Hårdt angreb på unges paraply-organisation

FORSTOKKET: Dansk Ungdoms Fællesråd har et gammeldags syn på, hvordan tipsmidlerne skal fordeles, mener Frivilligrådet. DUF-formand forsvarer, at sociale ungdomsorganisationer står til at få en mindre del af kagen.

Ungdomspartierne og resten af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) skyder sig selv i foden i sag om fordeling af tipsmidlerne. Det mener Frivilligrådet, som rådgiver regeringen og Folketinget inden for frivillig-området.

DUF’s styrelse lægger op til, at sociale ungdomsorganisationer mister retten til at få støtte baseret på medlemstallet. Fremover vil størrelsen af deres tilskud afhænge af et konkret skøn fra et såkaldt tipsudvalg. Det kan i yderste konsekvens koste organisationer som Ungdommens Røde Kors og Red Barnet Ungdom flere millioner kroner i tilskud.

Samtidig bevarer ungdomspartierne et fast tilskud baseret på antallet af medlemmer og scorer herudover en bonus på to procent i forhold til de nuværende takster.

Den prioritering undrer Frivilligrådet.

“De politiske ungdomspartier løser jo ikke deres problemer med at mobilisere unge ved at tage penge fra nogle andre,” siger formand Vibe Klarup Voetman med henvisning til ungdomspartiernes vigende medlemstal.

Socialt arbejde demokratiserer
DUF burde åbne øjnene for, at organisationer som Ungdommens Røde Kors formår at begejstre og samle unge i nye fællesskaber, mener hun. Man hjælper socialt udsatte og er aktiv i integrationen af flygtninge. Samtidig deltog 3.000 unge i Ungdommens Røde Kors' seneste strategiproces. Den indsats er lige så vigtig for demokratiet som ungdomspartiernes arbejde, mener Vibe Klarup Voetmann.

“Det der med at sige, at demokrati er lig med generalforsamlinger, som jeg forstår, DUF’s formand siger; det er simpelthen den mest gammeldags måde at måle samfundsengagement på. Det er virkelig bekymrende, at man tænker sådan,” siger hun.

Ved at opdele foreninger i et a-hold og b-hold bidrager DUF til politikerleden, lyder det.

“Man cementerer det problem, som de traditionelle politiske partier og ungdomspartier har: De ser bort fra nye måder at engagere og mobilisere på. De sociale ungdomsorganisationer repræsenterer en ny form for aktivisme, som the etablissement har brug for, hvis man skal blive ved med at holde den demokratiske samtale i gang,” siger Vibe Klarup Voetmann og løfter samtidig pegefingeren over for de unges paraplyorganisation.

“Jeg synes, at DUF skal genoverveje, hvad det egentlig er, de som organisation skal varetage og stå for. Samfundsengagement ser anderledes ud i det moderne Danmark, og det synes jeg, de skal være åbne og nysgerrige over for,” siger hun.

Konkret skøn er rimeligt
DUF-formand Kasper Sand Kjær er uforstående over for kritikken fra Frivilligrådet.

"Det er vigtigt for mig at understrege, at vi anerkender sociale ungdomsorganisationers samfundsengagerende indsats. Derfor vil vi også fortsat støtte dem," siger han.

Kasper Sand Kjær understreger, at den foreslåede tilskudsmodel kommer fra en arbejdsgruppe, der har kigget grundigt på området det seneste års tid.

"Arbejdsgruppen er kommet frem til, at det ikke giver nogen mening at basere støtten til de sociale organisationer på baggrund af deres medlemstal. Det er mere rimeligt at foretage et konkret skøn," siger han.

Ungdommens Røde Kors gør et godt stykke arbejde, pointerer Kasper Sand Kjær. Men at give udsatte en håndsrækning er ikke nødvendigvis en egentlig demokratiserende indsats.

"Det handler jo ikke om, at jeg og resten af DUF synes, at socialt arbejde ikke er vigtigt og skal anerkendes. Men et stort flertal i styrelsen og arbejdsgruppen har med det forslag til regler, der ligger, nu sagt: Noget af deres arbejde falder uden for kernefortællingen af, hvad DUF er sat i verden for at støtte," siger han.

Heldigvis er både fonde og almindelige danskere mere end parate til at støtte Ungdommens Røde Kors på anden vis, fremhæver Kasper Sand Kjær. De 5,6 millioner kroner, ungdomsorganisationen fik fra DUF i 2014, udgjorde kun 13 procent af foreningens samlede indtægter.

"Derfor skal de sociale ungdomsorganisationer også søge finansiering andre steder. Og det er eksempelvis Ungdommens Røde Kors heldigvis rigtig dygtige til," siger Kasper Sand Kjær.

Forrige artikel Sygeplejersken, som rejste ud i verden og kom hjem som direktør Sygeplejersken, som rejste ud i verden og kom hjem som direktør Næste artikel Civilt overblik: Rockere i flygtninge-forsvar, frivillige menneskesmuglere og stormvejr i paraply-organisation Civilt overblik: Rockere i flygtninge-forsvar, frivillige menneskesmuglere og stormvejr i paraply-organisation
 • Anmeld

  Knud Aarup

  Frivilligrådets formand har ret

  Hvis ikke man betragter en social indsats for samfundets udsatte som en demokratiserende indsats, hvis ikke det at skabe mulighedslighed i samfundet betragtes som noget der understøtter det danske demokrati, så har man glemt kerneværdierne i den danske velfærdsmodel: lighed og tillid. Så forstår man samfundet som en servicebutik og socialt arbejde som en ydelsesfabrik.
  Så er der virkelig grund til at være bekymret for de politiske ungdomsorganisationer.
  Så fasthold eller øg tilskudet til de sociale ungdomsorganisationer - de understøtter reelt demokratiet i dagligdagen.

 • Anmeld

  Søren Bojer Nielsen

  Det er på tide at lukke og aflukke for DUFs adgang til fordele offentlige midler.

  For nogle år siden kørte DUF en lignende kampagne, som den der nu er sat i gang mod de sociale ungdomsorganisationer, mod de kulturelle ungdomsorganisationer. Sammen med spejderne definerede de politiske ungdomsorganisationer deres egne aktiviteter som mere samfundsengagerende end hvad der sker i de kulturelle ungdomsorganisationer, og DUF flyttede midler fra kulturelt ungdomsarbejdet og til knobbinding og genereforsamlingsdeltagelse. Nu mangler de to gruppe, spejderne og ungdomspolitikerne, åbenbart midler og igen, og de skal hentes hos de sociale ungdomsorganisationer. Bla med en bemærkning om, at det politiske, og må man forvente, spejderiske ungdomsarbejde har mere demokratiopbyggende betydning. Det er et åbenlyst tåbeligt udsagn, og det må være på tide at tage hele DUFs adgang til offentlige midler på til revision. Eller sagt mere direkte: det må være på tide at få stoppet DUFs adgang til at fordele økonomiske midler.

 • Anmeld

  Jan Johansen

  Et DUF på afveje

  Det virker meget skævt, at DUF nu gør det ene samfundsengagerende arbejde med unge meget mere støtteværdigt end det andet.

  Hvorfor skulle et skøn nu til at være godt på det sociale område til skade for Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors og skidt for spejderne og de politiske ungdomsorganisationer? Det åbner jo netop for beskyldninger om urent trav, hvor de magtfulde "konstellationer" i DUF tager pengene og lader dem udenfor få smuler ift. deres størrelse.

  Det er godt med en gennemsigtig tilskudsmodel, hvor organisationerne får adgang til støtte efter lige og gennemskuelige kriterier.

  Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors har i en del år efterhånden været gode til at få engageret flere unge frivillige og medlemmer. Det er godt. Det gavner rigtig mange mennesker. Det burde tilskyndes.

  Derfor ligner det her en straffeaktion, hvor flertallet trumfer gunstige vilkår igennem for dem selv baseret på "konkrete skøn", der tilfældigvis fratager andre organisationer meget betydelig støtte.

  Det ser virkelig ikke pænt ud, og man må meget håbe, at det bliver fundamentalt genovervejet fra DUF selv. Eller at der alternativt kommer et politisk indgreb.

  Det er ikke småting et DUF på afveje er i stand til at ødelægge.