Kvindeorganisation til Astrid Krag: Husk de små organisationer i den politiske proces

DEBAT: Politikerne skal inddrage og samarbejde med de små cilvilsamfundsorganisationer. Deres erfaringer fra nære fællesskaber vil styrke regeringens strategi kamp mod ensomhed og isolation, skriver sekretariatsleder og politiske rådgivere i Blossom.

Af Pernille Haarløv-Johnsen og Christian Jacobsen, Karoline Birch og Boubacar Diallo
Sekretariatsleder og politiske rådgivere, Blossom

Social- og indenrigsministeren Astrid Krags bekæmpelse af isolation og ensomhed for udsatte borgere kan bedst lykkes ved en større inddragelse af hele civilsamfundet. Det gælder både mindre og større civilsamfundsorganisationer.

Sidstnævnte er i forvejen en del af politikudviklingen på området, men kan vi i korporatismens ånd øge inddragelsen af de mindre civilsamfundsorganisationer?

Mangel på inklusion
Selvom der i ånden af korporatisme er et tæt samarbejde mellem staten og civilsamfundsorganisationer i Danmark, er de små organisationer kun i mindre grad inkluderet i den politiske proces.

De store spillere, det vil sige store civilsamfundsorganisationer, synes at have en vis grad af patent på at påvirke nye politiske indsatser. En øget inddragelse af også mindre civilsamfundsorganisationer ville løfte den fælles kamp mod sociale udfordringer, der plager livskvaliteten for de mest sårbare borgere.

Et bredt samarbejde er en fordel, da det er en enorm kompleks opgave at bryde de barrierer,
der står i vejen for udsatte borgere. Det er for eksempel krævende at modvirke den stigende udvikling i antallet af kvinder i hjemløshed.

Disse borgere mangler ikke kun et permanent hjem, de har også en kompleks udsathed som eksempelvis psykiske lidelser og stofmisbrugsproblemer.

Tæt samarbejde er løsningen
Erfaring viser, at et tæt samarbejde mellem myndighederne og civilsamfundet er vejen frem til at løse udfordringer for udsatte borgere. Den gode nyhed er, at der allerede er et fremtrædende samarbejde på området.

Men man kan i fællesskab gøre det endnu bedre ved en højere grad af inddragelse af mindre civilsamfundsorganisationer, hvilket blandt andet kan øge den samlede kapacitet og indsats mod udfordringerne på det sociale område.

På denne måde kan de mindre civilsamfundsorganisationer, såvel som de større, bidrage til regeringens strategi for kampen mod ensomhed, isolation og andre sociale udfordringer, der plager livskvaliteten for sårbare borgere.

Ensomhed og isolation kan blandt andet bekæmpes med den udprægede frivillighed, der eksisterer i civilsamfundet. Engagement og dedikation er ord, der beskriver den frivillighed, som i høj grad bærer civilsamfundsorganisationer frem.

Frivilligheden er med til at øge den velfærd, som vi ser i det danske samfund. Dermed sagt bidrager de små civilsamfundsorganisationer til at løse en kompleks velfærdsopgave. Dette kommer ikke kun borgerne, som de er i tæt kontakt med, til gode - det kommer også resten af samfundet til gode.

Målrettet innovation og nærhed
De små organisationer har en frihed og en fleksibilitet til at udvikle innovative og lokalt tilpassede løsningsmodeller.

Mindre civilsamfundsorganisationer arbejder i nære fællesskaber og har “hands on” på de udfordringer, som de møder indenfor deres områder. Den tætte forbindelse til målgruppen resulterer således i en stor viden om hvilke behov, der gælder for netop deres målgruppe, og hvordan disse udfordringer bedst løses. 

Den viden, de mindre civilsamfundsorganisationer tilegner sig i deres frivillige arbejde, er bedst tjent med at blive anvendt. Det skylder vi både velfærdsudviklingen, de frivillige indsatser og ikke mindst borgerne, som organisationerne arbejder med og for.

Lyt til de smås stemme og viden
De små organisationer sidder inde med en viden, som kan optimere fordelingen af ressourcer gennem vidensdeling og oplysning om, hvilke prioriteringer der bør laves. I hvert fald såfremt behovene skal imødekommes rent politisk og økonomisk

For frivillighed er ikke alt - det er et enormt vigtigt element i civilsamfundet, men det er ikke alt. Økonomi og ressourcer er vigtige for, at frivilligheden kan komme til sin ret og hjælpe der, hvor den investeres. 

Vi appellerer derfor til, at de mindre civilsamfundsorganisationer i højere grad inddrages i politikudviklingen på områder, hvor de kan bidrage med deres betydningsfulde viden.

Det vil forbedre fundamentet for, hvordan ressourcerne skal prioriteres og således komme de mest udsatte borgere til gavn. Det vil give de mindre civilsamfundsorganisationer bedre mulighed for at udføre og udvikle det gode og betydningsfulde arbejde.

Forrige artikel Programchef: Sociale investeringer i hjemløse unge forbedrer liv Programchef: Sociale investeringer i hjemløse unge forbedrer liv Næste artikel Frivilligrådet: Sociale investeringer bør overvejende have et humanitært fokus Frivilligrådet: Sociale investeringer bør overvejende have et humanitært fokus