Fra fond til forsker: Til kamp mod had i den politiske SoMe-debat

FONDE: Midler fra Sundhedsstyrelsens Satspuljemidler skal bruges på forskning i kroniske lændesmerter, og Carlsbergfondet har bevilliget 15,7 millioner kroner til at bekæmpe fjendtlig adfærd i den politiske SoMe-debat.

I denne uge starter vi med politikernes vilkår på de sociale medier.

En bevilling på 15,7 millioner kroner fra Carlsbergfondet går til forskning i, hvordan hadefulde beskeder til politikere på sociale medier kan bekæmpes. Det skriver Aarhus Universitet på deres hjemmeside.

Det er professor Michael Bang Petersen fra Aarhus BSS, der skal stå i spidsen for forskningsprojektet.

Login