Egmont Fonden: Børns skolegang er vores fælles ansvar

DEBAT: De frivillige og civilsamfundet kan i høj grad hjælpe til at nå målet om, at alle børn i 2030 gennemfører en ungdomsuddannelse, men der må gerne komme flere spillere på banen, skriver Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

Af Henriette Christiansen
Direktør i Egmont Fonden 

I et velfungerende velfærdssamfund som det danske betragter mange måske FN’s Verdensmål som noget, der først og fremmest er relevant for udviklingslandene. Men de gælder jo os alle. Og ser vi på verdensmål nummer fire, så skal vi også i Danmark trække i arbejdstøjet.

Lang vej igen i Danmark
Målet handler om at sikre alle lige adgang til uddannelse, og det handler om, at alle børn inden 2030 gennemfører en ungdomsuddannelse. Den målsætning er vi i Danmark desværre langt fra at opfylde.

Cirka 15 procent forlader nemlig folkeskolen uden at kunne læse og regne tilstrækkeligt til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi ved, at uddannelse er nøglen til at bryde den negative sociale arv og mindske risikoen for udsathed hos børn og unge. Alligevel får hvert sjette barn ikke den nødvendige uddannelse.

De børn, som ikke er uddannelsesparate, er ofte i læringsvanskeligheder, har ofte lavt selvværd og kommer desværre ofte fra hjem med utilstrækkelige forældrekompetencer. Men det er ikke alene forældrene, familien, læreren eller skolen, der har ansvaret for de udsatte børns læring og livsduelighed. Det er et samfundsmæssigt ansvar.

”It takes a village to raise a child”, lyder et ordsprog, og det udtrykker vigtigheden af at have et stærkt fællesskab omkring det enkelte barn, både når det gælder barnets livsduelighed og læring. Hvis vi skal løse denne store samfundsudfordring, så bliver vi nødt til at skabe nye fællesskaber og finde nye veje til at løse problemerne sammen.

Hos Egmont Fonden ønsker vi at tage et medansvar for at sikre, at alle børn bliver i stand til at tage en ungdomsuddannelse ved at styrke deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Børnenes faglige kompetencer i de enkelte fag er selvsagt vigtige, men motivation, robusthed, vedholdenhed, samarbejdsevner og selvindsigt er afgørende for, at børnene har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Civilsamfundet og de frivillige spiller en vigtig rolle
Og vi mener, at civilsamfundet – sammen med forældrene og de professionelle voksne omkring børnene – kan spille en nøglerolle i at styrke de faglige, sociale og personlige kompetencer hos de 15 procent af børnene, som vi i dag taber.

Civilsamfundet kan blandt andet gennem frivillige indsatser styrke udsatte børns netværk og voksenkontakt. Derfor har vi f.eks. støttet Red Barnet Ungdom, som over de næste to år vil oprette læringscafeer på folkeskoler rundt omkring i landet, hvor frivillige gennem aktiv læring og inddragende læringsmetoder vil give socialt og fagligt udsatte elever et løft. Med læringscafeerne tager Red Barnet Ungdom et stort skridt mod et endnu tættere samarbejde med lærerne end de traditionelle frivillige lektiecafeer, til gavn for børnene – og også de frivillige.

Civilsamfundet kan også bidrage til udsatte børns læring gennem nytænkte professionelle indsatser. Et lovende eksempel på det er Teach First Danmark, som arbejder for at rekruttere de bedste universitetskadidater og efteruddanne dem til at kunne varetage lærerjobbet med engagement og en faglig værktøjskasse skræddersyet til undervisning af udsatte børn. Vi har set kapacitetsopbygning af Teach First som en meget vigtig investering i en ny type organisation, der kan blive en vigtig forandringsmotor for mange udsatte børn og skoler.

Idrætsforeninger, spejderforeninger, folkeoplysningsforeninger og sociale frivilligorganisationer er på lokalt plan allerede engagerede i skolesamarbejder mange steder i landet. Men Egmont Fonden ser gerne mange flere eksempler på, hvordan de frivillige og civilsamfundet kan bidrage til at sikre læring og livsduelighed til de børn, som ikke har de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer.

Vi håber, at det store engagement og den stærke forandringskraft, som ligger hos de frivillige organisationer, kommer endnu stærkere i spil i de danske skoler. Vi ser også gerne, at flere civilsamfundsaktører tager et medansvar for børns læring. For børnenes læring er i høj grad også en social opgave.

Derfor er her en klar opfordring til skoler, foreninger og fonde: Lad os forpligte os til at tage et fælles ansvar for børns uddannelse. Lad os i fællesskab arbejde ambitiøst på at indfri FN’s Verdensmål og give alle børn en ungdomsuddannelse!

Forrige artikel Børnefonden: Verdensmål sætter gang i partnerskaber Børnefonden: Verdensmål sætter gang i partnerskaber Næste artikel Spejderne: De stærkeste fællesskaber skal løfte verdensmålene Spejderne: De stærkeste fællesskaber skal løfte verdensmålene