Entreprenørformand: Ny engelsk model bør være en øjenåbner

DEBAT: Gloucester Services er et eksempel på, at virksomheder og velgørende organisationer gennem samarbejde kan skabe større værdi sammen end hver for sig. Danmark bør lade sig inspirere, skriver Per Bach.

Af Per Bach
Formand for Sociale entreprenører i Danmark

Gloucester Services, som Altinget fornyligt skrev en artikel om, er den første motorvejsservice i England, som donerer en procentdel af sit overskud til at fremme lokal beskæftigelse, jobtræningsmuligheder, lokale fællesskaber og sociale initiativer, herunder socialøkonomiske virksomheder, i Gloucestershire området. 
I praksis doneres en procent af overskuddet til den socialøkonomiske fond Gloucestershire Gateway Trust, der så står for uddeling af penge til de lokale initiativer.

Der er tale om en ny og spændende slags partnerskab mellem en traditionel motorvejsservice-operatør, Westmorland Family, og en civilsamfundsorganisation, Gloucestershire Gateway Trust.

Ud over at samarbejdet resulterer i, at overskud fra en traditionel virksomhed kommer lokalsamfund og socialøkonomiske virksomheder direkte til gode, betyder samarbejdet også, at der kommer stort fokus på at hjælpe lokale producenter af kvalitetsvarer og at skabe jobmuligheder til lokalt udsatte borgere.

Samtidig har samarbejdet betydet, at der er blevet taget en række hensyn omkring miljøvenlighed og bæredygtighed i forhold til materialevalg og drift af motorvejsservicen.

Partnerskabet er et godt eksempel på, at når virksomheder og velgørende organisationer arbejder sammen, kan de skabe større værdi, end de ville kunne gøre hver især på egen hånd.

Partnerskabet er også et eksempel på en socialøkonomisk model, der skaber social værdi lokalt i stor skala. Det er noget, vi med fordel kunne lade os inspirere af i Danmark.

Modellen kan flytte grænserne for sociale investeringer
Modellen kunne være en ny og spændende mulighed for at kombinere virksomheders samfundsansvar med behovet for at skabe flere arbejdspladser til udsatte i mere forpligtende partnerskaber mellem traditionelle virksomheder og civilsamfundsorganisationer og ikke mindst for at udvikle det socialøkonomiske felt i Danmark.

Den type samarbejder kan være med til at sætte nye standarder for, hvordan virksomheder og velgørende organisationer kan samarbejde og er på den måde også med til at flytte grænserne for sociale investeringer.
Det er naturligvis vigtigt, at sådanne samarbejder bygger på fælles værdier for samarbejdspartnerne, for at modellen kan blive succesfuld.

Den danske motorvejstrafik er væsentlig mindre end den engelske og dermed vil forretningsgrundlaget måske ikke nå helt samme skala som i England. Men Gloucester Services er under alle omstændigheder et rigtig godt eksempel på, at det for en traditionel virksomhed, rent forretningsmæssigt, kan betale sig at løfte kvaliteten (af mad og service) og at engagere sig lokalt, socialt og miljømæssigt. Også for en motorvejsservice.

Gloucester Services viser med al tydelighed, at det for store virksomheder kan være en rigtig god ide, også forretningsmæssigt, at investere i de lokalsamfund, de opererer i. At en virksomhed på den måde er med til at tage socialt ansvar, er med til at skabe sympati, loyale kunder og et godt image og ikke mindst stor lokal, social værdi.

De danske muligheder
Hvis det ikke skulle være en motorvejsservice, kan modellen også sagtens anvendes i andre sammenhænge i Danmark. Man kunne for eksempel godt forestille sig den slags samarbejder i forbindelse med oplevelsesparker, større idrætsanlæg, butikscentre, turistattraktioner med mere.

En rasteplads, som er et populært udflugtsmål for lokale og for motorvejsbilister i det hele taget, fordi den serverer mad af høj kvalitet, sælger eksklusive lokale fødevarer og er indbydende, børnevenlig og miljøvenlig, er ikke noget, vi kan prale af i dansk sammenhæng - men det kunne være dejligt, hvis vi kunne!

Jeg køber stort set aldrig noget på en motorvejsservice – men hvis jeg havde mulighed for at køre ind til en dansk udgave af Gloucester Services, ville jeg med stor fornøjelse lægge mine penge dér.

Forrige artikel Ledelsesrådgiver: Fra brændende platform til brændende engagement Ledelsesrådgiver: Fra brændende platform til brændende engagement Næste artikel Finansforbundet: En ny virkelighed med nye medlemmer og behov Finansforbundet: En ny virkelighed med nye medlemmer og behov