Rikke Porting Høffding: Vi skal sætte fokus på børn og unges mentale trivsel

DEBAT: Når vores samfund tager et socialt ansvar og derigennem beriger andre mennesker, er det vigtigt at støtte op omkring de initiativ- og idérige, skriver Rikke Porting Høffding.

Af Rikke Porting Høffding
Kandidat til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen

Hvorfor vil jeg være en del af repræsentantskabet?

Det er utrolig mange gode grunde. De donationer, der gennem Trygfondens indsatser gives til almennyttige aktiviteter, er for mig en tungtvejende argumentation.

At være med til at præge, hvad Tryghedsgruppen og Trygfonden skal arbejde for fremadrettet, vil også være et vigtigt argument. Jeg mener, det er vigtigt at få en alsidighed ind i Tryghedsgruppen, således at vi sikrer at få en bred vifte af interessenter med til at fordele puljen af penge i hele landet.

Tryghedsgruppens årlige overskud skal fortsat bruges fornuftigt. Og kombinationen af at donere til tryghedsskabende projekter og give medlemmerne en årlig bonus giver for mig den rette cocktail af fornuft.

At kunderne får del i overskuddet, er en fair og fornuftig tilgang, og jeg vil arbejde for, at dette forbliver en god kombination.

En del af det vigtige arbejde, der jo får høj prioritet i Tryghedsgruppen, er tildeling af donationer, og det, jeg vil arbejde for, er mental sundhed, særligt med fokus på børn og unges trivsel.

Plads til forskelle og rummelighed
Jeg vil sætte fokus på projekter, der ønsker at give plads til forskelle og rummelighed, fordi det er en vigtig forudsætning for, at mennesker, der er socialt udsatte og psykisk sårbare, kan deltage på flere niveauer i vores samfund.

Alle har noget værdifuldt at bidrage med, og hvorfor ikke arbejde for at styrke relationer mellem mennesker?

Jeg har igennem mange år arbejdet med mennesker, som lever med sociale udfordringer og psykisk sårbarhed. Det er mennesker, for hvem mulighederne for at ændre egne vilkår er små, deres egne ressourcer er begrænsede, og de bruger ofte meget energi på at holdes deres tilværelse på et tåleligt niveau.

Det optager mig, hvordan vi kan få mennesker som dem, til at få et bedre indhold i deres hverdag. Særligt børn og unge har brug for, at der gives god støtte tidligt og forebyggende, således at de får bedre vilkår resten af vejen.

Der findes mange gode tanker og ideer til at få ændret hverdagen, som bør få en chance for at blive til. Når samfundet omkring os tager et socialt ansvar og derigennem beriger andre mennesker, er det vigtigt at støtte op omkring de initiativrige og idéfulde.

Så min vision er at have fokus og blikket rettet mod børn og unges mentale sundhed – og være åben for de utroligt mange områder, som er lige så vigtige og trænger til støtten.

Forrige artikel Lars Werge: Tryghedsgruppen skal hjælpe med at styrke fællesskabet Lars Werge: Tryghedsgruppen skal hjælpe med at styrke fællesskabet Næste artikel Selveje Danmark: Bredt politisk flertal bør fordele reserven Selveje Danmark: Bredt politisk flertal bør fordele reserven
IT-startup: Vi vil give en milliard mennesker adgang til uddannelse

IT-startup: Vi vil give en milliard mennesker adgang til uddannelse

IMPACT: Alle har ret til ordentlig uddannelse, mener Andreas Piculell. Han har bygget en læringsplatform, der retter sig ind efter elevernes niveau. Nu beder han ngo'er om hjælp til at brede platformen ud på steder, hvor der ikke er adgang til uddannelse.