FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

OVERBLIK: Læs her om FN's 17 verdensmål, og hvordan Danmark forholder sig til dem. 

"Knotted Gun" foran FN-bygningen i New York. Skulpturen er lavet af svenske Carl Fredrik Reuterswärd.
"Knotted Gun" foran FN-bygningen i New York. Skulpturen er lavet af svenske Carl Fredrik Reuterswärd.Foto: /ritzau/Mary Altaffer
Ellen Pedersen

I 2030 må ingen mennesker sulte, fattigdom skal være udryddet, og klimaforandringerne skal bekæmpes.

Sådan lyder tre af FN's 17 verdensmål, som stort set samtlige af verdens lande i fællesskab vedtog i september 2015. 

Verdensmålene erstattede de tidligere otte årtusindemål. Foruden de 17 mål indeholder planen også 169 delmål.

Målene fokuserer på, at udviklingen skal være bæredygtig, og de berører både sociale, økonomiske og miljømæssige problemstillinger.

Hensigten med at vedtage målene er at skabe en fælles ansvarsfølelse og forpligtelse i de enkelte stater til at indtænke de 17 fokuspunkter på flere niveauer globalt, nationalt og lokalt.

Verdensmålene er ikke juridisk bindende og bliver kritiseret for at være for brede.

Verdensmål på dansk
I marts 2017 udkom den danske regerings handlingsplan for FN’s verdensmål.

Her sætter regeringen rammen for Danmarks tilgang og prioriteter i forhold til at nå målene. Regeringens plan lægger op til, at dansk lovgivning i højere grad skal udformes med målene for øje.

De enkelte FN-lande har selv det primære ansvar for løbende at monitorere og lave opfølgninger på de fremskridt, der sker i implementeringen af målene.

For at kunne nå verdensmålene er det en grundlæggende forudsætning, at der bliver handlet på flere niveauer. I den forbindelse er det Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål blevet etableret i Danmark.

Netværket udgøres af danske folketingsmedlemmer og har til formål at monitorere implementeringen af verdensmålene. Derudover skal de skabe en platform for et større samarbejde mellem forskellige aktører såsom politikere, civilsamfundet og erhvervslivet.

Som supplement til Det Tværpolitiske Netværks politiske arbejde, er der blevet nedsat et såkaldt 2030-panel. Panelet består af 16 danske aktører, som hver især er blevet udpeget til at repræsentere forskellige dele af det danske samfund. 

Dokumentation

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
1. Afskaf fattigdom i alle dens former overalt
2. Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug
3. Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre
4. Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle
5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og pigers rettigheder og muligheder
6. Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle
7. Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle
8. Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle
9. Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem innovation
10. Reducer ulighed i og mellem lande
11. Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige
12. Fremme bæredygtigt forbrug og produktion
13. Hurtig indsats for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger
14. Bevar og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer
15. Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet
16. Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer
17. Styrk det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene

(Kilde: http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene)


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00