Forsker angriber satspuljen

KRITIK: Vi aner ikke, hvilken effekt satspulje-projekterne har, lyder det fra SDU-professor. Frivilligrådet bakker op om kritikken, som Venstre vil drøfte med resten af forligskredsen.

I weekenden faldt årets satspuljeforhandlinger inden for sundhedsområdet på plads. Og der er fundet penge til en række umiddelbart sympatiske formål inden for særligt demente, ældre og socialt udsatte.

Alligevel møder hele processen omkring satspuljen nu kritik fra Bjarne Ibsen, der er professor ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet. 

"Satspuljen er blevet et sted, hvor politikerne kan rette lidt op på konsekvenserne af anden lovgivning og få fremmet deres små interesser. Sigtet virker meget diffust. Formålet med puljen burde ellers være meget klart: At få afprøvet gode idéer ude i virkeligheden, i stedet for at man udtænker dem fra kommissioner og ministerier," siger han. 

Det er ikke det enkelte projekt, den enkelte politikers mærkesag eller styrelses kæphest, som er problemet. Det er det samlede billede af, at sammenrendet af aktører omkring satspuljen mest af alt er optagede af at se lækre ud, lyder det.

"Det ender i højere grad som symbolpolitik end et forsøg på reelt at få en forståelse for, hvordan vi løser konkrete samfundsproblemer," siger Bjarne Ibsen.

Mangler evaluering
Hovedproblemet er, at politikerne, embedsværk og organisationer er hvirvlet ind i et satspulje-fællesskab, hvor alle har en interesse i, at de støttede projekter fremstår som en succes, mener han.

"Der mangler grundlæggende villighed til en ordentlig evaluering, som bør være selve kernen i et satspuljeprojekt. Puljen skal støtte forsøgsordninger, og derfor er den efterfølgende læring helt central. Det ville være så befriende, hvis man i halen på et stort anlagt socialt projekt kunne sige; idéen var god, men det virkede ikke," siger Bjarne Ibsen.

Han understreger, at kritikken kun går på den del af puljen, der er øremærket midlertidige projekter. Til gengæld er problemet også stort, hvis man ser på forvaltningen af andre puljer som Tips- og Lottomidlerne, lyder det fra professoren. Og den manglende villighed til at evaluere medfører, man ofte gentager fortidens fadæser, mener Bjarne Ibsen.

"Lige nu er vi havnet i en situation, hvor der slet ikke bliver samlet op på effekterne af de mange puljeinitiativer. Og det betyder, at man måske med 10 års mellemrum gentager de samme fejl i projekter eksempelvis i forhold til socialt udsatte børn," siger han.

Ibsens problematisering af satspuljen skaber yderligere polemik om en pulje, som også var ude i et mindre stormvejr i forsommeren. Her rejste statsrevisorerne kritik af Finansministeriets forvaltning af de svages milliardpulje på små 13 milliarder.

Frivilligrådet enig i kritik
I Frivilligrådet er man enig med Bjarne Ibsen og appellerer til et 360 graders eftersyn af satspuljen. Tankegangen, som ligger bag puljen, er forældet, lyder det.

“Vi startede det der projektmageri engang i 1980’erne, og jeg mener, tiden er kommet til at gøre op med det. Vi løser ikke nogen problemer på den måde, og Bjarne Ibsen har fuldstændig ret i, at vi ikke måler på, om de her projekter faktisk har en samfundseffekt på den lange bane,” siger Vibe Klarup Voetmann.

Samtidig griber hun også i egen barm.

"Civilsamfundsorganisationerne er desværre blevet fedtet ind i hele projektmageriet," siger Vibe Klarup Voetmann.

Foreningerne jagter nemlig ofte hovedløst de mange puljemillioner.

“Vi er begyndt at løbe efter de her korte finansieringsmuligheder. Og vi drejer og vender så vores arbejde efter, hvad der er oppe i tiden, fordi kortsigtede projekter er blevet finansieringen til at levere vores kerneydelser,” siger hun.

Og Bjarne Ibsen er helt på linje med kritikken af civilsamfundet.

"Man har en lidt naiv tro på, at frivilligorganisationernes indsats altid fungerer. Men man skal ikke tage fejl. De har jo også en stor stab af professionelle medarbejdere, som skal sikres. Det er ikke for at beklikke deres indsats. Men virkeligheden er, at vi typisk ikke ved, hvilken effekt deres pulje-støttede projekter har," siger han.

Organisationerne er ikke interesserede i at forholde sig ærligt og kvalificeret til projekternes reelle betydning, mener Bjarne Ibsen.

"Foreningslivet er også sovset ind i det her, hvor de hele tiden taler projekter op og bruger kommunale buzzwords for at tale samme sprog som dem, der uddeler pengene. Så render en masse mennesker rundt og taler om »samskabelse« uden helt at vide, hvad det betyder."

Venstre: Bekymrende
Hos regeringspartiet Venstre håber man, at Bjarne Ibsen og Frivilligrådet tager fejl i deres kritik af frivilligorganisationerne.

"Det er da bekymrende, hvis man ude i organisationerne føler et behov for at tale projekter op, som det ikke er værd at tale op," siger sundheds- og ældreordfører Jane Heitmann.

I samme åndedrag åbner hun op for, at man muligvis bør blive bedre til at evaluere satspulje-projekter.

"Jeg ville synes, det var rigtig spændende, hvis man kunne få lagt muligheder ind for effektmåling, eller man kunne få lavet nogle samfundsøkonomiske modeller, så man er sikker på, man også får noget ud af det i den anden ende. Det vil jeg meget gerne drøfte med resten af satspuljekredsen," siger Jane Heitmann.

Hun pointerer dog samtidig, at evalueringer allerede er en prioritet i det nuværende satspuljesystem.

"Nu er det ikke sådan, at vi aldrig laver evalueringer i satspuljen. Vi har lige forlænget psykologordningen på baggrund af en evaluering. Og vi har bevilget penge til natåbent på Livslinien på baggrund af en evaluering. Så det er ikke sådan, at det aldrig forekommer. Men det betyder ikke, at vi ikke kan blive bedre til det," siger hun.

 

 

Forrige artikel Kritik af ny fondsmodel gør indtryk på ordførere Kritik af ny fondsmodel gør indtryk på ordførere Næste artikel Ibis om Oxfam-medlemskab: Vi kommer ikke til at drukne Ibis om Oxfam-medlemskab: Vi kommer ikke til at drukne
 • Anmeld

  Søren Carøe

  Kritikken bør nuanceres

  Der er sikkert behov for at diskutere forbedringer af satspuljesystemet, men det er en påstand - og en forkert én af slagsen - at satspuljeprojekter ikke bliver evalueret. Det gør mig bekendt langt de fleste. Spørgsmålet er snarere, om evalueringerne har den tilstrækkelige faglige kvalitet. Det bør man være opmærksom på i et eventuelt 360 graders eftersyn af satspuljen, som der lægges op til. Buzzwords er der mange af - "samskabelse" og "360 graders eftersyn", som Bjarne Ibsen selv anvender. Måske er der også behov for at give terminologien et eftersyn.

 • Anmeld

  M.S. Carstens

  Gennemgribende eftersyn og direkte på finansloven!

  "Det ender i højere grad som symbolpolitik end et forsøg på reelt at få en forståelse for, hvordan vi løser konkrete samfundsproblemer," siger Bjarne Ibsen."
  Deri kan jeg kun være helt enig. Og så er det endda 100% finansieret af de svageste, som førtidspensionister og andre på overførselsindkomst, idet at den automatiske regulering af overførselsindkomsterne er 0,3 pct mindre end den gennemsnitlige lønudvikling på arbejdsmarkedet, hvor den før fulgte lønudviklingen helt præcist.
  Hele satspuljen burde finansieres af finansloven, så de svageste ikke kommer til at betale for politikkernes velgørenhed og en hale af udefinerede svage grupper i samfundet, der har fået projektmagernes opmærksomhed.

  "Det ender i højere grad som symbolpolitik end et forsøg på reelt at få en forståelse for, hvordan vi løser konkrete samfundsproblemer," siger Bjarne Ibsen."
  Deri kan jeg kun være helt enig. Og så er det endda 100% finansieret af de svageste, som førtidspensionister og andre på overførselsindkomst, idet at den automatiske regulering af overførselsindkomsterne er 0,3 pct mindre end den gennemsnitlige lønudvikling på arbejdsmarkedet, hvor den før fulgte lønudviklingen helt præcist.
  Hele satspuljen burde finansieres af finansloven, så de svageste ikke kommer til at betale for politikkernes velgørenhed og en hale af udefinerede svage grupper i samfundet, der har fået projektmagernes opmærksomhed.

 • Anmeld

  M.S. Carstens

  UPS

  Undskyld, den kom i stereo.

 • Anmeld

  Pia Hegner

  Fra udvikling til drift

  Problemet med alle former for puljer der udloddes til bestemte formål, er, at der alt for sjældent er udsigt til at "projektet", eller forandringen, kan fortsætte når projektpengene slipper op. Der tænkes simpelthen ikke en driftsfase ind fra begyndelsen. Det er så meget nemmere at få penge til projekter end til drift, og det gælder ikke kun satspuljen.
  Så hvad gør en forening eller ngo? De tilpasser sig kravene for puljepengene og forsøger at få en slags drift ud af det. Mange af projekterne forsøger jo at løse påtrængende samfundsproblemer, og de forsvinder jo ikke, når pengene slipper op.
  Mange års erfaring fra forvaltning af EU-midler fra bl.a. Socialfonden og uddannelsespuljerne, har givet mig den erfaring, at interesseorganisationerne i bevillingsudvalgene slås for at skaffe midler til egne interessenter, men så snart midlerne er tildelt, forsvinder interessen for projekternes resultater.
  Måske kunne man lave en slags evaluering, hvor projekter med overbevisnede resultater bliver vurderet i forhold til, hvem der burde finansiere en drift af dem efter forsøgsperioden - altså: hvis denne opgave skal løses permanent, hvordan skal den så finansieres, hvor kan pengene tages fra?
  Man kan blive så ærgerlig, når man fx for tiende gang hører, at hvad der virkelig hjælper de svage i samfundet er tid og tillid, og det er det, der konstant skæres på i stat og kommuner, så kunne det være at vi i stedet skulle diskutere den modsætning, frem for blot at sætte flere projekter i søen, som midlertidigt kan tilbyde tid og nærvær.

 • Anmeld

  Bjarne Nielsen

  Vinterpuljen

  Jeg er en af "projektmagerne" der åbnede et vinterherberg i København januar 2015 for egne midler og uden anden økonomisk støtte.
  Vi ansøgte vinterpuljen om støtte og fik tilsagn, men først da vores projekt næsten var slut.
  Disse penge gav os mulighed for lukke huller og holde en fest for de hjemløse.
  Vi fik ikke brugt alle midler og har nu ansøgt Socialstyrelsen 3 x om at overføre disse midler til et nyt vinterherberg.
  Nu har vi endelig fået svar og pengene skal retur til Staten.
  Så det forventes at vi igen lægger penge ud af egen lomme for at give de hjemløse et værdigt alternativ til at sov i parken, hvis vi vælger at starte op igen.....uden nogen former for sikkerhed!!
  Vi kaster snart håndklædet i ringen og bliver indenfor i vores dejlige varme bolig.