiske mål, vi har sat," siger hun.

Om der kommer et tidspunkt, hvor man vil overveje at kassere nogle af de idrætter, der ikke kan præstere den fornødne medlemsfremgang for i stedet at kaste kræfterne ind i de idrætter, man kan se fungerer, er hun ikke helt klar til at svare på endnu.

"Jeg er ikke klar til at lægge eksempelvis håndbold i graven endnu," er det tætteste, man kommer et svar på det spørgsmål. Med det mener hun, at hvis det viser sig, at det ikke giver en konkret effekt at samarbejde om eksempelvis håndbold, så vil det være hendes forslag, at man bruger ressourcerne andre steder.

"Håndbold har jo en selvstændig værdi som aktivitet også ved siden af Bevæg dig for livet," minder Charlotte Bach Thomassen om.

Men igen understreger hun, at tiltagene stadig skal have tid til at virke – også i de store, traditionelt stærke forretningsorienterede idrætsgrene.

Hvis I skal løfte Bevæg dig for livet-visionen, kunne man så forestille sig, at I med dig som formand vil kanalisere nogle økonomiske midler ud til de her løse motionsfællesskaber, som for eksempel er i fremgang inden for løbeverdenen?

"Vi har ikke set resultaterne af det arbejde, der er lagt i løb som aktivitet i Bevæg dig for livet. Men jeg kan da godt være i tvivl om, hvorvidt lige præcis løb er en aktivitet, som man vil se, at man har brug for at organisere sig målrettet i foreningslivet om," siger hun og fortsætter:

"Vi skal være åbne over for, at foreningslivet i den traditionelle ramme har sine fordele, men det er ikke nødvendigvis en ramme, som vi kan eller skal presse alle aktiviteter ind i," siger hun.

Men Charlotte Bach Thomassen har dog alligevel en plan for, hvordan DGI skal forsøge at indlemme nogle af de idrætsaktive danskere, der organiserer deres aktiviteter i Facebookgrupper og lignende.

Satellitter og en pose penge
Og den plan involverer satellitmedlemskaber og en pose penge, der ikke nødvendigvis skal gå direkte til foreningslivet. For Charlotte Bach Thomassen er enig i, at man bliver nødt til at gøre noget andet og mere, hvis man skal lokke flere ind i foreningslivet og dermed leve op til ambitionerne i Bevæg dig for livet.

Det skal blandt andet ske ved at tilbyde løbefællesskaber og andre aktive danskere, der mødes om en fælles aktivitet uden om foreningslivet, et sattelitmedlemskab. Det betyder med andre ord, at de løse træningsfællesskaber skal tilknyttes som en forening i foreningen.

"For nogle af de løse træningsfællesskaber, der mødes om cykling og løb, vil det være meget givtigt, at de danner en forening og er en del af foreningen som en slags satellit. Altså bruger en forenings faciliteter og klubhus som et sted, hvor man kan tanke vanddunken op og vaske sin cykel, uden at man nødvendigvis føler sig som et traditionelt foreningsmedlem," siger Charlotte Bach Thomassen.

Derfor er hun også enig i, at DGI er nødt til at gøre nogle initiativer udefra bedre i forsøget på at nå ambitionerne i Bevæg dig for livet. Og derfor vil Charlotte Bach Thomassen lægge op til at støtte nogle ikke-foreningsbaserede fællesskaber med midler uden nogen forventninger om, at de skal blive foreningsmedlemmer.

"I vores indsats til iværksætteri og innovation kommer der til at være frie midler, som iværksættere kan søge om. De kan blive en del af et forløb, hvor vi støtter og udvikler tiltag inden for organiserede aktiviteter, kommunikation og administration, der kan få flere til at dyrke idræt og være aktive," lyder det fra formandskandidaten.

Vil indføre delemedarbejdere
Charlotte Bach Thomassen afviser heller ikke, at DGI's midler i fremtiden kan bruges til at støtte projekter udefra i stedet for at ansætte konsulenter i DGI til at løfte en ny tendens. Samtidig mener hun dog ikke, at DGI er udfordret af, at organisationen lige nu tæller 500 årsværk. Tværtimod.

"Jeg ser ikke et stort problem i, at man har ansatte, der er med til at udleve foreningens formål. Og ja, DGI er blevet professionaliseret, og det har vi nogle medlemsforeninger, der også er, fordi det har været nødvendigt for at leve op til foreningernes efterspørgsel," lyder det fra Charlotte Bach Thomassen.

Hun mener ikke, at den stigende professionalisering har haft negativ indflydelse på DGI's folkelige forankring ude i foreningslivet. Derfor går Charlotte Bach Thomassen ikke så meget op i, hvor stor organisationen må blive målt på antallet af ansatte.

"Så længe vi anvender vores midler effektivt og er relevante for vores medlemmer, samtidigt med at vi styrker de tusindvis af frivillige, som er engagerede i idrætsforeningerne, så er jeg mindre optaget af, hvor mange der er ansat i DGI som organisation," siger hun.

Og relevansen for medlemmerne skal blandt styrkes ved, at foreningerne kan trække endnu mere på de ansatte i DGI.

"Jeg kunne sagtens forestille mig en løsning, hvor vi deler medarbejdere DGI og foreninger imellem, hvis det kan lette foreningens hverdag, så ser jeg det som en god fremtidig konstellation, at man deler medarbejdere".

Forrige artikel Aktivister stævner Pape i sag om ulovlig overvågning Aktivister stævner Pape i sag om ulovlig overvågning Næste artikel Fra fond til forsker: Uddeling skal forhindre brystkræft i at sprede sig Fra fond til forsker: Uddeling skal forhindre brystkræft i at sprede sig