Professor revser civil task forces anbefalinger til regeringen

FANTASI SØGES: Nye anbefalinger til regeringen lægger reelt op til en centralisering af civilsamfundet, vurderer SDU-professor. Taskforce afviser kritikken.

Bliver den civile task forces anbefalinger ført ud i livet, styrker man det offentliges magt over den sociale frivillig-sektor på bekostning af det lokale foreningsliv. Det mener SDU-professor Bjarne Ibsen.

“Jeg ser anbefalingerne som et udtryk for, at man ønsker centralisering og en øget professionalisering af det frivillige,” siger han.

Taskforcen er nedsat af børne- og socialminister Mai Mercado (K), og Bjarne Ibsen undrer sig over, der ikke bliver lagt op til et opgør med infrastrukturen.

Man vil styrke Frivilligrådet og Center for Frivilligt Socialt Arbejde og samtidig give flere ressourcer til de lokale frivilligcentre.

“De siger dybest set, at vi skal have mere af det, vi allerede har. Og det synes jeg er utrolig fantasiløst,” siger Bjarne Ibsen.

Han mener, man med fordel kunne have set mod folkeoplysningsområdet, hvor de små foreninger har mere stabile rammevilkår og større frihed til at opnå deres formål.

“Man siger reelt, at lokale civilsamfund kun kan udvikles og styrkes i et tættere samarbejde med det kommunale og professionelle. Og jeg anfægter ikke, at det på nogle områder kan være rigtig nok. Men jeg studser bare over, at man har så stærk en tro på, at det er vejen frem,” siger Bjarne Ibsen.

Task forcen ønsker samtidig, at Frivilligrådet skal have et ben med "selvstændig vidensproduktion". 

Bjarne Ibsen har en idé til det første emne, man kunne granske lidt i.

“Jeg forstår, task forcen ønsker at styrke Frivilligrådets analysekraft. Man kunne jo foreslå, de startede med at se på, om Frivilligrådet og frivilligcentrene reelt har styrket den frivillige, sociale indsats,” siger han.

Ønsker ikke revolution
Mødrehjælpens direktør Mads Roke Clausen sad i task forcen. Han medgiver, at man ikke har været optaget af at omkalfatre infrastrukturen i den frivillige, sociale sektor.

“Revolutionsblodet har ikke rullet i årene. Det har mere været et spørgsmål at forbedre de strukturer, som, jeg synes, er nyttige, men som man selvfølgelig kan styrke,” siger han.

Mads Roke Clausen udgav i august en analyse af udfordringerne i den frivillige, sociale sektor. Her var en af konklusionerne, at en stor del af de frivillige er aktive i de små foreninger. Derfor har han været optaget af at give en hånd til de små foreninger og anerkender derfor ikke Bjarne Ibsens kritik.

“En stor del af kapaciteten er jo lokalt og i de mellemstore organisationer, og en styrkelse af frivilligcentrene, mener jeg, er en stor hjælp til de små foreninger,” siger Mads Roke Clausen.

Mere samskabelse
Han fastslår samtidig, at Center for Frivilligt Socialt Arbejde besidder "en stor kompetence", samt at der er al mulig grund til at give flere muskler til Frivilligrådet.

“Et Frivilligråd, som bliver lidt udbygget med at have en mere direkte repræsentation fra foreningslivet, vil styrke forudsætningerne for at kunne arbejde sammen på tværs, hvilket jeg ser som en nødvendighed,” siger Mads Roke Clausen.

Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, sad også i task forcen. Ifølge ham afspejler anbefalingerne, at man skal nedbryde siloer, hvis man ønsker at give en hånd til socialt udsatte. 

"Hvis vi skal løfte det frivillige, sociale arbejde, skal vi gøre det sammen. Ikke bare inden for sektoren - men også på tværs af sektorerne," siger Jonas Keiding Lindholm.

Derfor er det helt naturligt, at task forcen har anvist, hvordan kommercielle, civile og offentlige aktører kan spille sammen.

"Anbefalingerne forholder sig virkelig til hele potentialet omkring samskabelse og samarbejde mellem myndigheder, virksomheder og civilsamfund. Samtidig med at de anerkender den komplementaritet, der er mellem eksempelvis frivillige og fagprofessionelle," siger Jonas Keiding Lindholm.

Forrige artikel Regeringens civile taskforce vil styrke Frivilligrådet Regeringens civile taskforce vil styrke Frivilligrådet Næste artikel Statens online lektiehjælp bliver overtaget af frivillige Statens online lektiehjælp bliver overtaget af frivillige