Nyt studie: Danskerne tøver med at deltage i forenings-demokratiet

IDRÆT: Danskernes engagement i foreningslivet halter langt efter Spanien, Tyskland og Schweiz, viser nyt studie. Men data er for svage til at sammenligne på tværs af landegrænser, indvender DIF.

Placeholder image
Danskerne elsker at dyrke idræt i en forening. Men vi er mere fodslæbende, når det er blevet tid til den årlige generalforsamling, viser nyt studie. Foto: Polfoto

Danske sportsklubber har svært ved at engagere medlemmerne i foreningsdemokratiet. Det viser et nyt, internationalt studie, som sammenligner medlemmerns engagement i sportsklubber i 10 europæiske lande.

42 procent af de adspurgte europæere svarer, at de deltager i klubbernes årlige generalforsamling. Danskerene trækker dog det tal gevaldigt ned: Blot 22 procent angiver, at de møder op for at vælge dirigent og diskutere vedtægter, hvilket anbringer Danmark på en suveræn sidsteplads blandt de 10 nationer. Lige over os ligger Norge på 35 procent.