Globalt Fokus: En global klimakamp kræver et globalt ansvar

DEBAT: Den kommende finanslov er en enestående mulighed for Danmark til at gå forrest i klimakampen og vise, at man tager sit globale ansvar alvorligt, skriver Rasmus Stuhr Jakobsen.

Af Rasmus Stuhr Jakobsen
Formand Globalt Fokus

S-regeringens første finanslovsforslag landede i kølvandet på Mette Frederiksens udtalelse om, at Danmark vil være foregangsland i den grønne omstilling.

Men for at være foregangsland i den grønne omstilling - og sikre at det også bliver en social retfærdig omstilling - skal Danmark turde at stille sig forrest, når det kommer til at tage ansvar i verden.

Danmarks ansvar i verden 
Ved at afsætte midler til udviklingsbistanden tager Danmark et globalt ansvar for at bidrage til at løfte verdens mest marginaliserede borgere ud af ekstrem fattigdom. Det er derfor glædeligt, at regeringens finanslovsforslag byder på spændende ambitioner og initiativer for udviklingsbistanden, som skal udfoldes over de næste par år.

Tag eksempelvis regeringens nye initiativ, der med 39 millioner kroner i ryggen skal arbejde for civilsamfundets råderum ude i verden og herunder muliggøre akut assistance til menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktører i fare.

En sådan assistance er netop ét af de initiativer, som Globalt Fokus har advokeret for via vores arbejde for at sikre civilsamfundets råderum. Et råderum, som lige nu er under pres i store dele af verden.

For at nå verdensmålene skal flere finansielle midler mobiliseres. Derfor er det også positivt, når danske bistandskroner anvendes til at arbejde med opbygning af skattesystemer i Afrika, som foreslået i finanslovsforslaget.

Mobiliseringen af interne ressourcer i de afrikanske lande gennem velfungerende skattesystemer er afgørende for langsigtet bæredygtighed i de enkelte lande. 

Dét er initiativer, der bidrager direkte til en bevægelse væk fra skrøbelighed og fattigdom over mod stabilitet og udvikling. Dét er initiativer, som vi som udviklingsorganisationer glæder os til at samarbejde med regeringen om at udvikle.

Danmarks ansvar i klimakampen 
Mindre positivt ser det ud, når man kigger på finanslovsforslaget med de grønne briller. Der mangler helt grundlæggende finansiering af den grønne omstilling på den korte bane, herunder den kommende klimalov og finansiering til nedsættelse af CO2-udslippet samt finansiering af klimaindsatsen i verden. 

En grøn omstilling bør gennemsyre hele finansloven for 2020, hvis Danmark vil tage sit ansvar i den globale klimakamp seriøst. Det er derfor positivt at se støttepartierne sætte ambitionerne højere end regeringen på dette område.

Fra Radikales "Danmarkshistoriens grønneste finanslov" til Enhedslistens “Den mest ambitiøse grønne finanslov i årtier” og SF’s vision om børnenes finanslov, som skal sikre, at den ” verden, vi giver videre til dem, er beboelig”.

Det er værd at huske på, at selvom klimaforandringerne er globale, så rammer det ikke lige alle steder. En ny rapport bestilt af CARE Danmark om ‘Klimaforandringernes konsekvenser for Danmark’ viser, at udviklingslandene, og særligt Afrika, er mest sårbare overfor klimaforandringerne. I Danmark er tilpasningsevnen til gengæld høj. 

Additionelle midler til klimaindsatsen
Klimaforandringernes komme - i høj grad skabt af Danmark og andre rige landes økonomiske udvikling - har altså tilføjet endnu en udfordring på udviklingslandenes vej væk fra fattigdom.

Behovet for, at Danmark afsætter nye og additionelle midler til klimabistanden, så verdens fattigste ikke skal betale prisen for klimaforandringerne, er derfor helt nødvendigt. Disse midler bør findes uden for den eksisterende ramme for udviklingsbistanden.

Behovet for udviklingsbistand afsat til fattigdomsbekæmpelse er nemlig ikke blevet mindre - den økonomiske ulighed stiger, bekæmpelse af ekstrem fattigdom er stagneret, og ifølge FN er antallet af personer, der er kronisk underernæret steget de sidste tre år. Alle disse trends skal vendes, hvis vi skal nå verdensmålene inden 2030.

Additionelle midler til klimaindsatsen vil ikke blot falde på et tørt sted for udviklingslandene, det vil også betyde at Danmark tager det først skridt mod at opfylde den forpligtigelse, Danmark indgik ved COP15 i København i 2009.

En forpligtigelse om at bidrage med additionelle midler til finansieringen på 100 milliarder US dollars fra 2020 til støtte af udviklingslandes grønne omstilling og klimatilpasning. Danmarks andel af dette beløb beregnes til 5 milliarder kroner årligt. 

Det er nu Danmark må vise, at vi ikke går på kompromis med vores solidaritet med verdens fattigste ved at fastholde traditionen for en udviklingsbistandsramme på mindst 0,7 % af BNI.

Visionen om en grøn finanslov for Danmark i 2020 på det niveau, som støttepartierne har udtrykt ambitioner for, bør indebære, at man finder nye og additionelle midler til klimaarbejde i udviklingslandene.

Denne finanslov er en enestående mulighed for Danmark til at gå forrest i klimakampen og vise at man tager sit globale ansvar alvorligt.

Forrige artikel Oxfam Ibis: Den private sektor redder ikke verdens fattigste Oxfam Ibis: Den private sektor redder ikke verdens fattigste Næste artikel Røde Kors Hovedstaden: Gør episodiske frivillige til en fast del af løsningen Røde Kors Hovedstaden: Gør episodiske frivillige til en fast del af løsningen