Gitte Meyer

Lektor

Gitte Meyer er seniorforsker ved CBS Center for Civilsamfundsstudier. Hun har arbejdet 25 år som journalist - blandt andet som redaktør for Magisterbladet og Universitetsavisen - før hun for 15 år siden flyttede ind i forskningsverdenen.

Kontakt:
Telefon: +45 3334 3540
gme.dbp@cbs.dk
Altinget