NGO-rådgiver: Strategisk blik for organisationen er vejen til succes

DEBAT: NGO'er må ikke glemme at kigge ind ad, når de sigter ambitiøst mod stjernerne. Organisationsudvikling i NGO-strategier er nemlig nøglen til succes. Det kræver fokus på fire temaer, som både udvikler og vedligeholder organisationen, skriver Mette Boye.

Af Mette Boye
Rådgiver og indehaver, BOYE Rådgivning, sekretariatschef, Dansk Miljøteknologi

Er du en del af en organisation, der får ny strategi fra årsskiftet?

Mange NGO-strategier er beriget med ambitiøse, idealistiske mål, samtidig med at organisationen er præget af travlhed, måske endda stress. Men sjældent er strategiblikket rettet mod det organisatoriske.

Det forbliver alt for ofte et blindt punkt. Vi har travlt med at nå de ambitiøse mål, se ud, række ud, forandre – og kan glemme, at organisationen skal vedligeholdes og ikke mindst udvikles for at sikre hænder og hjerter til arbejdet. Fire temaer er centrale.

Strategiarbejde i NGO’er
Jeg har arbejdet i NGO-branchen, så langt øjet rækker og med strategi lige så længe.

Som også diskuteret i Altingets sektor 3 podcast om strategiarbejde i NGO’erne, er strategiarbejde en helt særlig udfordring for ngo’er, blandt andet fordi man skal lede medarbejdere og frivillige, der ikke kan ledes på samme måde som i private virksomheder og i det offentlige.

Men også i denne podcastdiskussion manglede blikket for, hvad der egentlig skal til organisatorisk for at lykkes med de, ofte meget, ambitiøse NGO-strategier, der har det til fælles, at de vil forandre og gøre verden bedre.

Organisationsudvikling som del af strategien
Organisationens udvikling kan med fordel gøres til en del af strategien for at vise både med ord og i handling, at der er en sammenhæng mellem de mål, organisationen vil stræbe efter, og de ressourcer der skal til for at nå disse.

Erfaringen er, at når det ikke medtænkes, så har strategier det med at forblive på papiret.

Baseret på min erfaring fra diverse NGO’er og som organisationspsykologisk ledelseskonsulent er der fire centrale temaer, der kan inspirere denne samtale:

1. Bestyrelsens rolle i den nye strategi
Er bestyrelsen den strategiske ledelse? Bestyrelsen kan, hvis den er velfungerende, spille en vigtig strategisk rolle og være en vigtig sparringspart for den daglige ledelse i strategiimplementeringen.

2. Ledelse der understøtter de strategiske mål
Hvordan prioriterer I ledelsesudvikling? Det kan være krævende at være leder i en organisation med ambitiøse mål og dygtige medarbejdere.

Ledelse er et fag, der skal vedligeholdes og udvikles med et særligt blik for, hvad en ny strategi kræver af lederne.

3. Forebyggelse af stress
Desværre er stress fortsat et stort problem med store menneskelige, organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Hvordan tænker I forebyggelse af stress ind i jeres organisation?

De ambitiøse mål kan resultere i en belastning af de mennesker, der skal udføre arbejdet. Det er her vigtigt, at organisationen lærer af de stresstilfælde, der er i organisationen, for at kunne forebygge.

Ledergruppen er en ofte overset hjælper i håndteringen af stress, men bør indtænkes som en vigtig gruppe, der kan bidrage til, at ny strategi ikke er lig med ny stress.

4. Forandring rimer på følelser
Strategier medfører oftest forandringer og dermed følelser hos ledere og medarbejdere. Det kan være svært at omstille sig og sorgfuldt at skulle give slip på vante måder at arbejde på.

Er du som leder og medarbejder klædt på til at håndtere de følelser, der naturligt opstår ved forandringer?

Forrige artikel Socialstyrelsen: Viden om sociale investeringers gevinster vokser og modner markedet Socialstyrelsen: Viden om sociale investeringers gevinster vokser og modner markedet Næste artikel SF: Juridiske og administrative barrierer blokerer for demokratiske virksomheder SF: Juridiske og administrative barrierer blokerer for demokratiske virksomheder
Forsker kritiserer data i ny rapport om civilt arbejdsmiljø

Forsker kritiserer data i ny rapport om civilt arbejdsmiljø

USIKKERHED: Ny kortlægning af arbejdsmiljøet i foreningerne hviler på et særdeles tvivlsomt datagrundlag, fastslår professor. Direktør bag rapporten anerkender kritikken, men mener stadig, at undersøgelsen har sin berettigelse.