Tommy Højegaard: Overskuddet fra Tryg skal gives tilbage til forsikringstagerne

DEBAT: Tryghedsgruppen skal altid have respekt for, hvor pengene kommer fra, og derfor bør en større del af overskuddet betales tilbage til forsikringstagerne, skriver Tommy Højegaard.

Af Tommy Højegaard
Kandidat til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen

Åbenhed og styrket medlemsdemokrati har efterhånden længe været på dagsordenen i Tryghedsgruppen, så meget, at der er 70 kandidater til dette års valg i Region Hovedstaden.

Men hvem bliver så valgt, og på hvilken baggrund? Som kandidat har man ikke adgang til medlemsdatabasen, og med 70 kandidater har ingen medlemmer tid eller energi til at sætte sig ind i kandidaternes kvalifikationer eller synspunkter.

Ydermere er der kun få grupperinger og intet, der ligner de partigrupperinger, der findes ved de politiske valg til byråd og Folketing. Som kandidat kan man også komme i kontakt med nogle få medlemmer på de medlemsmøder, der afvikles i disse dage.

Som kandidat er man derfor i stor grad afhængig af enten at være kendt i offentligheden eller være en kendt repræsentant i nogle af de interessegrupper, der har mange forsikringstagere i Tryg eller Alka. Og så tror jeg, at både holdninger og især kvalifikationer er af mindre betydning.

Mit bud er derfor, at listen af kendte og fagforeningsbosser vil trække broderparten af stemmerne og dermed sætte sig på 14-17 af de 21 pladser. De øvrige kandidater, hvortil jeg hører, kan så slås om de sidste pladser.

Selve afviklingen af valget har dog også nogle valgtekniske svagheder. På hjemmesiden kan man godt nok direkte linke til en profilside for en specifik kandidatpræsentation, men man kan ikke på denne præsentation trykke "Stem på mig". I stedet skal man logge ind centralt og derefter selv guide sig igennem systemet for at stemme på den foretrukne kandidat.

Tilgodese forsikringstagerne
For mange vil valget af forsikringsselskab være baseret på dækning og pris, selskabets renommé og ikke så meget andet. Hvor stor den gruppe er, ved jeg naturligvis ikke, men mon ikke den tæller en stor del af de private samt en overvejende del af de virksomheder, der har tegnet deres forsikringer i Tryg eller Alka?

Nogle af disse forsikringstagere så måske helst, at mest muligt ville blive udbetalt som bonus, og så må hver især støtte de velgørende projekter, som vedkommende måtte have lyst til.

Andre vælger et mere "rent" gensidigt forsikringsselskab, hvor overskuddet alene bruges til rabat/bonus eller konsolidering. Som en afart af disse ligger Tryg, hvor forsikringstagerne godt nok får rabat/bonus, men hvor en del af overskuddet kanaliseres over i en lang række velgørende formål.

Jeg hælder mest til den side, der siger, at det er forsikringstagerne, der skal tilgodeses i form af større rabat/bonus, og håber i den forbindelse, at skattereglerne lempes, så udbetalingerne ikke beskattes så hårdt.

Fordeling af Trygfondens midler
Dermed bliver der naturligvis færre midler til de velgørende projekter. Tryghedsgruppen skal ikke være et sted, hvor man som medlem af repræsentantskabet alene sidder der for at ride sine kæpheste, det må man gøre andre steder.

For de mange private medlemmer af Tryghedsgruppen kan jeg godt se det fristende i at være med til at uddele penge til gode formål. Man skal bare huske, at det kun er omkring 35-40 procent af Trygs indtjening (mit skøn ud fra det officielle 2018-regnskab), der kommer fra de privatpersoner, der er medlemmer af Tryghedsgruppen, og som efter al sandsynlighed vil udgøre flertallet af medlemmerne af repræsentantskabet.

Den resterende del af indtjeningen i Tryg Forsikring kommer fra erhvervsforsikringer og fra udenlandske aktiviteter. Begge disse grupper må blot se til, mens de danske privatkunder bruger pengene. Man skal altid have respekt for, hvor pengene kommer fra, og derfor bør en større del af overskuddet betales tilbage til forsikringstagerne.

De midler, der bruges til velgørende projekter, skal bruges med omtanke på noget, man ved virker, men en del af midlerne bør bruges på nyskabende projekter til gavne for udsatte samfundsgrupper.

Forrige artikel Johannes van den Heuvel: Trygfonden skal tvinges ind i det digitale årtusinde Johannes van den Heuvel: Trygfonden skal tvinges ind i det digitale årtusinde Næste artikel Charlotte Antonsen: Forvaltning af Trygfondens formue kræver omtanke og fornuft Charlotte Antonsen: Forvaltning af Trygfondens formue kræver omtanke og fornuft