Professor: Både stats- og fondsstøtte kan gøre ngo'er afhængige

DEBAT: Både offentlig og privat økonomisk støtte kan skabe afhængighed. Det er vigtigt, at ngo'erne selv er klare i de betingelser, de stiller op for at modtage støtten, skriver professor ved Roskilde Universitet, Thomas P. Boje.

Af Thomas P. Boje
Professor, Roskilde Universitet

Ngo'er skal være uafhængige af bevillingshavere og være den kritiske stemme, når der er samfundsforhold, som de finder uretfærdige og uacceptable.

Både offentlig og privat økonomisk støtte kan skabe afhængighed. Det, som er vigtigt for ngo'er, er at have klare målsætninger og principper for deres arbejde. Der behøver ikke at være en nødvendig modsætning mellem uafhængighed og at modtage økonomisk støtte.

Alle organisationer ønsker at ekspandere – fint og naturligt, hvis man brænder for en bestemt sag. Men det er ikke fint, hvis det betyder, at man går på kompromis med sagen eller indretter sig efter, hvor midler findes eller er lette at få.

Ingen stor forskel på fonde og offentlige midler
Der er i denne sammenhæng ikke den store forskel på, om ngo'en modtager økonomisk støtte fra en offentlig kasse eller fra en privat fond. Altinget har for nogen tid siden spurgt et repræsentativt udvalg af landsdækkende frivillige organisationer om deres forhold til de private fonde. Her svarer to tredjedele ja til, at de måtte ændre på deres projekt for at få den støtte, som de havde bedt om fra fonden. Dette kan tolkes som, at der opstår en afhængighed af fondene. Ansvaret for, at man ikke lader sig styre af fondene eller det offentlige, ligger hos både ngo'en og hos donoren.

Jesper Nygård, direktør i Realdania, har i flere sammenhænge udtalt, at store fonde skal handle varsomt og ydmygt. Det samme gælder for det offentlige. Store bevillinger, uanset om de kommer fra det offentlige eller fra private fonde, kan skabe afhængighed, hvis ikke både donor og organisationer handler klogt. Og hvad vil det så sige?

  • Der skal være helt klare linjer omkring, hvad der er finansieret, og hvad der ikke er finansieret
  • Der bør være en realistisk sammenhæng mellem succeskriterierne og bevillingens størrelse
  • Man må sikre sig, at bevillingen dækker alle udgifter knyttet til aktiviteten – eller at der er flere donorer i spil samtidig
  • Aktiviteten må ikke blæres op med ansættelse af lønnet personale og langsigtet investeringer i bygninger og anden infrastruktur, som binder ngo'en ud over bevillingen
  • Man må sikre diversitet i finansieringen af de enkelte aktiviteter
  • Private fonde og det offentlige må samarbejde omkring finansieringen af specifikke projekter. Ved sociale eksperimenter er det vigtigt, at staten eller kommunen er inde over fra starten, så vellykket innovation bliver videreført
  • Bevillingen må ikke kunne forhindre politiske aktioner fra ngo'en inden for dens formål og virke

Klare betingelser
Der er en tendens til at løbe efter de store puljer, som lige nu er i spil. Men vigtigst i denne sammenhæng er at være benhård i sigtet med en ansøgning. Ansøgninger skal ikke rettes ind efter puljen, hvis det ikke stemmer overens med ngo'ens formål. Organisationerne skal ikke acceptere donors ønsker om at tilpasse ansøgningen, hvis det betyder afvigelser i forhold til ngo'ens formål og virke.

Knud Årup, formand i Socialpolitisk Forening, har udtalt til Mandag Morgen, at ”når civilsamfundet i større og mindre grad bliver underlagt det offentlige, truer det balancen mellem samfundets forskellige sektorer”. Han argumenterer for, at balancen mellem det offentlige, det private og civilsamfundet bedst genoprettes ved at de store danske fonde går sammen og etablerer en ”Civilsamfundets Ny Carlsbergfondet”. Det løser efter min mening ikke problemet, men flytter det blot over til relationen mellem fond og ngo.

Ngo'erne må selv være klar i de betingelser, de stiller op for at modtage økonomisk støtte. Der må kræves dialog, åbenhed, gennemsigtighed og forudsigelighed fra donor og ngo.

Forrige artikel Frivilligrådet: Flere indtægtskilder vil sikre øget uafhængighed Frivilligrådet: Flere indtægtskilder vil sikre øget uafhængighed Næste artikel CFSA: Kommuner og frivillige sociale foreninger varmer op under samarbejdet CFSA: Kommuner og frivillige sociale foreninger varmer op under samarbejdet