LivaRehab: Civilsamfundet betaler prisen for Christiansborgs reformiver

DEBAT: Reformer som kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skal få folk i arbejde. Resultaterne er ganske anderledes. Civilsamfundets organisationer oplever en massiv tilstrømning af folk, der lider af fattigdom, skriver Flora Ghosh.

Af Flora Ghosh
Direktør, LivaRehab – center for rehabilitering af mennesker med skadevirkninger fra prostitution, vold og seksuelle overgreb

I 2016 fik vi henvendelser fra 210 mennesker. I 2017 er det tal vokset til 355. Den stigning kan skyldes mange ting, men ser vi på de konkrete ting, som vores deltagere fortæller os, så fylder økonomi, mangel på mad og bekymringer om huslejerestance mere og mere hos folk på bunden af samfundet.

Det samme oplever de fleste andre sociale ngo'er, diverse rådgivningslinjer og udbydere af julehjælp. Alt tyder simpelthen på, at vi med reformerne er ved at skabe en ny underklasse af massiv chanceulighed og fattigdom.

For eksempel har børn, der er vokset op på bunden af samfundet, i dag næsten fem gange så stor risiko for selv at synke til bunds sammenlignet med andre børn. Det er næsten dobbelt så højt som for 15 år siden. Social opstigning bliver med andre ord en vej med flere og flere forhindringer.

Kønslig slagside
Vi ser det blandt andet på gruppen af hjemløse, der ændrer sig i disse år. Fra 2015 til 2017 er der sket en generel stigning i antallet af hjemløse fra 6.138 til 6.635 personer. I samme periode er andelen af kvinder blandt de hjemløse steget fra 22 procent til 25 procent.

Ikke alene vokser gruppen altså. Den vokser ekstra meget for de unge, for de enlige forsørgere, og ikke mindst for kvinderne. Grupper, som desværre er ganske udsatte på herberger, på gaden eller på lånte sofaer, hvor risikoen for at blive udsat for seksuelle overgreb stadig er foruroligende høj.

Flere og flere beretter for os, hvordan de må betale med seksuelle ydelser for at låne en sofa. Hjemløshed blandt kvinder er mindre synlig, end for de hjemløse mænd, men det betyder ikke, at den ikke findes.

Eller stiger med en fart, der ikke har været set før. I oktober – lige op til vinteren – viste en undersøgelse, som VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, havde foretaget for Børne- og Socialministeriet, at antallet af danske kvinder uden tag over hovedet var vokset med 23 procent fra 1.300 til 1.600 på bare to år.

Velfærd er et fælles ansvar
Udviklingen medfører et stigende pres på civilsamfundets organisationer, og selvom vi gør, hvad vi kan for at få enderne til mødes, så frygter jeg, at det på sigt vil medføre, at folk går forgæves efter hjælp hos os. Det synes jeg ikke kan være rigtigt i et velfærdssamfund.

For uden støtte – og en økonomi, der kan hænge sammen – er det praktisk talt umuligt at finde styrken til at komme ud af et misbrug, forlade en voldelig partner, finde et job, få ro til uddannelse, eller komme på ret køl på anden vis. Det betyder, at en stigende gruppe mennesker fastholdes i uholdbare livsvilkår. Så lad os tage et fælles ansvar for at styrke velfærden og ikke afvikle den.

Forrige artikel Konsulent: Civilsamfundsprojekter skal klare sig på markedsvilkår Konsulent: Civilsamfundsprojekter skal klare sig på markedsvilkår Næste artikel TV-debat: Stop uddannelsessnobberiet!