Nyt studie: Private forsikringer kan blive afgørende for fremtidens ældrevelfærd

INTERVIEW: Demografien stiller krav om en fornyelse af den danske velfærdsmodel, lyder det i et nyt forskningsprojekt fra Vive. En bæredygtig model forudsætter, at civile og private aktører fremover løser flere velfærdsopgaver, vurderer Anu Siren.

Fremtidens ældre kan blive en god forretning for private aktører. 

Det stigende antal ældre vil i de kommende år lægge et massivt pres på velfærdsstaten, som vi kender den, og skal den overleve, er beslutningstagere i stat og kommuner nødt til at gøre modellen mere fleksibel. 

Det er en af de centrale pointer i et nyt forskningsprojekt fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), der ser nærmere på de faktorer, der kan påvirke rammer og vilkår for fremtidens ældreliv.

Login