DUF: Coronakrisen viser styrken ved et stærkt organiseret foreningsliv

TEMADEBAT: Organisering og solidaritet på tværs af sociale skel, etnicitet og baggrund skal samle Danmark i et stærkt koordineret fælleskab, der kan gøre en forskel for de mange, skriver Chris Preuss.

Af Chris Preuss
Formand, DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd

Det er selvsagt altafgørende, at vi også efter krisen har et økonomisk stærkt og sundt Danmark. Men i vores optik, er det hverken staten, systemet eller økonomien, som gør Danmark til Danmark.

Det er derimod den medmenneskelige forståelse og de værdier, vi deler, særligt når vi mødes i foreningslivet.

Danmark er kendetegnet ved sit stærke foreningsliv og solide fællesskaber, som rundt i hele Danmark giver børn og unge et trygt og sikkert sted at være sammen.

Vi står sammen på tværs i krisetider
I DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd repræsenterer vi 78 demokratiske landsdækkende børne- og ungeorganisationer.

Blandt medlemmerne er sociale, kulturelle og politiske organisationer samt rollespillere og spejdere med flere. Når krisen rammer, så rykker vi sammen i bussen.

Det ser vi også i de 5.000 lokalforeninger under vores paraply, hvor man finder nye kreative måder at gøre en forskel for samfundet.

Akutte indsatser
En af de mange styrker i det organiserede foreningsliv er, at man hurtigt kan mobilisere kræfter og igangsætte vigtige samfundsnyttige initiativer.

I Landsgarderforeningens lokalforening i Varde, giver de koncerter på plejecentre og ved ældreboliger for at give de ældre en god oplevelse i den svære tid.

I Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Roskilde samler de skrald i naturen hver søndag.Og i Ungdommens Røde Kors har man igangsat konceptet #CoronaVen, hvor unge bliver digital ven med børn og unge, der eksempelvis er indlagt på hospitalet eller føler sig ensomme.

Organisering er foreningers styrke
Det er nu foreningslivet viser, hvad vi kan – og det er lige netop nu, at vores organisering viser sin styrke. Det er Røde Kors, der på kort tid rekrutterer tusindvis af frivillige til at hjælpe borgere der har behov.

Det er de tusindvis af små hverdagsfællesskaber i Foreningsdanmark, som organiserer virtuel madlavning, biografture eller online brætspilsaftener. Det er dem, der hjælper med at holde sammenholdet og nærheden i live.

Krisen viser også styrken ved at organisere sig gennem stærke paraplyer. I denne situation er det afgørende, at vi kan handle koordineret som samfund.

Gennem den seneste tid har politikerne kunne kommunikere til den lille lokalforening i Holstebro, ligesom den lille forening kan få sine behov frem til politikerne gennem de store organisationer: DUF, DIF og DGI.

Det havde ikke kunnet lade sig gøre uden en stærk organisering.

Foreningslivet har værdi i sig selv
Foruden de samfundsnyttige initiativer som foreningslivet står bag overalt i landet lige nu, så har foreningslivet også en værdi i sig selv. I det brede foreningsliv mødes vi på tværs af sociale skel, etnicitet og baggrund.

Regeringen har udtrykt, at de særligt vil hjælpe de foreninger, som arbejder med socialt udsatte. Men i vores optik er det forsimplet at dele foreningslivet op mellem foreninger, der gør en forskel for socialt udsatte – og dem der ikke gør.

I DUF ser vi en styrke i bredden. I størstedelen af DUFs medlemsorganisationer er aktiviteterne ikke rettet mod en særlig gruppe af mennesker.

Foreninger skal rumme bredden
Vores foreninger rummer alle – uanset om du er fra Hellerup eller Gellerup. Det brede foreningsliv rummer også mange udsatte børn og unge.

I vores foreninger indgår de bare på lige fod med andre alle andre, og bliver accepteret, lige præcis som de er. Men de har det ekstra svært lige nu, hvor deres hverdagsfællesskab er udfordret.

Og de får ikke glæde af en hjælpepakke, som kun er målrettet socialt udsatte. Eksempelvis er foreningen Coding Pirates’ aktiviteter ikke målrettet socialt udsatte.

Men de hjælper stadig mange unge, som ellers kun havde siddet alene foran computeren, ud i samfundet og giver dem et fællesskab.

Og selvom vores kirkelige foreningers sommerlejre er åbne for alle, så udgør lejrene stadig for mange deres primære sommeraktivitet, og et afgørende socialt fællesskab.

Sammen om værdier
I DUF's foreninger er vi ikke sammen med udgangspunkt i vores sociale status, men derimod om det vi gør og de værdier, vi deler.

Det har en stor styrke - også i forhold til at forbygge udsathed, og det håber vi ikke politikerne glemmer hverken nu, eller når krisen er overstået.

Vi foreninger passer på Danmark - også i en krisetid. Fordi vi kan som civilsamfund løse opgaver, som staten ikke kan.

Men nu håber vi også, at Danmark vil passe på os. Fordi selvom vi er stærke, så er vi ikke uknækkelige.

Forrige artikel Venstre-duo: Indendørsidræt skal med nye løsninger også sættes i gang Venstre-duo: Indendørsidræt skal med nye løsninger også sættes i gang Næste artikel Isobro: Organisationer kan vende krisen til fornyelse og innovation Isobro: Organisationer kan vende krisen til fornyelse og innovation
IT-startup: Vi vil give en milliard mennesker adgang til uddannelse

IT-startup: Vi vil give en milliard mennesker adgang til uddannelse

IMPACT: Alle har ret til ordentlig uddannelse, mener Andreas Piculell. Han har bygget en læringsplatform, der retter sig ind efter elevernes niveau. Nu beder han ngo'er om hjælp til at brede platformen ud på steder, hvor der ikke er adgang til uddannelse.