Nyt initiativ: Frivillige familieophold skal få unge ud af hjemløshed

BOLIGJAGT: Nyt dansk initiativ vil matche frivillige danske familier med unge hjemløse for at bekæmpe den stigende hjemløshed blandt unge. Inspirationen kommer fra et lignende engelsk projekt og fra danskernes lyst til at hjælpe flygtninge.

De unge hjemløse lever ikke nødvendigvis på gaden. Men de har ikke noget sted, de kan kalde deres eget. Nætterne bruges i stedet på sofaer hos venner eller bekendte. Og modydelsen for at slide på sofabetrækket kan i sidste ende være gråzoneprostitution, når netværket er tyndslidt. I samme kommune er der måske et ældre ægtepar, der har et ledigt værelse, efter børnene er flyttet hjemmefra. Med et nyt projekt, der lanceres 1. januar 2018, vil organisationen Hjem til Alle få de to vidt forskellige livssituationer til at mødes og på den måde hjælpe de unge ud af hjemløsheden.

“Vi arbejder på at skabe permanente boligløsninger for disse unge, fordi vi ved, at det er det, der virker. I den jagt er vi blevet opmærksomme på, at de unge har brug for netværk og nogle bedre fællesskaber. Det kan det her projekt skabe,” siger Vibe Klarup, direktør i Hjem til Alle.

Planen er, at de unge skal bo hos familierne i to-tre måneder, indtil der opstår en mulighed for en mere permanent boligløsning for den unge. Opholdet hos familien skal være med til at bygge bro mellem overgangen fra et ophold på et anbringelsessted til voksenlivet.

“Det er en metode, der skal være med til at sikre, at vi ikke mister de unge helt, og at de ender i hjemløsemiljøet,” siger Vibe Klarup.

Optimismen stammer fra flygtningekrisen
I alt findes der 1.278 unge hjemløse mellem 18 og 24 år på landsplan, ifølge den seneste opgørelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Og problemet er størst i Københavns Kommune og Århus Kommune, som også er samarbejdspartnere på projektet. Tredje og sidste samarbejdskommune er Roskilde Kommune. Kommunerne skal blandt andet med deres kendskab til de unge hjemløse finde de rette unge, der kan profitere af et ophold hos en familie. Og så spiller kommunen også en vigtig rolle i at løse de unges boligsituation.

“Det kan ikke nytte noget, at man bor hos en familie, hvis man bare ender med at skulle tilbage på et herberg. Derfor et det vigtigt, at kommunerne er med i den her samarbejdsmodel, for der skal gerne være en konkret bomulighed, når man er færdig hos sin familie,” siger Vibe Klarup.

Vibe Klarup ved godt, at det ikke nødvendigvis bliver let at finde frivillige familier, der vil huse de unge. Men danskernes iver efter at hjælpe, da flygtningekrisen var på sit højeste, får hende alligevel til at tro på, at det kan lykkes.

“Det har inspireret os, at danskerne i den grad var klar til at smide alt, hvad de havde i hænderne og gøre noget for flygtningestrømmen uden at kende dem, de hjalp. Så måske kan man appellere til den solidaritet og lyst til at gøre en forskel for et menneske i nød igen,” siger Vibe Klarup.

Og så ligger der en stor udfordring i at nuancere billedet af den unge hjemløse, så potentielle familier ikke afskrækkes af stereotyperne.

“Vi kommer til at arbejde med at vise, at man godt kan have dem boende, og med at menneskeliggøre Peter og Ida over for de potentielle familier og vise, at selvom de har den her situation med sig, der gør, at de er sårbare, så vil de gerne have et netværk og hjælpes til at komme i gang med uddannelse eller job,” siger Vibe Klarup.

Inspiration fra England
Inspirationen til at etablere initiativet stammer fra studieophold i Canada og fra det engelske initiativ kaldet Nightstop. I Nightstop har man haft succes med at lade unge hjemløse flytte ind hos frivillige familier i alt fra en enkelt nat og op til en gennemsnitlig periode på 10 dage, og det er den type af ophold, som Vibe Klarup og Hjem til Alle vil forvandle til ophold af længere karakter.

Associate Director i organisationen Depaul, der har udviklet konceptet, Nick Sinclair, fortæller, at en meget høj procentdel af de unge, der benytter sig af Nightstop er unge, der har måtte forlade deres forældres hjem på grund af problemer i familien. Og Nightstop er så det initiativ, der samler de unge op, inden de ender på gaden.

Han ser især initiativet som en måde at hjælpe de unge ud af hjemløsheden, inden deres problemer vokser sig alt for store.

“Det, vi prøver at udvikle i Danmark, er et tilbud til unge, der ikke har kæmpestore problemer endnu, men er i risikozonen for at udvikle mere seriøse problemer,” siger Nick Sinclair, der også er konsulent på det danske projekt.

Han ser projektet som en måde, hvorpå civilsamfundet kan bidrage til en løsning af et problem, der normalt er et statsligt og kommunalt anliggende.

“Værdien i projektet ligger i den støtte, de får fra de familier, de overnatter hos. De frivillige familier er vigtige, fordi den unge ser, hvor meget samfundet stadig bekymrer sig om dem. Det er noget, som staten eller kommunen ikke på samme måde kan tilbyde,” siger Nick Sinclair.

Han ser - udover de frivillige familier - kommunen som den afgørende medspiller, der skal kitte hele projekt sammen og medvirke til, at projektet ikke ender som en lappeløsning. Kommunen skal blandt andet bidrage med sit kendskab til, hvilke unge der kan have gavn af et midlertidigt ophold hos en familie. Og så er de også en central spiller, da det i sidste ende er kommunerne, der har nøglen til en mere permanent boligløsning, forklarer han.

“Et projekt, der bare starter med tre måneder midlertidigt ophold uden at involvere andre partnere, vil ikke virke. Man skal fra dag ét tænke på, hvad der skal ske ved det midlertidige opholds afslutning. Det går ikke bare at se, hvad der sker, og håbe på det bedste,” lyder det fra Nick Sinclair.

Forsker: Se det som et supplement
Lars Benjaminsen, seniorforsker i hjemløshed ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, red.), ser det danske projekt som et supplement, der ifølge ham dog ikke løser det grundlæggende problem på området. Nemlig manglen på mere permanente boligløsninger til de unge hjemløse.

“Ser man på hjemløseproblematikken med unge generelt, kan det her projekt nok kun være et mindre supplerende initiativ,” lyder vurderingen fra Lars Benjaminsen.

Om projektet bliver en succes afhænger derfor af, hvilke unge man formår at hjælpe samt hvor mange frivillige familier der byder sig til:

“Der er en risiko for, at det kun er unge med ret få sociale problemer, man vil kunne hjælpe på den her måde. Og der er en del af de hjemløse unge, der har forskellige psykosociale problemstillinger, og det skal man være opmærksom på”, siger han og supplerer:

“Derudover bliver det afgørende, om det bliver muligt at få det op i en større skala. Der kan man håbe på, at der er flere familier, der vil slå dørene op.”

I januar præsenteres den organisation, der skal drive projektet, oplyser formand i Hjem til Alle, Vibe Klarup.

Forrige artikel Civile aktører roser det nye frivilligråd Civile aktører roser det nye frivilligråd Næste artikel Mænd sidder tungt på magten i danske hjælpeorganisationer Mænd sidder tungt på magten i danske hjælpeorganisationer
  • Anmeld

    Camilla s · Studerende

    Hvad med deldithjem.dk?

    For mig at se, er del dit hjem og hjem til alle umiddelbart to meget ens initiativer, der er opstået på samme tid og har begge Århus kommune som samarbejdspartner. Er der forskel på de to initiativer? Har de to initiativer ikke tænkt på hinanden undervejs og vil indgå samarbejde?