Forstå injuriesagen mod Khader, Knuth og Henriksen på to minutter

LYNOVERBLIK: Mandag og tirsdag behandler Østre Landsret den omstridte injuriesag mod Naser Khader, Marcus Knuth og Martin Henriksen. Få overblik over sagen her. 

Blev imam Sherin Khankans ære krænket af Naser Khader (K), Martin Henriksen (DF) og Marcus Knuth (K) i 2017?

I en mail til tre folketingskollegaer advarede de tre politikere nemlig mod at udbetale satspuljemidler til Khankans organisation Exitcirklen, fordi Khankan ifølge dem var en "kontroversiel figur", der ikke ville tage afstand fra piskeslagsstraf og sharialov.

Eller kan sagen afvises, fordi folketingspolitikeres ytringer er beskyttet af grundloven?

Østre Landsret skal mandag og tirsdag behandle og afgøre den omstridte injuriesag, der begyndte med en intern mail i 2017.

Sagen kort
I september 2017 sendte Naser Khader, Marcus Knuth og Martin Henriksen en fællesmail til politikerkollegaerne Holger K. Nielsen (SF), Sofie Carsten Nielsen (R) og Josephine Fock (ALT).

Her advarede de tre politikere mod at udbetale 680.000 kroner fra satspuljen til organisationen Exitcirklen, som ifølge de tre politikere blev ledet af ”kontroversielle figurer”.

I mailen fremhævede de tre politikere en række udtalelser fra og påstande om Exitcirklens stiftere Sherin Khankan og Khaterah Parwani.

Blandt andet beskyldes Sherin Khankan for ikke at ville tage afstand fra sharialovgivning og piskeslag som straf for utroskab, mens det fremhæves, at Khaterah Parwani er tidligere medlem af Hizb ut-Tahrir.

Det førte til kritik fra flere sider, som beskyldte politikerne for at begå karaktermord.

Efterfølgende fastholdt de tre politikere e-mailens indhold, som de også gentog blandt andet på sociale medier.

I marts 2018 lagde Sherin Khankan sag an mod de tre politikere, som hun anklagede for injurier.

Særlig beskyttelse
Københavns Byret valgte efterfølgende at henvise sagen til Landsretten, fordi sagen var af principiel karakter i forhold til grænserne for politikeres ytringsfrihed.

Det skyldes, at der i grundloven findes en bestemmelse, der sikrer, at folketingspolitikere kan ytre sig i Folketinget uden frygt for injuriesager.

I grundlovens paragraf 57 står der følgende:

"Intet medlem af Folketinget kan uden dettes samtykke tiltales eller underkastes fængsling af nogen art, medmindre han er grebet på fersk gerning. For sine ytringer i Folketinget kan intet af dets medlemmer uden Folketingets samtykke drages til ansvar uden for samme.”

Rettens vurdering
Denne paragraf har forsvaret fremhævet som argument for, at sagen skal afvises. Paragraffen skal nemlig forstås bredt. Udtalelser i forbindelse med blandt andet udvalgsarbejde og folketingsspørgsmål også dækket ind under paragraffen.

Derfor bliver det nu rettens opgave at vurdere, om politikerne er dækket af deres udvidede ytringsfrihed, og om e-mailens ytringer er frembragt så mange gange andre steder end i Folketinget, at de ikke længere er dækket af paragraffen.

Det vurderer professor i forfatnings- og procesret ved Syddansk Universitet Frederik Waage over for Berlingske.

"Derfor bliver det rettens opgave at vurdere, om politikeren med en udtalelse uden for Folketinget er gået længere end en bekræftelse på det, som er blevet sagt i Folketinget," siger Frederik Waage til avisen.

Sherin Khankan har rejst et erstatningskrav på 10.000 kroner.

Forrige artikel Red Barnet er i økonomisk krise: Johanne er gået ned i løn, og 58 er hjemsendt Red Barnet er i økonomisk krise: Johanne er gået ned i løn, og 58 er hjemsendt Næste artikel Analyse: Corona blev fremkaldervæsken, der afslørede den manglende politiske indsigt i civilsamfundet Analyse: Corona blev fremkaldervæsken, der afslørede den manglende politiske indsigt i civilsamfundet