Foreningsglæde: Ny regering arbejder videre med udlodningslov

LOTTO: Den nye regering fortsætter forhandlingerne om udlodningsmidlerne, hvor den gamle slap. Og så er civilsamfundet en central aktør i det nye regeringsgrundlag. Begge dele glæder flere organisationer.

Gode toner. Det er, hvad DGI’s formand læser i det nye regeringsgrundlag For et friere, rigere og mere trygt Danmark, der blev offentliggjort i søndags.

I regeringsgrundlaget står der nemlig, at regeringen vil ændre fordelingen af udlodningsmidlerne med henblik på at styrke det frie foreningsliv.

“Jeg læser det her som et signal til de øvrige partier om, at man ikke nulstiller forhandlingerne, men at man fortsætter, hvor den tidligere regering slap. Og der ligger en klar hensigtserklæring om, at udlodningsmidlerne skal gå til foreningsdanmark,” siger DGI-formand Søren Møller.

Udlodningsmidlerne er det overskud, der kommer fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet, og som bliver fordelt til resten af samfundet – heriblandt DGI, der er en af de største modtagere af lottomidlerne.

Puljepenge bringer julefred
Allerede i foråret bebudede skatteminister Karsten Lauritzen (V), at man inden sommerferien ville præsentere en ny model for, hvordan overskuddet fra danskernes spil skal fordeles. Men den nye udlodningslov har siden den udmelding blot ladet vente på sig.

Ikke mindst derfor ser de to store paraplyorganisationer, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), optimistisk på, at lovændringen er nedfældet i det nye regeringsgrundlag.

“Omlægningen af udlodningsmidlerne har længe været på bedding, men nu hvor man konkret har skrevet, at der bliver en løsning, er vi meget fortrøstningsfulde over, at det også kommer til at ske,” siger Niels Nygaard, der er formand for Danmarks Idrætsforbund.

Han håber på, at den politiske aftale er på plads inden jul, “så julefreden kan sænke sig”, siger han.

DUF-formand Kasper Sand Kjær istemmer:  

“Det her har været længe undervejs. Derfor er jeg rigtig glad for de linjer, jeg læser i regeringsgrundlaget. Vi tror på, der bliver fundet en god løsning, så vi kan se frem mod en stabil finansiering fremover.”

I dag modtager Kulturministeriet mere end 80 procent af udlodningsmidlerne og støtter blandt andet foreningslivet via en fordelingsnøgle. Her får Danmarks Idrætsforbund og Dansk Ungdoms Fællesråd en fast procentdel af den samlede kage. Blandt andet får DUF godt otte procent af udlodningspuljen, hvilket i 2015 betød en indtjening på 140 millioner, som de kanaliserede ud til mere end 70 landsdækkende ungdomsorganisationer.

En central tredje sektor
Alle tre organisationer, DUF, DIF og DGI, hæfter sig desuden ved, at civilsamfundet flere steder er skrevet ind i regeringsgrundlaget som en central aktør. Blandt andet beskriver et af kapitlerne visionen om gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde. 

“Der er flere steder (i regeringsgrundlaget, red.) en bevidsthed om, at der en tredje sektor i samfundet, som ikke handler om det private erhvervsliv eller det offentlige, men om organisations- og foreningslivet. Og for at foreningerne skal kunne spille en stærk rolle, skal der en basisfinansiering til, hvilket hænger fint sammen med linjerne om udlodningsloven,” siger Søren Møller fra DGI.

Niels Nygaard fra DIF er enig:

“Samlet set er vi enormt glade for regeringsgrundlaget, fordi man på så mange områder har taget foreninger og frivillige rigtig stærkt med. Man italesætter, at foreningsdanmark er vigtigt, og noget som regeringen vil arbejde tæt sammen med for at udvikle civilsamfundet. Det er super positivt,” siger han.

Forrige artikel Studerende skal finde løsninger på samfundsproblemer Studerende skal finde løsninger på samfundsproblemer Næste artikel General Nissen på civil mission General Nissen på civil mission