Lene Toft Johnsen: Tryghedsgruppen skal være med til at fastholde lysten til frivillighed

DEBAT: Vi skal være med til at skabe og støtte lysten til frivilligt arbejde. Samtidig skal vi sikre børn og unges trivsel, da det er vejen til et mere trygt samfund, skriver Lene Toft Johnsen.

Af Lene Toft Johnsen
Kandidat til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen

Cirka 40 procent af os er engageret i en eller anden form for frivilligt arbejde. Ifølge Frivillighed.dk har cirka 69 procent af danskerne været aktive i det frivillige arbejde over den seneste femårige periode, og i 2019 har de frivillige lagt gennemsnitlig 14 timer om måneden på frivilligt arbejde.

I Danmark har vi i mange år haft gode traditioner for frivillighed og foreningsliv. Det har stor betydning for mange mennesker.

Når vi er med i det frivillige arbejde, føler vi os hørt og set, og vi føler, at vi har en betydning for andre mennesker. Alene det er med til at give hos tryghed og bedre trivsel. Så kommer alle de mennesker, vi gør en forskel for gennem det frivillige arbejde.

Trygfonden er en vigtig spiller, når det kommer til at bevare og støtte op omkring det frivillige arbejde. Vi skal være med til at skabe og støtte lysten til frivilligt arbejde. Skabe gode vilkår for det frivillige arbejde, så vi kan holde fastholde dem, som allerede er frivillige og få flere ind i det frivillige arbejde.

I Trygfonden skal vi støtte projekter, der uddanner og klæder frivillige bedre på til deres arbejde.

Bedre trivsel for børn og unge
Når vi ser fremad mod en mere tryg hverdag og et samfund med god trivsel, så skal ét af vores vigtigste fokusområder være børn og unge. Når de får en god start i livet, vil de være med til at skabe et mere trygt samfund

Undersøgelser viser, at 15 procent af de 15-årige læser dårligt. To år efter afsluttet folkeskole er 18 procent ikke i gang med en uddannelse og udgør en gruppe, der har større risiko for et liv med udfordringer som misbrug, social isolation, dårligt familieliv og kriminalitet. Ting, som bidrager til dårlig livskvalitet.

Vi ved, at en tidlig indsat kan gøre en stor forskel, og selvom der allerede bliver brugt mange ressourcer i Danmark på at forbedre børn og unges vilkår, kan vi stadig gøre meget mere.

Det skal Trygfonden være med til. Vi skal have mere af:

  • Voksenvenner – gør en positiv livsvarig forskel for børn med spinkle eller svære familieforhold
  • Mentorer – hjælper unge tilbage til et positivt liv efter kriminalitet
  • En Chance i Livet – Hjælp til at få en uddannelse – mindsker risikoen for misbrug og kriminalitet
  • Fællesskaber – sport og andre aktiviteter fremmer livskvaliteten og giver nye venskaber
  • Sundhedsaktiviteter – bedre livskvalitet for børn og unge i udsatte boligområder.
  • Mental sundhed – en god hverdag og trivsel for børn og unge med psykiske udfordringer.

Lad os bruge vores fantastiske fællesskab i Tryghedsgruppen og Trygfonden til at være med til at skabe det samfund, vi ønsker i fremtiden. Det arbejde vil jeg gerne være med til gennem en plads i repræsentantskabet i Tryghedsgruppen.

Forrige artikel Lars Werge: Tryghedsgruppen skal hjælpe med at styrke fællesskabet Lars Werge: Tryghedsgruppen skal hjælpe med at styrke fællesskabet Næste artikel Selveje Danmark: Bredt politisk flertal bør fordele reserven Selveje Danmark: Bredt politisk flertal bør fordele reserven