Tina Christensen: Tryghedsgruppens uddelinger bør have et stærkere socialt sigte

DEBAT: Mit mål er at arbejde for et stærkere socialt sigte i Tryghedsgruppens støtte til de mange gode projekter inden for sundhed, trivsel og sikkerhed, skriver Tina Christensen.

Af Tina Christensen
Kandidat til Tryghedsgruppens repræsentantskab og næstformand i 3F

I 3F har medlemmerne reel indflydelse og inddrages mest muligt i de valg, vi træffer. Et styrket medlemsdemokrati er også et af mine mål for Tryghedsgruppen, hvis jeg bliver valgt til repræsentantskabet i Region Hovedstaden.

Med 1,3 millioner medlemmer er Tryghedsgruppen en af Danmarks største medlemsbaserede selskaber. Øget medlemsindflydelse vil styrke engagementet og bidrage til beslutninger, som er baseret på bred opbakning.

Et større fokus på sundhed
Tryghedsgruppen har senest besluttet at øge de årlige støttebevillinger til 650 millioner kroner og er kendt blandt danskerne for bidrag til blandt andet livredningstjeneste, hjerteløbere, Natteravnene, førstehjælpskurser og lektiecaféer.

Mit mål er at arbejde for et stærkere socialt sigte i Tryghedsgruppens støtte til de mange gode projekter inden for sundhed, trivsel og sikkerhed.

Blandt andet bør sundhed have en stærkere rolle i forhold til Trygfondens aktiviteter. Vi bør blive klogere på de forhold, der fortsat medfører en urimelig stor ulighed i det danske sundhedsvæsen – og specielt, hvordan vi aktivt medvirker til at reducere den sociale ulighed, vi oplever i relation til kost, rygning, alkohol og motion.

Investeringsetik
Et andet af mine mål vil være at sikre efterlevelse af Tryghedsgruppens etiske retningslinjer for investeringer af formuen – herunder vil jeg arbejde aktivt for, at arbejdstagerrettigheder også bliver en væsentlig del af pejlemærkerne, når formueplejen søger et attraktivt afkast i det aktuelle investeringsmiljø.

Bæredygtighed i formueplejen er bestemt et spørgsmål om hensyntagen til klima, miljø og dyrevelfærd – men ikke kun. Man bør også stræbe efter høje standarder med hensyn til social ansvarlighed, ikke mindst i forhold til medarbejdernes rettigheder i de virksomheder, som man investerer i.

Forrige artikel Kim Valentin: Bæredygtighed kræver fokus i investeringerne Kim Valentin: Bæredygtighed kræver fokus i investeringerne Næste artikel Frivilligrådet: Tidligere bevillinger af satspuljemidler bør kulegraves Frivilligrådet: Tidligere bevillinger af satspuljemidler bør kulegraves