Radikale: Borgere og civilsamfund skal løfte verdensmålene i København

DEBAT: Københavns Kommune får travlt, hvis FN’s Verdensmål skal nås. Derfor bliver kommunen nødt til at inddrage civilsamfundet og københavnerne, skriver gruppeformand for Radikale Venstre i København.

Af Mette Annelie Rasmussen
Gruppeformand, Radikale Venstre i København

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Målene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s medlemslande til at arbejde for en mere bæredygtig udvikling.

Da Radikale Venstre i 2017 stillede forslag om, at Københavns Kommune skulle have en handleplan for Verdensmålene i København, stemte et bredt flertal i Borgerrepræsentationen for.

Civilsamfundet skal inddrages
Siden er kommunen gået i gang med at implementere handlingsplanen, og det går på mange måder den rigtige vej. Der er en øget opmærksomhed på verdensmålene i kommunens politikker, strategier og handlingsplaner.

Men på ét punkt mangler vi at komme op i gear i København. Vi er nødt til at gøre op med tanken om, at kommunen selv kan sørge for, at København når alle målene.

Målsætningerne for verdensmålene skal som bekendt nås i 2030.

Vi har med andre ord ti år at gøre godt med, og vi har travlt. Det betyder også, at kommunen er nødt til at åbne sig op og inddrage civilsamfundet og københavnerne.

Verdensmål er hverdagsmål
Verdensmålene skal gøres til hverdagsmål for københavnerne, og vi skal have alle ombord for at bidrage til den bæredygtige udvikling.

Derfor foreslog Radikale sammen med Alternativet og Enhedslisten sidste år at nedsætte et verdensmålsudvalg for at styrke kommunens samarbejde med erhvervsliv, civilsamfund og forskningsverdenen og sætte turbo på udviklingen.

Desværre vendte Socialdemokraterne, SF og de borgerlige partier dengang tommelfingeren nedad. 

Det er både godt og helt nødvendigt, at vi i kommunen rykker for at støtte op om verdensmålene, men jeg tror, vores indsatser kunne blive så meget stærkere, hvis vi åbnede døren til byen og involverede civilsamfundet, erhvervslivet, NGO'er og helt almindelige københavnere, som gerne vil bidrage til en mere bæredygtig by.

Forrige artikel Lobbyist: Gør verdensmål til forretningsmål, hvis du vil handle med det offentlige Lobbyist: Gør verdensmål til forretningsmål, hvis du vil handle med det offentlige Næste artikel Forsker: 'Klimatinget' er fejlslagen demokratisk fornyelse Forsker: 'Klimatinget' er fejlslagen demokratisk fornyelse