Finanslov: Ny reserve skal redde frivillige sociale projekter

REDNINGSKRANS: Ny reserve på 25 millioner kroner skal redde foreninger, der mangler penge på grund af den sløjfede satspulje.

Regeringen, støttepartierne og Alternativet landede mandag aften en finanslovaftale, som indeholdt en redningskrans til det frivillige sociale Danmark.

Man har således afsat en ny reserve på 25 millioner kroner, som skal sikre støtte til de foreninger, der står til at mangle finansiering på grund af den sløjfede satspulje.

"Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at opsigelsen af forliget om satspuljen skaber en særlig udfordring for de civilsamfundsorganisationer, der yder et vigtigt bidrag til den frivillige sociale indsats, og hvis bevilling fra den tidligere satspuljeordning står til at udløbe i de kommende år," lyder det i aftaleteksten.

Login