Nicolai Ellehuus: Tryghedsgruppen skal stille høje etiske krav i fremtidige investeringer

DEBAT: Tryghedsgruppens formue skal bruges til at skabe øget tryghed for danskerne. Dette gøres blandt andet gennem fokus på børns udvikling og etik i gruppens fremtidige investeringer, skriver Nicolai Ellehuus.

Af Nicolai Ellehuus
Kandidat til TryghedsGruppens repræsentantskab 

Med 1,3 millioner danskere som medlemmer af TryghedsGruppen via deres forsikring i Tryg eller Alka, så har valget til TryghedsGruppens repræsentantskab i de danske regioner en relevans for mere end hver 4. dansker.

Nu er der valg til Region Hovedstaden, hvor 21 kandidater skal vælges ud af de 70 opstillede kandidater.

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden, som hvert år uddeler 650 millioner kroner til tryghedsskabende initiativer. Via TryghedsGruppen kan man også vælges til en plads i Trygs bestyrelse.

Dermed er der også en naturlig interesse fra mange indflydelsesrige mennesker til at få en plads ved bordet. En hurtig optælling viser, at godt 47 af kandidaterne repræsenterer et politisk parti, interesseorganisation, pensionskasse, fagforening eller ejer en virksomhed.

Kun 23 kandidater fremstår som uafhængige og har valgtemaer, som fremstår af mere personlig karakter.

Jeg stiller op som kandidat af personlige grunde og har følgende 3 valgtemaer:

1. Børns Tryghed

2. Digital Tryghed

3. Aktivt og Etisk Ejerskab

En tryg base for alle børn
Mine egne små børn er på mange måder heldige, fordi de opvokser i en ressourcestærk familie, men ikke alle danske børn er lige heldige.

En tryg start på livet er essentiel for en positiv udvikling af individet, som dermed giver positiv påvirkning af samfundet i sin helhed.

Gennem TrygFondens aktiviteter inden for Sikkerhed, Sundhed og Trivsel ser jeg gerne, at vi støtter aktiviteter, som sikrer en tryg base for børn til at udvikle sig til deres fulde potentiale til fordel for samfundet i sin helhed.

Digitale muligheder frem for forhindringer
TryghedsGruppen har godkendt, at Digital Tryghed skal være et fokusområde fra 2020.

Som far til to små døtre er min største bekymring for deres opvækst, at de digitale muligheder bliver en større forhindring end en hjælp til deres udvikling.

Alvorlige udfordringer med relation til persondatabeskyttelse og digitale krænkelser rapporteres dagligt i nyhederne, og det er noget, jeg tror de færreste danskere forstår, hvordan man skal håndtere.

Jeg vil arbejde for, at TryghedsGruppen støtter op om Sikkerhed, Sundhed og Trivsel i den digitale verden.

Et højt etisk niveau i investeringerne
TryghedsGruppens formue er opbygget gennem generationer af danskere, og det skal vi respektere.

Langsigtede investeringer opnår cirka 5 procent bedre afkast, når man har investeret i virksomheder, som opfører sig ordentligt.

Derfor skal TryghedsGruppen turde stille høje etiske krav til både kapitalforvaltere samt de virksomheder, som vi har investeret i.

Falcks udfordringer med at respektere den fri konkurrence er en situation, hvor TryghedsGruppen skal udfordre Falcks ledelse og stille krav til at få forbedret sig.

Jeg vil arbejde for, at TryghedsGruppen kontinuerligt tager stilling til, om vores investeringer har et højt etisk niveau.

Jeg håber, alle TryghedsGruppens medlemmer vil deltage og bruge deres stemme.

Forrige artikel Karen Bladt: Tryghedsgruppen skal ikke være domineret af professionelle parter Karen Bladt: Tryghedsgruppen skal ikke være domineret af professionelle parter Næste artikel Tina Christensen: Tryghedsgruppens uddelinger bør have et stærkere socialt sigte Tina Christensen: Tryghedsgruppens uddelinger bør have et stærkere socialt sigte