Købmandsfond: Civilsamfundet har brug for den lokale købmand

DEBAT: Corona har fået dele af det lokale civilsamfund til at kollapse. Heldigvis overtager det lokale erhvervsliv og borgergrupper dele af funktionerne. Derfor skal vi understøtte den lokale udvikling med købmanden som omdrejningspunkt, skriver Marie Scott Poulsen.

Af Marie Scott Poulsen
Uddelingschef, KFI Erhvervsdrivende Fond

"Civilsamfundet" er en betegnelse for de dele af samfundet, der hverken styres af det offentlige eller af de økonomiske forhold.

Det lyder umiddelbart som et magtmæssigt og økonomisk tomrum, men i Danmark gør det modsatte sig faktisk gældende. Selv i svære coronatider er og bliver Danmark et foreningsland. Om vi så skal synge fællessang alene derhjemme foran tv-skærmene, sejrer foreningstanken.

Samtidig er der en stærk tradition for, at vores foreningsmentalitet er stedbundet: I et land med forholdsvis små afstande, er det påfaldende, hvor lokalpatriotiske vi er, når det gælder engagementet.

Det betyder også, at når de klassiske lokale (kultur-) institutioner ikke længere spiller samme rolle som tidligere, så kollapser dele af det lokale civilsamfund.

Forsamlingshuset er jo for længst nedlagt, hastigt fulgt af de senere års alternativer: Tænk på nedlagte kulturhuse, lukkede spillesteder og ubemandede biblioteker, der også tidligere har fungeret som rammen om det lokale liv og demokrati.

Borgere træder til
Deres funktion kan heldigvis overtages af andre aktører, og i øjeblikket ser vi en interessant tendens: Lokale borgere går sammen i mindre borgergrupper og arbejder for, at den lokale købmand skal tilbage, eller at der åbner en helt ny.

Vi oplever det her hos købmandsfonden KFI, når engagerede borgergrupper henvender sig med en ansøgning til en indledende analyse af mulighederne. Og vi er som oftest mere end villige til at støtte de lokale initiativer, der ligger inden for vores fundats: At støtte de frie købmænd.

Det bliver mere og mere klart, at de projekter ikke blot drejer sig om købmænd. De drejer sig om hele lokalsamfund.

Det lokale erhvervsliv kommer til undsætning
Hvis de lokale institutioner ikke længere er der og oppebærer de roller, de traditionelt har haft, så er det oplagt, at det lokale erhvervsliv rykker ind: Med lokaler, hvor de lokale kan samles, men sandelig også med engagement, visioner og lokale partnerskaber til gavn for området, det lokale foreningsliv og dermed hele det lokale civilsamfund.

Det er ikke længere flødeskum på toppen af et rigt, lokalt foreningsliv. Det lokale erhvervsliv har muligheden for at blive selve omdrejningspunktet og rygraden i lokalområdet.

Vi oplever købmandens lokale engagement, når vi giver direkte mulighed for at støtte lokalsamfundet: Det sidste halve år har de frie købmænd haft mulighed for at ansøge om op til 40.000 kroner til et "lokalt sponsorat".

Købmændenes opfindsomhed vidner i den grad om den centrale rolle, de indtager i støtten af det lokale foreningsliv. Faktisk i så overvældende en grad, at puljen er forlænget og udvides til også at omfatte et stadigt mere nødlidende lokalt kulturliv.

Her til jul supplerer vi med en særlig julepakke, hvor købmanden har mulighed for at uddele til både lokal juleudsmykning og lokal julehjælp. En håndsrækning, der nok tidligere blev varetaget af andre væsentlige lokale aktører.

Købmandens genkomst
Spørgsmålet er, om vi i virkeligheden ikke gennem den lokale købmands genkomst og nyfundne rolle er vidner til helt jordnære eksempler på det notorisk vanskelige samarbejde mellem den offentlige og den private sektor og en styrkelse af det lokale civilsamfund?

I KFI glæder vi os til fortsat at understøtte den lokale udvikling med købmanden som omdrejningspunkt, så der også i fremtiden er et stærkt incitament til at supplere den digitale fællessang med et besøg hos den lokale, frie købmand. Husk mundbind. 

Forrige artikel Virksomheder: Vi skal kickstarte den erhvervsdemokratiske udvikling Virksomheder: Vi skal kickstarte den erhvervsdemokratiske udvikling Næste artikel Rådgivere: Vi skal sikre værdi i år to af partnerskaber Rådgivere: Vi skal sikre værdi i år to af partnerskaber