Selveje Danmark: Et mangfoldigt samfund – et mangfoldigt Frivilligråd

DEBAT: Jeg håber, at Frivilligrådet bliver stedet, hvor viden, innovations- og samarbejdsvilje mødes og spredes. Bliver jeg valgt til rådet, vil jeg kæmpe for, at rådet favner frivilligheden i al sin mangfoldighed, skriver Jon Krog.

Af Jon Krog
Branchedirektør, Selveje Danmark

Selveje Danmark repræsenterer omkring 230 selvejende not-for-profit organisationer på hele velfærdsområdet, der alle på den ene eller anden måde arbejder med frivillige. Det handler om frivillige, der engagerer sig som en del af den enkelte organisations ledelse og bestyrelse, og om de mange frivillige, som udgør en vigtig del af sociale arbejde, der hver dag udføres i de selvejende organisationer.

Det handler med andre ord om den frivillighed, der de sidste 150 år har udgjort rygraden i skabelsen af de velfærdstilbud, vi i Danmark kender i dag. Det er mit mål – såfremt jeg vælges – i Frivilligrådet at arbejde for, at hele denne del af frivilligheden inddrages i den samlede frivilligindsats.

Selveje Danmark er båret af visionen om et samfund med plads til alle, og hvor alle har et medansvar for at sikre kvalitets- og værdibåret velfærd. Det gælder, uanset om man er et krisecenter, herberg, plejehjem, genbrugsbutik, beskæftigelses- og aktivitetscenter, eller om man er en socialøkonomisk virksomhed, døgntilbud eller et hospice.

Brug de selvejende organisationer og deres erfaringer
Jeg opstiller til det nye Frivilligråd, da jeg ønsker at sætte de selvejende organisationer og deres erfaringer i spil i forhold til værdien af frivillighedens mangfoldighed og styrke. Med den nye civilsamfundsstrategi får det nye Frivilligråd en helt central rolle, og jeg håber, at det bliver stedet, hvor viden, innovations- og samarbejdsvilje mødes og spredes.

Strategien har et stort fokus på udsatte borgeres aktive plads i samfundet, og jeg tror, at et stærkt og mangfoldigt Frivilligråd kan medvirke til at sikre endnu flere borgere en værdifuld rolle og plads i et mangfoldigt samfund.

Der er også fra ministeren side et ønske om i endnu højere grad at indtænke frivillige i sociale indsatser, og her kan de selvejende organisationer med årtier på bagen om nogen byde ind med erfaring og viden, da de på mange måder er dannet af og stadig står på et stærkt civilsamfundsengagement.

Større synergi og sammenhængskraft
Derfor vil jeg som repræsentant for de 230 selvejende organisationer i Selveje Danmark gennem et stærkt og mangfoldigt Frivilligråd bidrage til:

  • At frivilligrådet favner frivilligheden i al sin mangfoldighed.
  • At der skabes endnu større synergi og sammenhængskraft de enkelte frivillige tilbud i mellem.
  • At arbejde for endnu flere partnerskaber mellem frivillige organisationer og det offentlige.
  • At endnu flere udsatte borgere får gavn af frivillige tilbud enten som bruger eller frivillig.
  • At bidrage til at skabe mere viden om muligheder og barrierer for frivillige organisationer.

Jeg håber, at et nyt, stærkt og mangfoldigt Frivilligråd får mulighed for at favne og arbejde bredt. Der er så mange fantastisk spændende og vigtige udgaver af frivillighed og frivilligt arbejde, og jeg håber, at det nye Frivilligråd vil arbejde for at sikre, at vi får alle med.

God arbejds- og stemmelyst.

Forrige artikel Handicaporganisationer: Frivilligrådet skal styrke mangfoldigheden Handicaporganisationer: Frivilligrådet skal styrke mangfoldigheden Næste artikel FitforKids-stifter: Der er brug for outsidere i Frivilligrådet FitforKids-stifter: Der er brug for outsidere i Frivilligrådet