Skatteminister svarer på heftig moms-kritik: Vil rydde op i humanitær gavebod

GENMÆLE: Regeringen vil nedlægge momsstøtte til foreninger, fordi ordningen bliver udhulet af frikirker, friskoler og festivaler, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V). Han mener, at Frivilligrådets kritik af forslaget er malplaceret.

Den nuværende momsstøtte til Foreningsdanmark har overlevet sig selv, og derfor foreslår regeringen at droppe ordningen. Sådan lyder meldingen fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) oven på civilsamfundets kritik af forslaget.

“Vi vil gerne gøre det godt for det frivillige foreningsliv, men når man kigger på ordningen, bliver den stille og roligt udvandet i forhold til det, der var det oprindelige formål at tilgodese,” siger han.

I 2007 besluttede Folketinget at give momskompensation til almennyttige formål, og ifølge Karsten Lauritzen var hensigten at tilgodese humanitære, sociale og sygdomsbekæmpende foreninger. Men som årene er gået har en lang række andre formål tilkæmpet sig adgang til midlerne, lyder det.

“Når man gør puljen op, så er der omkring 60 millioner kroner, der går til dem, det egentlig oprindeligt handlede om, og 90 millioner, der går til alt mulig andet. Og det andet bliver der mere og mere af. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at en sådan ordning kan benyttes af en zoologisk have eller af en festival,” siger Karsten Lauritzen.

Alle formål, som modtager momsrefusion er blevet godkendt af Skat, fordi deres midler lever op til ligningslovens krav om, at deres midler "anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer”.

Altinget har bedt Skatteministeriet sende en samlet liste med de godkendte foreninger, som man ikke mener lever op til det oprindelige formål. Det har man imidlertid afvist.

Vil ramme frikirker
Men ud over zoologiske haver og festivaler peger Karsten Lauritzen på, at museer, friskoler og religiøse grupper i stigende grad får momskompensation.

“Noget af det, man også ser en vækst i, det er frikirker og religiøse foreninger, som i større og større omfang benytter sig af ordningen," siger Karsten Lauritzen.

Hvorfor mener du ikke, at frikirker og andre religiøse foreninger har et almennyttigt formål?

“Dem støtter vi på en lang række andre måder, og de har en række andre skattefordele i forhold til, at de kan få skattefrie bidrag og andet. Mange foreninger, festivaler og andet, som vi forsøger at understøtte på alle mulige forskellige måder, har så også den her mulighed og benytter sig af det. Det er der ikke noget odiøst i. Det kan jeg godt forstå – det ville jeg også gøre, hvis jeg var regnskabsførende i en af de her store foreninger. Men det er ikke det, der var formålet med ordningen i sin tid,” siger Karsten Lauritzen.

Mødrehjælpen bør være glade
Regeringen vil erstatte momsrefusion med en såkaldt reserve på 67 millioner kroner, som er tiltænkt blandt andre Mødrehjælpen. Den sociale organisation har været blandt kritikerne af forslaget, fordi man mener, at det vil ramme socialt udsatte familier. Men man burde være taknemmelig for regeringens indgreb, mener skatteministeren.

"Hvis ikke vi gør noget, kommer der flere festivaler, zoologiske haver og museer, der stille og roligt vil føre til, at Mødrehjælpens andel af de her penge vil blive mindre og mindre de kommende år. Derfor burde de foreninger, der oprindeligt var tiltænkt den her ordning, være glade for, at vi nu går ind og kigger på det,” siger Karsten Lauritzen.

I har ikke udspecificeret, hvordan den såkaldte reserve på 67 millioner kroner skal fordeles. Så du kan vel ikke garantere, at organisationer som Mødrehjælpen ikke mister støtte?

“Foreningerne må acceptere, at det er skatteborgernes penge. Og det er helt legitimt, at der er en politisk drøftelse af, om den måde, vi har givet pengene på, er den klogeste. Eller om der er nogle hensyn, der er vigtigere nu end for ti år siden," siger Karsten Lauritzen.

Hvorfor har I ikke valgt at fremlægge en mere præcis model for, hvordan de 67 millioner kroner skal fordeles?

“Regeringen vil gerne forhandle med Folketingets partier om, hvordan vi skal bruge de her penge. For jeg er sikker på, at de har nogle holdninger til, hvad den rette løsning er. Og det har jeg ønsket frihed til som skatteminister at kunne operere lidt i. Så det er årsagen til det.”

Bredside mod Frivilligrådet
I samme åndedrag åbner han en dør på klem for, at momskompensationen kan overleve i en nedbarberet udgave.

“Man kan godt sige, at vi lægger op til at afskaffe købsmomsordningen, men jeg kan sagtens forestille mig, at det ender med, at vi bare indskrænker ordningen til dem, det i virkeligheden handler om og har handlet om, da man lavede ordningen,” siger Karsten Lauritzen og fastslår:

“Jeg tror på, at vi ender på noget, som er ganske fornuftigt og noget, man både fagligt og politisk kan forsvare.”

Derfor har han heller ikke meget til overs for Frivilligrådets påstand om, at forslaget er "tyveri ved højlys dag".

"Jeg mener, at Frivilligrådet langt hen ad vejen har misforstået deres rolle i mange af de ting, de gør," siger Karsten Lauritzen.

Hvad mener du med det?

"Det tror jeg, jeg kan uddybe i en anden sammenhæng."

Bare uddyb nu.

"Jeg synes, det er en lidt maplaceret kritik fra dem. Den er berettiget for andre, men malplaceret fra deres side. For hvis man dykker ned i tingene, vil man kunne se, at der er gode faglige argumenter for at kigge på ordningen al den stund, at dem, der oprindeligt var tiltænkt momskompensation, bliver stille og roligt udvandet."

Ud over at kalde forslaget "tyveri ved højlys dag", har Frivilligrådet sammen med Dansk Erhverv undret sig over timingen for forslaget.

"Det er et meget mystisk forslag, når vi har en regering, der generelt hylder foreningslivet og netop har lanceret planerne om at lave en ny civilsamfundsstrategi," sagde Frivilligrådets formand, Vibe Klarup, til Altinget fredag.

Men den kritik preller også af på skatteministeren.

“Som jeg forstår det, er hjørnestenen i regeringens frivilligheds- og civilsamfundsstrategi jo ikke offentlig støtte og momskompensation. Det er en lang række andre ting. Og det her udgør et relativt lille hjørne af de mange, mange hundrede millioner kroner, vi giver til det frivillige foreningsliv, og som vi faktisk har besluttet at opprioritere sidste år (med udlodningsloven red.). Jeg synes, det er ude af proportioner at komme med sådan en kritik,” siger Karsten Lauritzen.

Forrige artikel Studerende får støtte til at tænke innovation i nedlagt politistation Studerende får støtte til at tænke innovation i nedlagt politistation Næste artikel Frivilligrådet om markant minister-kritik: Det har vi ikke nogen holdning til Frivilligrådet om markant minister-kritik: Det har vi ikke nogen holdning til
 • Anmeld

  BJ · x

  IKKE ET MINUT FOR TIDLIGT

  Karsten Lauritsen Blot gå igang og tag endeligt godt fat.. Det er fup og fiduser og det har på gået i årtier .. mange foreninger bliver stiftet fordi /med henblik på at få snablen ned i kassen ...

 • Anmeld

  Verner Madsen · Diakon

  Momskompensation

  Langt hen ad vejen, kan jeg godt forstå de frivillige organisationers reaktion.
  Der bliver meldt ud, at regeringen vil ophæve ordningen. Om det er regeringen eller pressen, der ikke i samme åndedrag kommer med en melding om, at de oprindeligt tiltænkte organisationer bliver tilgodeset på anden måde, skaber naturligvis en usikkerhed. Derfor må vi snarest imødese en ordning, som gør, at disse organisationer får klarhed over midlerne.
  Det er jo organisationer som Kirkens Korshær og andre tilsvarende, som har et omfattende arbejde blandt de mest socialt udsatte borgere, der har brug for midlerne for at kunne fortsætte deres arbejde.
  At Frivilligrådet også råber vagt i gevær er jo blot en markering af, at de også varetager disse organisationers interesse.
  Så en hensigtsmæssig kommunikation kan jo være på sin plads.
  Det må skatteministeren også erkende i stedet for blot at skælde ud.

 • Anmeld

  Michael Leth Jess · Danmarks Naturfredningsforening

  Statsafgift på frivillighed og indsamlede midler...

  Konkret vil organisationerne fremover skulle betale 25% statsafgift når vi køber ydelser der skal supplere det offentliges indsats:
  - Når vi i DN betaler feks. NIRAS for at udrede en mere naturvenlig drift af statens skove.
  - Når vi i DN beder COWI belyse mulige løsninger på Gudenåens passage af Tange Sø.
  - Når vi i DN betaler HedeDanmark for at udføre den pleje i Allindelille Skov som den forrige ejer (Københavns Universitet) har forsømt.

  Det offentlige skal med andre ord betale 20% mindre end DN for at løse de samme opgaver...

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Ideologisk skatte støtte

  Nu senste anvendte nye våben i brug af og i den idelogiske fordelings politk ,,,denne reg føre,bare som heltt vanligt uden at forstælle andre end inderkredsen og støtter af deres idelogis udbredelse ,med skatteyder støtte,,,som summen på 67 mill er netop skal anvendes til,simpelt og kynisk,og alle protesterne støtter uden at vide det ,netop målet med denne skjulte ,MEN HELT BEVIDSTE både FOR - fordeling og dermed reelt idelogoiske brug af skatte ydernes penge.
  Og bla afleder inettresserne for og fra de virkeligt truende skatteyder bedrag bla med og via moms refusioner ,skattely og andre store beløb som efterhånden er over tre cifrede beløb i milliarder,,,, der svindles og ødelægger vor sammenhængs FORSTÅELSE, og dermed nedbrydelsen af både vort demokrati og ligeret som gældende for os alle , og samfundet,og som kun er idelogisk skabt og styret af blå bloks fordelings politiske tiltag og lovgivninger .
  Og udover de tre cifrede milliard beløb som ulovligt tilraget, OG TILSVINDLEDE BEVIDST POLITISK SKABT VIA FYRINGEN AF OVER 6000 skatte medarbejdere og dermed kun til de absolut rigeste,helt politisk skabt via tiltagene.

  Og nu både føre krigen endnu dybere i vort samfunds funktioner i og afleder samtidgt den mere end villige medie verden på dansk ,,,som KUN refere fra det,,, denne blå reg ønsker de skal,,,og benytter det med fuld viden også af og fra medie verdens aktøre , kan kritiser og fremstille disse foreninger som snyltrere og grove udbyttere af vort samfund.

  Men når det så drejer sig både om åbeheden og viden spredningen bla ang deres personlige aflønninger ,,,,jae så er det pludselig helt legitimt at skjule disse,,,, endda selv af de der " TØR HVOR ANDRE TIER ", men nu selv er helt lukket land for alle borgere,der giver og BETALER store støtte beløb via tilsdkudene ,,som alle borgere, der ALTSÅ betaler skat,som de skal iflg lovgivningen i Danmarks demokrati

 • Anmeld

  Stig Langvad · Medlem af FNs Handicapkomite

  Momsfritagelse og socialt ansvar

  Kære Karsten

  Jeg synes, at du mangler at forklare, hvordan de sparede momsmidler kan blive kompenseret til de organisationer, der påtager sig et socialt ansvar og bidrager til samfundets aktiviteter i overensstemmelse med regeringens politik om øget inddragelse af frivillige?