Virksomheder: Vi skal kickstarte den erhvervsdemokratiske udvikling

DEBAT: Den erhvervsdemokratiske udvikling er gået i stå. Derfor bør Folketinget nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med forslag til, hvordan vi får flere og stærkere kunde-, medarbejder- og leverandørejede virksomheder, skriver erhvervsdemokratiske virksomheder.

Af Susanne Westhausen, Gunnar Hansen, Anne Mette Toftegaard, Charlotte Skovgaard, Susan Münster og Magnus Skovrind Pedersen 
Admin. direktør, Kooperationen, bestyrelsesformand, GF Forsikring, admin. direktør, LB Forsikring, admin. direktør, Merkur Andelskasse, direktør, Danske Vandværker og direktør for presse og eksterne relationer, Tænketanken Demokratisk Erhverv

Andelsbevægelsen har spillet en væsentlig rolle i Danmarks erhvervshistorie. Mange af de virksomheder, som danskerne kender fra deres hverdag, som for eksempel Coop, Arla eller OK Benzin er demokratisk ejede og har været det i årtier.

Ligeledes er store dele af danske pensionsselskaber, forsikringsselskaber, banker, forsyningsselskaber og fødevareselskaber ejet enten af forbrugerne eller leverandørerne og baseret på den gamle andelstanke om ét medlem – én stemme.

Demokratiske virksomheder bidrager ikke alene til at sikre en bredere velstandsfordeling blandt danskerne og større demokratisk indflydelse på erhvervslivet. Flere undersøgelser peger også på, at demokratiske virksomheder både har høj produktivitet og er mere robuste i krisetider.

Udviklingen er gået i stå
På trods af en voksende interesse blandt unge iværksættere viser undersøgelser, at vi halter langt bagud, når det gælder oprettelsen af nye demokratiske virksomheder.

I lande som Spanien, Italien, Frankrig, Storbritannien og Sverige findes der langt flere erhvervsdemokratiske virksomheder per indbygger end i Danmark samtidig med, at der kun oprettes ganske få nye danske demokratiske virksomheder årligt.

Udviklingen kan blandt andet hænge sammen med, at det herhjemme er mere kompliceret at starte en fællesejet virksomhed end kapitalselskaber, ligesom der mangler viden og støtte til demokratisk erhvervsdrift i både offentlige og private organer.

For eksempel har de seks tværkommunale erhvervshuse ingen særlig erfaring eller kompetencer til at støtte demokratiske iværksætteres og virksomheders forretnings- og organisationsudvikling.

Samtidig findes der ikke tiltag, der styrker demokratiske virksomheders adgang til risikovillig kapital, uden at de skal gå på kompromis med deres demokratiske ejerskabsstruktur.

Hvis andelsbevægelsen ikke kun skal være noget, man kan besøge på Oplevelsescentret i Nyvang, læse om i historiebøgerne og høre om i skåltaler, skal vi derfor smøre ærmerne op.

Behov for nye initiativer
Andelstanken lever i bedste velgående rundt omkring i det danske samfund. Men der er brug for at styrke rammerne, så den kan blive en trædesten for morgendagens borgerinitiativer og økonomiske fællesskaber.

Det kan være:

  • Medarbejderejede virksomheder, hvor vidensmedarbejdere, freelancere, håndværkere mv. i fællesskab sikrer sig indflydelse på eget arbejde.  
  • Fødevarefællesskaber, der sammen indkøber og distribuerer klima- og biodiversitetsvenlige fødevarer, eller som opkøber landbrugsjord for at producere dem selv.
  • Sammenslutninger af lokale borgere, der overtager den lukningstruede købmand, opretter et vindmøllelav eller starter nye fællesejede tiltag for at holde liv i lokalsamfundet.  

Vi mener, at der er brug for nye initiativer til at fremme den demokratiske sektor i Danmark. Det kan både styrke de medlemmer, der ejer og styrer virksomheden, men også vores samfund som helhed.

Først og fremmest er der behov for at etablere et sikkert vidensgrundlag der klargør, hvordan man i andre lande støtter op omkring demokratiske virksomheder og fællesskabsbaseret iværksætteri.

Flere af vores nabolande har særskilte finansierings- og rådgivningsmuligheder for demokratiske virksomheder, så der er viden og inspiration nok at hente i forhold til, hvordan vi kan forbedre vilkårene i Danmark. For eksempel har man i Sverige et vækst- og iværksætterkontor for demokratiske virksomheder i alle 25 svenske regioner. 

En anbefaling for fremtiden
Vi opfordrer derfor til, at Folketinget nedsætter en ekspertgruppe, der skal styrke vidensgrundlaget om de demokratiske ejerformer, afdække hvordan de understøttes i udlandet samt komme med anbefalinger til, hvordan rammerne for de demokratiske virksomheder kan forbedres.

Medansvar, ansvarlighed og fællesskab er nøglebegreber i den demokratiske sektor. Det skal det fortsat være i fremtiden.

Som erhvervsdemokratiske virksomheder og repræsentanter for sektoren arbejder vi løbende for at udvikle vores kommercielle og medlemsdemokratiske aktiviteter. Begge dele til gavn for vores medlemmer og samfundet som helhed.

Men vi påtager os også et ansvar for udviklingen af den fremtidige erhvervsdemokratiske sektor, og det ansvar anser vi også for en offentlig opgave.

Det ansvar kunne oplagt i første omgang blive løftet ved at nedsætte et ekspertudvalg om demokratiske virksomheder. 

Forrige artikel Grant Compass: 5 gode råd til små fondes bestyrelsesmøder under corona Grant Compass: 5 gode råd til små fondes bestyrelsesmøder under corona Næste artikel Købmandsfond: Civilsamfundet har brug for den lokale købmand Købmandsfond: Civilsamfundet har brug for den lokale købmand