Ny VIVE-rapport om samskabelse: Godt for borgerne, men medarbejderne frygter at blive erstattet

FRIVILLIGHED: Øget samarbejde mellem kommunalt ansatte og frivillige øger udsatte borgeres livskvalitet. Men samarbejdet betyder også, at de kommunalt ansatte frygter at blive erstattet af de frivillige, viser ny VIVE-rapport.

Vi har en god nyhed og en dårlig nyhed.

Sådan kunne indledningen på en ny VIVE-rapport, der har undersøgt to partnerskabsprojekter mellem civilsamfundet og kommunale aktører i henholdsvis København og Fredericia, lige så godt have lydt.

Forskerne fra VIVE har i rapporten undersøgt to konkrete samarbejdsprojekter i henholdsvis København og Fredericia, hvor frivillige borgere har været inddraget i forsøget på at skabe tilbud, der styrker civilsamfundsdeltagelsen i kommunale tilbud til borgere med handicap. Begge projekter har fået støtte fra det satspuljeinitiativ, der har til formål at støtte samarbejder mellem kommuner, frivillige organisationer og virksomheder.

Login