Fonden støtter almennyttige formål eller almenvelgørende formål samt almen fremme af erhvervslivet. Desuden støttes personer, virksomheder eller institutioner, som bestyrelsen finder, har ydet eller som må påregnes at ville yde en særlig indsats indenfor videnskab, kunst, kultur, sport, erhvervsliv eller på anden måde. Privatpersoner, mindre foreninger, sammenslutninger o.lign. kan ikke opnå støtte.

Kontakt info:
tlf. 70 27 10 80

Adresse:
Heibergsgade 14 st. th
1056 København K

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »