Debat

Fundraiser: Organisationer skal gentænke fundraising

DEBAT: Det er svært for mindre organisationer at finde midler til drift. Fonde støtter primært projekter og ikke drift, men løsningen kan være at indgå partnerskaber med virksomheder, skriver Kathrine Predstrup fra Matematikcenter.

Mikkel Bødker Olesen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Kathrine Predstrup
Sekretariatsleder i Matematikcenter

Fonde i Danmark spiller en vigtig rolle for civilsamfundet og frivillige organisationers muligheder for at bidrage til at løse samfundets udfordringer. Men fondenes uddelingskriterier kan desværre være en hæmsko for mindre organisationer og deres mulighed for at drive meningsfulde og langsigtede aktiviteter for udsatte børn og unge.

Hvorfor er det så svært at opnå støtte og opbakning til at forankre de projekter, vi søsætter? Hvad er konsekvenserne af det? Og hvad kan løsningen være, hvis de mindre organisationer skal overleve og fortsætte deres arbejde?

Ingen støtte at hente til drift ved fondene
Fonde vil gerne støtte projektorienteret arbejde, men er modvillige til at støtte organisationers drift. Det er der en ganske simpel og helt forståelig forklaring på: Fondene ønsker ikke, at organisationerne bliver afhængige af fondens støtte.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Jeg har arbejdet med fundraising i mange år. Nogle gange i større og andre gange i mindre organisationer. Lige nu er jeg i en mindre organisation, Matematikcenter, der tæller to fuldtidsansatte og fire studentermedhjælpere.

Vores mange frivillige hjælper tusindvis af unge i alderen 13-22 år med matematik året rundt i hele landet. Vi har tre kerneaktiviteter: lektiecaféer, online lektiehjælp og eksamenscaféer. Vi er eksperter i lektiehjælp i matematik, har tusindvis af loyale brugere og over 100 engagerede frivillige. Og så er det hele gratis for brugeren.

Undersøg mulighederne for at indgå i strategiske, langsigtede partnerskaber, der understøtter jeres kerneprodukter.

Kathrine Predstrup, Sekretariatsleder i Matematikcenter

På trods af ovenstående og det faktum, at Matematikcenter er anvendt og anerkendt blandt børn, unge, undervisere og forældre, så står jeg som sekretariatsleder og fundraiser over for den samme økonomiske udfordring år efter år. Der kommer aldrig rigtig ro på fundraisingen, og vi skal ”jagte pengene”, så vores drift- og lønudgifter er dækket.

Uanset hvor jeg har arbejdet med fundraising, er billedet det samme: succesfuld fundraising afhænger af, hvor dygtig man er til at opfinde og starte nye projekter og så placere så meget drift ind i projektet som muligt.

Baggrunden for at arbejde med fundraising på den måde er, at fonde prioriterer at støtte projekter, der er ”uafhængige af organisationens almindelige drift”. Men det kan midlertidig ikke lade sig gøre.

Alle, der driver en professionel sekretariatsledet organisation, ved, at man ikke skaber nye projekter uden at have det solidt forankret på sekretariatet. Der skal være en projektleder, der sørger for, at aktiviteterne gennemføres. Når man for eksempel driver aktiviteter, der skal løse sociale udfordringer for udsatte børn og unge, så er det helt uforsvarligt at søsætte et projekt, der har en økonomisk rækkevidde på et år.

For hvad sker der med aktiviteten – og de børn og unge, man hjælper – efter fondsstøtten ophører? Og hvad med den ekspertviden, som organisationen har opnået i løbet af projektperioden? Den går tabt, og man er allerede i gang med at opfinde nye projekter, så man kan imødekomme fondenes bevillingsbetingelser og organisationen kan overleve.

Løsningen findes i erhvervslivet
Hvis mindre organisationer skal fortsætte med at drive aktiviteter til gavn for tusindvis af unge, så må vi gentænke den måde, vi fundraiser på. I Matematikcenter har løsningen været at indgå flerårige partnerskaber med danske virksomheder, der ønsker at investere i uddannelse med særligt fokus på matematik.

Virksomhedernes grund til at indgå i disse partnerskaber bunder især i et ønske om at investere i fremtidige medarbejdere. De ønsker at sikre, at den uddannelsespolitiske debat også fokuserer på matematik, så virksomheder i fremtiden kan rekruttere medarbejdere, der har de rette faglige og matematiske kompetencer.

Partnerskaberne er af økonomisk karakter, men rummer også masser af konkrete aktiviteter. For eksempel er corporate volunteering et stort hit, mens andre foretrækker, at vi udvikler matematisk materiale med virksomhedens kernekompetencer som omdrejningspunkt.

Virksomhedspartnerskaberne har været afgørende for, at Matematikcenter har udviklet sig og vokset hvert år. Hvor fondene kan bruges til at starte nye projekter, så giver virksomhedspartnerskaberne os den nødvendige økonomiske ro, vi har brug for, når vi skal drive organisationen.

Så hermed en opfordring til andre mindre organisationer: Undersøg mulighederne for at indgå i strategiske, langsigtede partnerskaber, der understøtter jeres kerneprodukter.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00