Foreninger risikerer at miste pulje-millioner

UVISHED: Strandede satspulje-millioner for 2016 vil ikke nødvendigvis gå til foreninger, som tidligere har fået tilsagn om, at pengene var deres. Det siger Socialstyrelsen til Altinget. Til gengæld har man lukket hullet, så problemet ikke bør opstå i fremtiden, lyder det.

De 22 foreninger, som tilsammen har manglet deres satspuljemidler i månedsvis, risikerer nu en lang næse.

For selvom foreningerne tidligere har fået tilsagn om, at de ville få del i den såkaldte udviklingspulje, er der ikke længere garanti for, at de får pengene. Det slår Socialstyrelsens vicedirektør Rikke Thoning fast, efter man har set sig nødsaget til atter at åbne puljen for ansøgere.

“Når ansøgningsfristen udløber, så vil vi foretage en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger om støtte til den her pulje, og om de lever op til de tildelingskriterier, der er. Der vægtes også høj faglighed, og det indgår også som en vægt, om man har modtaget støtte til projektet tidligere, men vi skal lave den her vurdering, når vi har alle ansøgningerne,” siger hun.

Så der er ikke nogen garanti om, at får de midler, som de genansøger om?

“Vi skal lave den vurdering, når vi har alle ansøgningerne,” siger Rikke Thoning.

Du kan ikke komme det nærmere?

“Nej, det er sådan, vi administrerer vores tilskud. Når vi har fået de indkomne ansøgninger, så vurderer vi dem ud fra de kriterier, der er opsat,” siger vicedirektøren.

Sagen er opstået, fordi Socialstyrelsen er blevet opmærksom på, at man har administreret udbetalingerne af puljemidlerne forkert. Man har nemlig bevilget projekters tilskud over en flerårig periode – uden at afsætte alle midlerne i år 1, som reglerne kræver. Lovteknisk betyder det, at man har bevilget midlerne uden at have såkaldt hjemmel.

Derfor slutter sagen heller ikke her i 2016. For en række af projekterne er også bevilget penge i 2017 på et forkert grundlag, og derfor skal der “ske en udmelding for henholdsvis 2016 og 2017,” oplyser Socialstyrelsen i et notat til Altinget.

Det betyder med andre ord, at de projekter, som tidligere har tilsagn om en bevilling, også i 2017 skal igennem en ansøgningsproces.

Frivilligrådet: Uacceptabelt
I Frivilligrådet er formand Vibe Klarup Voetmann rystet over sagen.

"Som borger må man have som udgangspunkt, at det offentlige har styr på sine processer. Og organisationerne har jo lagt deres budgetter efter, at de ville få de her penge. Så det er simpelthen bare uacceptabelt," siger hun.

Vibe Klarup Voetmann er især bekymret over konsekvenserne for de mindre spillere i civilsamfundet.

“Når sådan noget her sker er det selvfølgelig alvorligt for de store organisationer, men det er livstruende for de små organisationer,” siger hun.

Men er det ikke rimeligt nok, at Socialstyrelsen bliver nødt til at sikre, at man ikke udbetaler satspuljemidler uden hjemmel?

“Man kan have al mulig sympati med Socialstyrelsens oprydningsarbejde. Men udgangspunktet må altid være, at vi kan regne med, at de offentlige myndigheder har styr på deres puljer,” siger Vibe Klarup Voetmann.

Og det forventer man også at have fremover, forklarer vicedirektør i Socialstyrelsen Rikke Thoning. I forbindelse med satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat 19,5 mio. kr. til udviklingspuljen for 2016 og hele bevillingen er afsat på dette års finanslov.

“Vi kommer ikke til at stå i den her situation igen fremadrettet. Løsningen er, at man afsætter midlerne i et år, og så kan man udmønte dem for flere år. Og der er vi selvfølgelig meget opmærksomme på, at man har hjemmel til at udmønte dem også til flerårige projekter,” siger Rikke Thoning.

Forrige artikel Socialstyrelsen: Derfor er sag om satspulje-midler trukket i langdrag Socialstyrelsen: Derfor er sag om satspulje-midler trukket i langdrag Næste artikel På Amager skal trendy storbyfamilier møde byens udsatte borgere På Amager skal trendy storbyfamilier møde byens udsatte borgere