Frederik Bante: Tryghedsgruppen skal skabe mest mulig værdi

DEBAT: Jeg ønsker at optimere den fine balance, hvor Tryghedsgruppen skaber mest mulig værdi. Værdi for både Trygfonden, forsikringsselskaberne, medlemmerne og alle de danskere, som oplever, at donationerne gør en forskel i hverdagen, skriver Frederik Bante.

Af Frederik Bante
Kandidat til Tryghedsgruppens repræsentantskab

Tryghedsgruppen afholder i perioden fra 20. januar til 7. februar valg til repræsentantskabet i Region Hovedstaden. Med cirka 500.000 stemmeberettigede i regionen og 70 kandidater, der kæmper om 21 pladser, er det faktisk et ret stort setup at gennemføre et åbent og demokratisk valg.

Men der er igennem flere år blevet arbejdet i repræsentantskabet på at skabe gode rammer for et fair og bredt favnende medlemsvalg. Den mission vil jeg klart sige er lykkedes for Tryghedsgruppen.

Det vidner det stigende antal af kandidater om. At kandidaterne så derudover repræsenterer et bredt udsnit af medlemmerne, lige fra pensionisten til den “almindelige lønmodtager” og den professionelle politiker, vidner også om, at Tryghedsgruppens valg er for alle medlemmer.

Det er selvfølgelig ikke et valg, der har nær den samme opmærksomhed i befolkningen og i mediebilledet som for eksempel et valg til Folketinget, og sådan må og bør det være.

Men mindre opmærksomhed er ikke det samme, som at valget nødvendigvis er mindre vigtigt. Tryghedsgruppen kan nemlig noget, som det offentlige ikke kan.

Trygfonden kan hurtigt og uden bureaukratiske processer gå ind og støtte lokale ildsjæle med projekter, som er med til at øge sikkerhed, tryghed og sundhed i samfundet.

Og ved at være fri af partipolitiske magtkampe er det nemmere som repræsentant at holde et fokus på medlemmernes interesser og sikre, at fonden får mest mulig valuta for pengene.

Win-win for alle parter
“Men er tryghedsgruppen ikke bare et smart camoufleret reklamestunt for forsikringsselskaberne Tryg og Alka?”

Det spørgsmål er jeg blevet mødt med et par gange som kandidat til valget, senest ved et medlemsmøde i sidste uge.

Til det har mit svar hver gang lidt kort fortalt været: Det er jo en win-win-situation.

Med det mener jeg, at hvis forsikringsselskaberne skulle have den dagsorden, som spørgsmålet lægger op til, nemlig via Tryghedsgruppen at brande sig positivt som selskaber, så ændrer det jo ikke ved, at Tryghedsgruppen ved at støtte over 700 projekter med over 600 millioner kroner hvert år reelt skaber en stor værdi for samfundet.

Projekterne skaber værdi for borgerne. Medlemmerne skaber værdi for forsikringsselskaberne.

Selskaberne genererer flere penge til Tryghedsgruppen, og Tryghedsgruppen støtter så endnu flere gode projekter. Det er en god cirkel, som bygger på et sundt værdisæt.

Jeg ser det som en stor styrke, at Tryghedsgruppen som hovedejer af Tryg og Alka sørger for, at selskabernes overskud forvaltes bedst muligt. Og hvad er så bedst muligt?

For mig er det blandt andet etisk forsvarlige og ansvarlige investeringer, støtte til de projekter, der skaber mest værdi, inden for fokusområderne tryghed, sikkerhed og sundhed, og selvfølgelig tilbagebetaling af bonus til medlemmerne.

Overskud til gavn for kunderne
Betaler vi så ikke for meget for vores forsikringer? Det er nemlig også et tilbagevendende spørgsmål fra Tryghedgruppens medlemmer, som jeg har mødt under valgkampen.

Og jeg kan da sagtens følge logikken. Det er jo dejligt, at Trygfonden bruger over 600 millioner kroner om året på donationer til for eksempel Kystlivredningen, som jo er en bragende succes på de danske strande.

Men det skal jo nødigt være sådan, at forsikringsselskabernes medlemmer står tilbage med en følelse af, at det er deres forsikringspræmier, der må være for høje, når der kan uddeles så store beløb.

Når Tryg hvert år betaler udbytte til Tryghedsgruppen, finder jeg det kun rimeligt, at en del af overskuddet sendes retur til kunderne.

Kun på den måde kan Tryg og Alka fortsætte med at være forsikringsselskaber, som er attraktive for både eksisterende og nye kunder, som igen medvirker til at skabe vækst for hele Tryghedsgruppen.

Værdi for alle
Som kandidat til repræsentantskabet håber jeg selvfølgelig på at blive valgt ind. I så fald vil jeg gøre mit bedste for at styrke Tryghedsgruppen.

Især ved at optimere den fine balance, hvor Tryghedsgruppen skaber mest mulig værdi. Værdi for både Trygfonden, forsikringsselskaberne og ikke mindst medlemmerne.

Og selvfølgelig i sidste ende værdi for alle de danskere, som oplever, at donationerne gør en forskel i hverdagen.
 
Valgdeltagelsen til denne slags valg plejer desværre at være lav – ofte et sted imellem 10 og 15 procent. Det er mit håb at dette lille debatindlæg kan bidrage til, at bare lidt flere tager stilling og sætter et kryds.

Jeg mener, Tryghedsgruppen er så god en sag, at den fortjener din stemme.

Forrige artikel Frivilligrådet: Tidligere bevillinger af satspuljemidler bør kulegraves Frivilligrådet: Tidligere bevillinger af satspuljemidler bør kulegraves Næste artikel Lars Werge: Tryghedsgruppen skal hjælpe med at styrke fællesskabet Lars Werge: Tryghedsgruppen skal hjælpe med at styrke fællesskabet