Professor kritiserer regeringens civile taskforce

TÆSK TIL TASKFORCE: Regeringens særligt udvalgte repræsenterer en alt for snæver del af civilsamfundet, mener SDU-professor. Han frygter, at man ofrer en række centrale diskussioner på samskabelsens alter.

Det kan lyde besnærende med en regeringsnedsat taskforce, der skal byde ind med en civilsamfundsstrategi. For blandt andet at hjælpe socialt udsatte borgere ind i foreningslivet.

Alligevel er SDU-professor Bjarne Ibsen skeptisk. Rådet er domineret af landsorganisationer, råd og repræsentanter fra det frivillige sociale område. Og de repræsenterer et alt for snævert udsnit af frivilligdanmark, mener han.

“Den gruppe, der er i taskforcen, har jo en meget stærk tro på, at civilsamfundet skal integreres yderligere i velfærdsstatens opgaveløsning. Og det er jo en fair nok position. Men jeg savner lidt andre stemmer,” siger Bjarne Ibsen.

“Langt de fleste danske er frivillige inden for kultur- og fritidsområdet. Alligevel er den del kun repræsenteret ved Kasper Sand Kjær fra DUF. Det giver fornemmelsen af, at det her i høj grad handler om at integrere frivilligheden i velfærdsstaten," fortsætter han.

Bjarne Ibsen pointerer, at det er sympatisk at ville hjælpe socialt udsatte ind i foreningslivet. Men en mere fundamental diskussion af, hvad man vil med civilsamfundet må gå forud for en målrettet indsats for at øge deltagelsen.

“Traditionelt har det været sådan, at det offentlige har stillet rammer til rådighed, og så har foreningslivet kunnet udfolde sig. Men der sker nogle bevægelser i de her år. Vi har set friskoler blive begrænset, sandsynligvis med adresse til visse muslimske grupperinger. Samtidig ønsker mange at rykke civilsamfundet tættere på velfærdsstaten. Jeg savner en diskussion af, hvad det betyder for uafhængigheden,” siger Bjarne Ibsen.

Af taskforcens kommisorium fremgår det, at taskforcen "som en del af sit samlede arbejde desuden se på mulighederne for at fremme samarbejde mellem den frivillige sektor og den private sektor".

Dermed frygter Ibsen, at man lægger op til at ofre en række centrale diskussioner på samskabelsens alter.

“Det her med at det offentlige og frivillige skal løse opgaver i fællesskab er jo fint og sympatisk. Men jeg mener ikke, det er centralt for at have et godt civilsamfund. Det væsentligste må være, at der er selvbestemmelse. Det er det, der skaber meningsfuldheden. Og jeg håber virkelig, at der bliver plads til den diskussion,” siger Bjarne Ibsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra børne- og socialminister Mai Mercado (K), som har nedsat taskforcen sammen med innovationsminister Sophie Løhde (V).

Men et af taskforcens medlemmer, DUF-formand Kasper Sand Kjær, mener imidlertid, at Bjarne Ibsen godt kan have en pointe med sin kritik.

"Jeg kan godt følge Bjarne så langt, at det er en balance, hvor tæt civilsamfundet skal komme på den offentlige sektor. Så som repræsentant for folkeoplysningsområdet vil jeg forsøge at bidrage til, at der også bliver plads til de mere principielle diskussioner," siger han.

Kasper Sand Kjær afviser dog at kritisere personsammensætningen af taskforcen.

"Det overlader jeg trygt til ministeren, som jeg går ud fra udpeger dem, hun gerne vil have med. Det vil jeg sådan set ikke blande mig i," siger han.

Medlemmer samles første gang tirsdag, og der er planlagt i alt fire møder, inden taskforcen præsenterer sine anbefalinger for ministeren i slutningen af august.

Forrige artikel Sådan endte sag om foreningers strandede satspulje-millioner Sådan endte sag om foreningers strandede satspulje-millioner Næste artikel Fondenes magt er stigende - og A.P. Møller er urørlig Fondenes magt er stigende - og A.P. Møller er urørlig
  • Anmeld

    Morten Michaelsen · Fritidskonsulent

    Fuldstændig enig i Bjarne Ibsens kritik

    Debatten om frivillighed i Danmark bliver ofte - og helt fejlagtigt - opdelt i frivillighed og idræt, som om det er to forskellige ting. Faktum er jo, at langt den største del af det frivillige arbejde lægges i landets idrætsforeninger. Derfor er det helt sort, at idrætten ikke har en repræsentant i ministerens råd. Det vidner simpelthen om et mangelfuld viden om foreningsliv og frivillighed.