“Frivillige skal ikke erstatte lønnet arbejdskraft”

FRIVILLIGE PÅ PLEJEHJEM: Frivillige bliver mere og mere synlige på landets plejecentre. Positiv udvikling, lyder det fra Ældre Sagen, mens FOA frygter for kvaliteten.

Forestil dig, du er sosu-assistent på et plejehjem.

Du føler nærmest, at du løber stærkere og stærkere, for hver dag der går. Alligevel får du mindre og mindre tid til at være sammen med beboerne, skal ofte lukke øjnene for, at de ikke helt får den behandling og omsorg, du egentlig mener, de bør have. Og fortjener.

Det hele er ikke ligefrem blevet bedre af, at én eller anden djøf’er har fundet ud af, at I kan reducere rengøringsbudgettet ved at hyre et nyt firma. Med det resultat at der er væsentligt mere støv i krogene, end der plejer at være.

Èn dag kommer én af de passionerede frivillige så forbi til sin faste besøgsdag hos en sød beboere. Lad os kalde beboeren fru Jensen.

“Er det okay, jeg lige tager en hurtig støvsugning inde hos fru Jensen,” spørger den frivillige.

Du bliver lidt træt, for du gider ikke være hende den sure. Men hvor har du lyst til at sige nej, så cheferne og kommunen kan se, at man ikke bare kan spare, uden det får konsekvenser.

Og så smiler du og siger “Ja, selvfølgelig. Nu skal jeg vise dig, hvor støvsugeren står.”

KL: Frivillige er vigtige
Civilsamfundet er de seneste år rykket ind på landets plejecentre og andre offentlige institutioner med beredvillige og engagerede frivillige. En FOA-analyse fra marts 2015 viser, at hver tredje ansatte på et plejehjem oplever, at frivillige udfører flere opgaver nu end for to år siden.

Udviklingen tog for alvor fart for en håndfuld år siden, da den daværende VK-regering lancerede en National civilsamfundsstrategi i 2010 og afsatte 100 millioner til at udvikle det frivillige, sociale arbejde. Siden har kommunerne ikke set sig tilbage.

“De frivillige yder et væsentligt bidrag til velfærdssamfundet, og vi forventer, at de fremover vil blive involveret mere og mere i kommunernes kerneområder. Men de faglige opgaver skal udelukkende løses af de ansatte,” siger chefkonsulent i KL Jacob Møller til Ældre Sagen NYT.

Den sidste kommentar er central. For en række væsentlige stemmer i debatten er bekymrede for, om hele dagsordenen reelt er et skalkeskjul for en storstilet spareøvelse.

Hos de offentlige ansattes fagforbund, FOA, frygter man, at udviklingen kan gå ud over kvaliteten af indsatsen på landets plejehjem.

“Vores medlemmer oplever, at de har fået mindre tid de mere bløde opgaver som gåture og anden socialt samvær med de ældre, siger Karen Stæhr, som er formand for Social- og sundhedssektoren.

Alligevel er FOA's medlemmer typisk positive over for de frivilliges indsats.

“De frivillige er værdsatte af vores medlemmer, for de udfylder et behov, når de eksempelvis er besøgsvenner. Men man skal bare passe på med at tro, at de kan erstatte lønnet arbejdskraft,” siger Karen Stæhr.

“Vi er helt på linje med FOA,” forklarer afdelingschef i Frivilligafdelingen i Ældre Sagen Lars Linderholm.

“Frivillige skal ikke erstatte lønnet personales arbejdsopgaver. Det er fuldstændig urealistisk, at frivillige skal overtage kerneopgaver i eksempelvis i hjemmeplejen. Der kommer måske én to timer om ugen. Det kan du altså ikke bruge til at begynde at skære i bemandingen,” siger han.

Færre ansatte
Men antallet af ansatte per plads på plejehjem, plejeboliger og ældreboliger er faldet i perioden 2008 til 2013, hvor de nyeste tal er fra. I 2008 var der 1.25 ansatte per plads, mens det i 2013 var det nede på 1.09 svarende til et fald på 13 procent. Det viser et træk fra Socialstyrelsen, som FOA har foretaget for Altinget.

Èn af forklaringerne er, at de frivillige er begyndt at æde sig ind på de ansattes domæne, forklarer Lars Skov Henriksen til Ældre Sagen Nyt. Han forsker i socialt arbejde på Aalborg Universitet.

“De frivillige løser nu opgaver, som før lå hos kommunens  ansatte. I ældreplejen har personalet ikke længere tid til at give de ældre samme opmærksomhed som tidligere, og derfor er frivillige et væsentligt supplement, siger han.

Man skal bare passe på med at skelne for klart mellem faglige og ikke-faglige opgaver, lyder det fra FOA.

“Det er også vigtigt at have tid til socialt samvær med beboerne på et plejehjem, fordi du her ser nogle ting, som du måske ikke ellers bemærker. Hvordan er hr. Jensens motorik egentlig? Det kan du nemmere vurdere, hvis du lige har været ude at gå en tur med ham,” siger Karen Stæhr.

Frivillighed ikke en spareøvelse
Hos Ældre Sagen kan man sagtens følge FOA's bekymring, og man er i det hele taget ærgerlige over, at økonomiske besparelser er blevet koblet sammen med en øget frivilligt indsats i velfærdsstaten.

"Det er godt, at man genopdager civilsamfundet, og de kræfter, det rummer. Vi tror på, at de mange ressourcestærke ældre kan være med til at skabe bedre velfærd. De kommer som ganske almindelige mennesker, og har mere tid, end personalet nogensinde har haft, til at sidde og hyggesnakke, spille banko og synge sange,” siger Lars Linderholm, men kommer samtidig med en advarsel.

“Men, de som forsøger at koble det sammen med en sparedagsorden, overser det virkelige potentiale. For selvom der stod en krukke guld ude foran alle plejehjem, skulle de stadig invitere de frivillige ind," siger Lars Linderholm.

Diskussionen må ikke reducere de frivillige til at være en en strategisk ressource i en kommunal bemandingslogik, lyder det.

“De frivilliges engagement i deres medmennesker er jo den kraft, som har drevet Danmark frem. Vi er de 1000 foreningers land. For mig er pointen, når vi er gået ind i den her diskussion. Det er det, vi gerne vil sætte fokus på," siger Lars Linderholm.

Forrige artikel Ny tænketank vil skabe bæredygtighed i praksis Ny tænketank vil skabe bæredygtighed i praksis Næste artikel Civilt overblik: Blodbad i bistanden, generationsskifte og en handletank Civilt overblik: Blodbad i bistanden, generationsskifte og en handletank
Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

LÅNEGARANTI: Med en lånegaranti på 20 millioner kroner spænder Trygfonden et sikkerhedsnet ud under kriseramte sociale virksomheder. Det vil forhindre konkurser, men branchen har stadig brug for hjælp fra staten, mener Selveje Danmark.