Spejderne: Det frivillige foreningsliv kan sikre væksten

DEBAT: Hvis Danmark skal klare sig i den globale konkurrence, bør virksomhederne vende blikket mod det frivillige foreningsliv. Det skriver formand for Det Danske Spejderkorps David Hansen og formand for KFUM-Spejderne i Danmark Michael Aagaard Seeberg.

Af David Hansen og Michael Aagaard Seeberg
Formand, Det Danske Spejderkorps, og formand, KFUM-Spejderne i Danmark

Industrialisering 4.0 skal medvirke til at sikre vækst, velfærd og fremtidens job i Danmark. Det var en af udmeldingerne fra erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i starten af denne måned, da han fremlagde "Redegørelsen om vækst og konkurrenceevne". Den viste nemlig, at produktivitetsudviklingen i Danmark fortsat er for lav.

Den fjerde industrielle revolution eller industrialisering 4.0 stiller først og fremmest krav til virksomhederne om at finde de medarbejdere, der kan mestre denne forandring. Det bliver nemlig medarbejderes evne til at udvikle nye produkter og services, der kommer til at afgøre taberne og vinderne i fremtidens globale konkurrence.

Vi mener, at virksomhederne med fordel kan vende blikket mod det frivillige foreningsliv. De kompetencer, som medarbejdere får i det traditionelle uddannelsessystem, er ikke tilstrækkelige. I får brug for kreativitet, passion og medarbejdere, der elsker udfordringer. Det kan man ikke læse sig til. Det udvikler man ved at prøve igen og igen og ved at lære, at en ekstra indsats altid betaler sig. Det udvikler man som spejder.

Spejdere er innovative og skaber tillid
Virksomheder får brug for medarbejdere, der er innovative, der har tillid til hinanden og virksomhederne, og som tør at prøve grænser af. Og derfor får I brug for medarbejdere, der er spejdere.

Man skal ikke have været spejder i mange dage, før man som barn eller ung finder ud af, at samarbejde med de andre er en grundforudsætning for at lykkes i fællesskabet. Hvis man forsøger at klare sig uden hjælp fra andre, klarer man sig slet ikke. Hos os er fællesskab altså en styrke, der udvikler individet.

Tillid til de andre børn og unge er ligeledes en forudsætning for at løse mange af de opgaver, som vi stiller spejderne overfor. Alle kan sikkert forestille sig, hvor tillidskrævende det er, når en gruppe af unge skal bygge en tømmerflåde sammen. Ikke nok med, at alle skal stole på, at de andre har gjort sig umage med at samle og bygge selve flåden, men når man er på åbent vand, skal alle stole på, at de andre yder fuldt for at komme sikkert i land. Succesfuldt samarbejde opbygger tillid.

Learning by doing skaber robuste og kreative medarbejdere
"Her er en rulle snor, en presenning og en stor bunke granris. I skal over på den anden side af søen for at komme videre på spejderløbet".

Dette kunne være en af de typiske udfordringer, som vi stiller unge spejderne overfor. Hvis man ikke er kreativ, bliver man det hurtigt efter en periode som spejder. Vi udfordrer nemlig hele tiden spejderne til at løse nye opgaver, som de som udgangspunkt finder umulige. Opgaver, som kun kan løses med det, vi i spejderbevægelsen kalder learning by doing, og som med moderne ledelsestermer hedder design-tænkning.

Spejderlivet er nok en af de mest grænseoverskridende aktiviteter, som man kan bruge sin fritid på. For selvom vores ovenstående eksempler kan lyde simple, så adskiller vi os fra andre fritidsaktiviteter ved løbende at sætte børn og unge foran nye og mere udfordrende aktiviteter. Med udgangspunkt i den enkelte vil vi gerne flytte børn og unges grænser. Vi kender eksempelvis mange, som ikke vidste, at de turde rapelle 15 meter lodret ned, troede på at de kunne gå 60 kilometer på en weekend eller vidste, at man da sagtes kan lave en syv-rettes menu over bål.

Vi er overbeviste om, at mange af de virksomheder, som kommer til at mestre den fjerde industrielle revolution, består af spejdere. Vinder-virksomhederne har nemlig medarbejdere, der tror på, at der ved enhver fejl gemmer sig læring, hvis man tør rejse sig igen. At vi er nødt til løbende at teste af og forsøge igen – altså learning by doing. Fremtidens virksomheder har brug for medarbejdere, der sammen med deres kollegaer er klar til at prøve igen og igen.

I spejderbevægelsen tager vi opgaven at udvikle børn og unge gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer. Det gør børn og unge beredte, så de lærer, at de i samarbejde med andre kan skabe nyt. Så kære virksomheder, et godt tip til fremtidens udfordringer: Ansæt en spejder.

Forrige artikel Ældre Sagen: Frivillige nyskaber velfærden Ældre Sagen: Frivillige nyskaber velfærden Næste artikel KL: Kommunerne inddrager ikke frivillige for at spare KL: Kommunerne inddrager ikke frivillige for at spare